Leergang NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur

Om tot een eenduidig, gestructureerd en transparant inzicht in de technische staat van bouw- en installatiedelen en aanwezige risico’s te komen, wordt NEN 2767 toegepast. Ook voor infrastructuur. NEN heeft nu een praktijkgerichte leergang.


Bij het opstellen van onderhoudsbudgetten én om tot goede onderhoudsafspraken te komen, is inzicht in de juiste decompositie van het areaal en een objectieve technische staat van bouw- en installatiedelen wenselijk. NEN 2767-4 biedt hiertoe een objectieve en eenduidige inspectiemethodiek. Deze vindt plaats op basis van een visuele inspectie van bouw- en installatiedelen. Inspectie conform NEN 2767-4 levert betrouwbare input voor het opstellen van een conditie- en risicogestuurd meerjaren onderhoudsplan en wordt veelvuldig als basis voor een prestatiecontract gebruikt.

Het juist toepassen van de norm stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de NEN 2767-onderhoudsinspecteur. Ook de verwachtingen vanuit het management dienen nauwkeurig afgestemd te worden op de (on)mogelijkheden die deze norm bij het onderhoudsmanagement biedt. Onzorgvuldige toepassing en onverwachte praktijksituaties kunnen tot veel vragen leiden.

NEN heeft daarom een leergang ontwikkeld, waarbij zowel de methodiek als de toepassing in de praktijk aan bod komen. Het doel van de leergang is tweeledig. Enerzijds de markt optimaal te informeren in alle facetten van het onderhoudsproces, waarbij gebruik gemaakt wordt van dit instrument. Anderzijds een verdiepingstraining, die ervoor zorgt dat zowel opdrachtgevers als -nemers de methodiek uit de norm naar de praktijk kunnen vertalen.

Voor wie
Deze leergang is onder andere bestemd voor beheerders en eigenaren van infrastructureel vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs en adviseurs en managers c.q. medewerkers van toeleveranciers (aannemers).

De leergang ook geschikt voor personen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop/aanbesteding van inspectiewerk ten behoeve van meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten onderhoud op basis van NEN 2767-4.


Leergang NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur bestaat uit:

NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur, van theorie naar praktijk

Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor 2 modules, ontvangt u € 90,- korting.

Eerder door u bekeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Gratis Trainingenmail Bouw

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze trainingen op het gebied van Bouw.
Word abonnee

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze trainingen of adviestrajecten? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Veelgestelde vragen

Ben ik gecertificeerd als ik bij NEN een training heb gevolgd?
Bij deelname aan onze trainingen ontvangt u na afloop een bewijs van deelname. Hiermee kunt u aantonen dat u op de hoogte bent van de inhoud van de norm en hoe deze dient toegepast te worden. Na het volgen van onze trainingen bent u echter niet gecertificeerd, NEN is een onafhankelijk kenniscentrum en geen certificerende instelling.
Is het verplicht de norm en/of praktijkgidsen te bestellen als ik aan een training ga deelnemen?
Nee, dit is niet verplicht. Indien de norm noodzakelijk is om een training te kunnen volgen is er altijd een aantal inkijkexemplaren aanwezig tijdens de training. U bent dan echter niet gegarandeerd van een eigen exemplaar. Wij adviseren u de norm aan te schaffen, mede gezien het feit dat u de norm in de toekomst nog eens zult moeten raadplegen. U krijgt dan bovendien 15% cursistenkorting op de norm. Wilt u van de korting gebruik maken, vult u dan in het opmerkingenveld de norm(en) in die u wenst te bestellen (papier of PDF).

Meer veelgestelde vragen