NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online
 • Advies bij implementatie

NEN Bedrijfstrainingen

Praktijkgericht leren op maat!

 • Training aangepast op uw eigen situatie
 • Direct toepasbaar in de praktijk
 • Kostenbesparend vanaf vijf medewerkers
 • Alle medewerkers beschikken over hetzelfde kennisniveau

Leergang Vastgoedbeheer: Asset- en onderhoudsmanagement

Nieuwe leergang! Start: maart 2017


De leergang ‘Vastgoedbeheer’ geeft u binnen de kaders van asset- en onderhoudsmanagement op basis van het NEN-EN ISO 55000 gedachtegoed,
inzicht in zowel vastgoedstrategie, onderhoudsbeleid, het totale beheer- en onderhoudsproces als ook de inhoudelijke aspecten voor het optimaliseren.


Met de nieuwe leergang (opleiding) ‘Vastgoedbeheer’ slaan NEN Trainingen en BOB Opleiding, Training en Advies een brug die zich op een cruciaal snijvlak begeeft: strategisch beleid van de ontwikkelaar, beleid van de eigen organisatie en de vertaling hiervan naar het duurzaam beheren van het bestaande vastgoed. Hierin worden voortdurend verschillende doelstellingen, wensen en eisen tegen elkaar afgewogen en in balans gebracht binnen de driehoek van functie, risico en kosten.

Werkwijze

De theorie wordt aan de hand van het studiemateriaal besproken, toegelicht en geoefend. Kernmerken van de leerdoelen zijn; visie, beleid, planvorming, markt, maatschappij, techniek, organisatie, management, processen systemen en methodieken. We stemmen uw leerdoelen en het te volgen programma graag in een (telefonisch) intakegesprek met u af. Ter verdieping van het programma worden, afhankelijk van de groep samenstelling, gastdocenten uitgenodigd die rondom een bepaald thema hun visie geven en praktijk ervaringen delen. U kunt de opleiding volledig of modulair volgen, afhankelijk van uw wensen en leerbehoeftes.

 • De leergang Vastgoedbeheer is dynamisch en heeft de juiste balans tussen theorie en praktijk en ontspanning.
 • De leergang Vastgoedbeheer komt met de bekende betrouwbare kwaliteit van NEN en BOB.
 • Uitgelezen kans om tijd te nemen voor het verrijken van uw kennis en het opdoen van praktijkervaring

Modules leergang Vastgoedbeheer

Module 1: Strategische waarde en ontwikkelingen
Deze module behandelt de onderstaande thema's:

- Essentie van asset- en onderhoudsmanagement in relatie tot ISO 55000;
- Structuur en samenhang van werkprocessen;
- Type vastgoed en vastgoedportefeuilles;
- Belangen en invloed van stakeholders;
- Vastgoedvisie en –strategie in relatie tot beheer;
- Huisvesting – en portefeuillemanagement;
- Waardesturing vastgoed;
- Markt, maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen.

Deze module kost € 1650,- excl. btw. U ontvangt 10% korting als u de volledige leergang Vastgoedbeheer volgt, dan betaalt u € 5995,- excl. btw. Prijzen zijn incl. trainingsmateriaal, koffie / thee en diners.

Module 2: Onderhoudsbeleid en informatiemanagement
Deze module behandelt de onderstaande thema's:

- Onderhoudsstrategie, -beleid, functionaliteitseisen en duurzaamheidsambitie;
- Werkprocessen, systemen en methodieken;
- Vastgoedinformatiemanagement;
- Documenten / databeheer en vastgoeddossier;
- Type vastgoedbeheerorganisaties en regieorganisatie;
- Rollen, taken en werkzaamheden;
- Wetten, regels, normeringen en richtlijnen.

Deze module kost € 1650,- excl. btw. U ontvangt 10% korting als u de volledige leergang Vastgoedbeheer volgt, dan betaalt u € 5995,- excl. btw. Prijzen zijn incl. trainingsmateriaal, koffie / thee en diners.

Module 3: Integrale planvorming en prioriteren
Deze module behandelt de onderstaande thema's:

- Informatie verzameling en specialistische opname en maatwerkadvies;
- Planvorming en budgettering;
- Planmatig- en regulier onderhoud;
- Duurzame instandhouding en energiebewust gebruik en hergebruik;
- Total Cost of Ownership (TCO) en Life Cycle Costs (LCC) bestaand vastgoed;
- Meerjarenonderhoudsplannen met toepassingen van NEN 2767;
- Duurzame meerjarenonderhoudsplannen;
- Verbetermaatregelen en aanpassingen;
- Integraal beheer en uitvoeringsplan;
- Benchmarkgegevens;
- Afstemming en prioritering van onderhoudsprogramma’s op beleidsuitgangspunten;
- Organiseren en uitvoeren van een taakstellend uitvoeringsprogramma.

Deze module kost € 1650,- excl. btw. U ontvangt 10% korting als u de volledige leergang Vastgoedbeheer volgt, dan betaalt u € 5995,- excl. btw. Prijzen zijn incl. trainingsmateriaal, koffie / thee en diners.

Module 4: Regievoering en prestatiegericht samenwerken
Deze module behandelt de onderstaande thema's:

- Keuzes en consequenties regievoering;
- Verschuiving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- Wat zelf blijven doen en wat wel/ of niet uitbesteden;
- Zin en onzin en kansen en bedreigingen bij uitbesteden;
- Prestatiegericht uitbesteden, contracteren en samenwerken;
- Beheersing van kwaliteit, kosten en risico’s bij uitbesteden;
- Systeem gericht contractbeheersing (SCB) en audits met behulp van PDCA cyclus;
- Consequenties van werken onder kwaliteitsborging voor opdrachtgever & opdrachtnemer.

Deze module kost € 1650,- excl. btw. U ontvangt 10% korting als u de volledige leergang Vastgoedbeheer volgt, dan betaalt u € 5995,- excl. btw. Prijzen zijn incl. trainingsmateriaal, koffie / thee en diners.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor personen die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij of voor; gemeenten, provincies, rijksvastgoed, energiebedrijven, waterschappen, aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus, woningcorporaties, VvE-beheer, commercieel vastgoed, zorg vastgoed.

Datum en locatie

De leergang start in maart 2017 en vindt plaats Utrecht. Kijk naar alle data van de leergang Vastgoedbeheer.

Opleidingsduur

Het volledige programma van de leergang bestaat uit 12 collegedagen in de middag en avond. U kunt de opleiding in zijn geheel of modulair volgen.

Direct aanmelden

U kunt zich aanmelden via BOB Opleiding, Training en Advies.

SCEV-examen

De opleiding wordt afgesloten met een examen dat wordt georganiseerd door Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV). De geslaagde deelnemers ontvangen het SCEV certificaat ‘Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed’. De prijs van de leergang is excl. examen. U dient zich hiervoor rechtstreeks aan te melden bij SCEV. De docenten kunnen u indien gewenst begeleiden tijdens dit proces. Lees meer op www.scev.nl.

Investering en korting

De complete leergang kost € 5995,-
(incl. 10% korting). De prijs van een losse module is € 1650,-

Alle genoemde prijzen zijn geldig t/m
31 december 2016. Prijzen zijn excl. btw.
en SCEV-examen. Prijzen zijn incl. trainingsmateriaal, koffie / thee en diners.

Eerder door u bekeken

Gratis Trainingenmail Bouw

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze trainingen op het gebied van Bouw.
Word abonnee

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze trainingen of adviestrajecten? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Veelgestelde vragen

Ben ik gecertificeerd als ik bij NEN een training heb gevolgd?
Bij deelname aan onze trainingen ontvangt u na afloop een bewijs van deelname. Hiermee kunt u aantonen dat u op de hoogte bent van de inhoud van de norm en hoe deze dient toegepast te worden. Na het volgen van onze trainingen bent u echter niet gecertificeerd, NEN is een onafhankelijk kenniscentrum en geen certificerende instelling.
Is het verplicht de norm en/of praktijkgidsen te bestellen als ik aan een training ga deelnemen?
Nee, dit is niet verplicht. Indien de norm noodzakelijk is om een training te kunnen volgen is er altijd een aantal inkijkexemplaren aanwezig tijdens de training. U bent dan echter niet gegarandeerd van een eigen exemplaar. Wij adviseren u de norm aan te schaffen, mede gezien het feit dat u de norm in de toekomst nog eens zult moeten raadplegen. U krijgt dan bovendien 15% cursistenkorting op de norm. Wilt u van de korting gebruik maken, vult u dan in het opmerkingenveld de norm(en) in die u wenst te bestellen (papier of PDF).

Meer veelgestelde vragen