Overzicht leergangen NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen

Compleet vernieuwde leergangen!

Om tot een eenduidig, gestructureerd en transparant inzicht in de technische staat van bouw- en installatiedelen en aanwezige risico’s te komen, wordt NEN 2767 toegepast.


Bij het opstellen van onderhoudsbudgetten voor vastgoed én om tot goede onderhoudsafspraken te komen, is inzicht in de technische staat van bouw- en installatiedelen noodzakelijk. NEN 2767 biedt een objectieve en eenduidige inspectiemethodiek. Deze wordt uitgevoerd op basis van een visuele inspectie van bouw- en installatiedelen. Inspectie conform NEN 2767 levert betrouwbare input voor het opstellen van een conditie- en risicogestuurd meerjaren onderhoudsplan en wordt als basis voor een prestatiecontract gebruikt.

Het juist toepassen van de norm stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de NEN 2767-onderhoudsinspecteur én de NEN 2767-opdrachtgever. Ook de verwachtingen vanuit het management dienen nauwkeurig afgestemd te worden op de (on)mogelijkheden die deze norm bij het onderhoudsmanagement biedt. Onzorgvuldige toepassing en onverwachte praktijksituaties kunnen tot veel vragen leiden.

NEN heeft daarom twee leergangen ontwikkeld waarbij zowel de theorie als praktijk aan bod komt. Kennis van NEN 2767 wordt aan de hand van schriftelijke casussen en (praktijk)opdrachten opgedaan. Het doel van deze leergangen is enerzijds om de markt optimaal te informeren in alle facetten van het onderhoudsproces, en anderzijds een volledige praktijkgerichte, inspecteursopleiding aan te bieden, die opdrachtgevers de zekerheid geeft dat de methodiek juist wordt toegepast.

Lees de uitgebreide informatie per leergang:
Leergang NEN 2767: Condtiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed
Leergang NEN 2767: Condtiemeting van gebouwen - Opdrachtgever en opdrachtnemer

Elke leergang bestaat uit een aantal modules. U kunt deze als open-rooster en/of als bedrijfstraining volgen. Bij een bedrijfstraining wordt de inhoud van de training compleet afgestemd op de werksituatie van uw bedrijf.


Leergang NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed bestaat uit 4 modules:

Leergang NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Opdrachtgever en opdrachtnemer bestaat uit 4, 5 of 6 modules (keuze is aan u):

Eerder door u bekeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Gratis Trainingenmail Bouw

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze trainingen op het gebied van Bouw.
Word abonnee

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze trainingen of adviestrajecten? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Veelgestelde vragen

Ben ik gecertificeerd als ik bij NEN een training heb gevolgd?
Bij deelname aan onze trainingen ontvangt u na afloop een bewijs van deelname. Hiermee kunt u aantonen dat u op de hoogte bent van de inhoud van de norm en hoe deze dient toegepast te worden. Na het volgen van onze trainingen bent u echter niet gecertificeerd, NEN is een onafhankelijk kenniscentrum en geen certificerende instelling.
Is het verplicht de norm en/of praktijkgidsen te bestellen als ik aan een training ga deelnemen?
Nee, dit is niet verplicht. Indien de norm noodzakelijk is om een training te kunnen volgen is er altijd een aantal inkijkexemplaren aanwezig tijdens de training. U bent dan echter niet gegarandeerd van een eigen exemplaar. Wij adviseren u de norm aan te schaffen, mede gezien het feit dat u de norm in de toekomst nog eens zult moeten raadplegen. U krijgt dan bovendien 15% cursistenkorting op de norm. Wilt u van de korting gebruik maken, vult u dan in het opmerkingenveld de norm(en) in die u wenst te bestellen (papier of PDF).

Meer veelgestelde vragen