Leergang Brandveilige gebouwen volgens Bouwbesluit


Brandveiligheid van een bouwwerk wordt verkregen door een samenstel en juiste toepassing van verschillende brandbeveiligingsmogelijkheden. Niet alleen moet met bouwkundige voorzieningen het ontstaan en de verspreiding van brand zo veel mogelijk worden tegengegaan, maar ook moet het gebouw of object, afhankelijk van de risico’s, van brandbeveiligingsinstallaties worden voorzien.


Het waarborgen van brandveiligheid in gebouwen kent vele verantwoordelijkheden. Goed integraal management en tijdig inspelen op wettelijke eisen zijn noodzakelijk. Normen kunnen u hierbij helpen. Het zijn heldere afspraken die aangeven hoe brandveilig, brandveilig precies is. Het Bouwbesluit 2012 geeft in een aantal hoofdstukken specifieke eisen met betrekking tot brandveiligheid. Zo moet u rekening houden met ontvluchten, constructies, installaties, compartimentering en materiaalgebruik.

De leergang bestaat uit 2 modules:

Voor wie

Deze leergang is nuttig voor preventiemedewerkers, facilitair managers, gebouwbeheerders, Bouw & Woningtoezicht gemeenten, brandweer, architectenbureaus, adviesbureaus en beveiligingsbedrijven.


Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting. De deelnemer aan de modules moet wel van hetzelfde bedrijf zijn, maar hoeft niet dezelfde persoon te zijn. Als u zich gelijktijdig opgeeft voor module 1 en 2, dan betaalt u € 1.070,00.

Agenda

Eerder door u bekeken

NEN bedrijfstrainingen

Praktijkgericht leren op maat

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die dezelfde training moeten volgen?
Een bedrijfstraining bij u op locatie is vaak al financieel aantrekkelijk vanaf zes deelnemers. Uw specifieke wensen vormen het uitgangspunt.

  • Waar en wanneer het u uitkomt
  • Afgestemd op uw situatie
  • Advies op maat achteraf

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze trainingen of adviestrajecten? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Veelgestelde vragen

Ben ik gecertificeerd als ik bij NEN een training heb gevolgd?
Bij deelname aan onze trainingen ontvangt u na afloop een bewijs van deelname. Hiermee kunt u aantonen dat u op de hoogte bent van de inhoud van de norm en hoe deze dient toegepast te worden. Na het volgen van onze trainingen bent u echter niet gecertificeerd, NEN is een onafhankelijk kenniscentrum en geen certificerende instelling.
Is het verplicht de norm en/of praktijkgidsen te bestellen als ik aan een training ga deelnemen?
Nee, dit is niet verplicht. Indien de norm noodzakelijk is om een training te kunnen volgen is er altijd een aantal inkijkexemplaren aanwezig tijdens de training. U bent dan echter niet gegarandeerd van een eigen exemplaar. Wij adviseren u de norm aan te schaffen, mede gezien het feit dat u de norm in de toekomst nog eens zult moeten raadplegen. U krijgt dan bovendien 15% cursistenkorting op de norm. Wilt u van de korting gebruik maken, vult u dan in het opmerkingenveld de norm(en) in die u wenst te bestellen (papier of PDF).

Meer veelgestelde vragen