Leergang NEN 2767: Conditiemeting gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed

Compleet vernieuwde leergang!


Het belang van een goed opgeleide inspecteur is essentieel voor een goede toepassing van NEN 2767 in het onderhoudsproces.


Het doel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed' is tweeledig. Enerzijds u optimaal te informeren in alle facetten van het onderhoudsproces, waarbij gebruik gemaakt wordt van de norm. Anderzijds u een volledige en zeer praktijkgerichte NEN 2767-inspecteursopleiding aan te bieden.

Het juist toepassen van de norm stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de NEN 2767 onderhoudsinspecteur. Naast het begrijpen van de methodiek uit de norm, is ook vak- en materiaalkennis vereist en moet de deelnemer zelfstandig een volledige inspectie op locatie uit kunnen voeren. De leergang 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed' bestaat uit meerdere modules waarmee de (aankomend) inspecteur/adviseur optimaal wordt bediend.

Bekijk het overzicht van de leergangen NEN 2767 Conditiemeting van gebouwen en alle bijbehorende modules (pdf).


De leergang bestaat uit 4 modules:

Specialisaties

Voor de modules 'Kennismaking met de praktijk' en de 'Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed' kunt u kiezen tussen de specialisatie Bouwkunde of Werktuigbouwkunde.
NEN is aan het inventariseren of er voldoende animo is voor de specialisatie Elektrotechniek. Bent u daarin geinteresseerd, laat het dan alstublieft weten via training@nen.nl.


Voor wie

Deze leergang is nuttig voor iedereen die als inspecteur/adviseur daadwerkelijk zelf onderhoudsinspecties wil uitvoeren, of audits in verband met prestatiecontracten wil kunnen uitvoeren. Dit kunnen onderhoudsmonteurs, -inspecteurs of -adviseurs zijn met algemene ervaring, maar nog niet of beperkt op het gebied van NEN 2767, of zij die hun kennis hiervan willen opfrissen.


SCEV-examens

De leergang 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed' wordt verzorgd door NEN trainingen in samenwerking met BOB Opleiding. Aansluitend op deze leergang kan, wanneer de kandidaat over voldoende specifieke vakkennis beschikt, bij SCEV het 'Certificaat NEN 2767 Methodiek' (na module 1 en 2) en het 'Certificaat NEN 2767-onderhoudsinspecteur' (na module 4) behaald worden. Dit certificaat ontvangt u bij het succesvol examen doen. Hiermee kunt u zich onderscheiden in de markt. Lees meer op www.scev.nl.


Investering en combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting. Uw korting kan hierbij behoorlijk oplopen.

Alle genoemde prijzen zijn geldig t/m 31 december 2016. Prijzen zijn excl. btw. en incl. trainingsmateriaal en lunch

Eerder door u bekeken

Modules Leergang NEN 2767 Onderhoudsinspecteur vastgoed

Module 1

Geeft inzicht waarvoor NEN 2767 kan worden toegepast en hoe de methodiek werkt.


Module 2

Opgedane theoretische kennis van de basistraining wordt uitgebreid met belangrijke verdiepingsinfomatie.


Module 3

Onder begeleiding van ervaren trainers ervaring opdoen bij de inventarisatie, gebrekenbepaling en bepaling van intensiteit en omvang van gebreken. Plus goed leren invullen van inspectieformulieren.


Module 4

U wordt uitgedaagd om zelfstandig een volledige inspectie uit te voeren. Een vakdocent is aanwezig om het inspectieproces individueel te begeleiden. De verwerkte resultaten worden beoordeeld en van commentaar voorzien.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN bedrijfstrainingen

Praktijkgericht leren op maat

U kunt de leergang ook als bedrijfstraining bij u op locatie laten plaatsvinden. Vaak wil een bedrijf (delen van) meerdere modules combineren tot een specifieke bedrijfstraining. Deze kunt u zelf samenstellen en geheel toespitsen op de behoeften van uw medewerkers.

  • Waar en wanneer het u uitkomt
  • Afgestemd op uw situatie
  • Advies op maat achteraf

Gratis Trainingenmail Bouw

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze trainingen op het gebied van Bouw.
Word abonnee

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze trainingen of adviestrajecten? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Veelgestelde vragen

Ben ik gecertificeerd als ik bij NEN een training heb gevolgd?
Bij deelname aan onze trainingen ontvangt u na afloop een bewijs van deelname. Hiermee kunt u aantonen dat u op de hoogte bent van de inhoud van de norm en hoe deze dient toegepast te worden. Na het volgen van onze trainingen bent u echter niet gecertificeerd, NEN is een onafhankelijk kenniscentrum en geen certificerende instelling.
Is het verplicht de norm en/of praktijkgidsen te bestellen als ik aan een training ga deelnemen?
Nee, dit is niet verplicht. Indien de norm noodzakelijk is om een training te kunnen volgen is er altijd een aantal inkijkexemplaren aanwezig tijdens de training. U bent dan echter niet gegarandeerd van een eigen exemplaar. Wij adviseren u de norm aan te schaffen, mede gezien het feit dat u de norm in de toekomst nog eens zult moeten raadplegen. U krijgt dan bovendien 15% cursistenkorting op de norm. Wilt u van de korting gebruik maken, vult u dan in het opmerkingenveld de norm(en) in die u wenst te bestellen (papier of PDF).

Meer veelgestelde vragen