Overzicht NEN 3140 trainingen

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

  • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
  • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
  • Klassikaal en/of online
  • Advies bij implementatie


Vanuit diverse wet- en regelgeving wordt verwezen naar onder andere NEN 3140. Over deze norm kunt u bij NEN verschillende trainingen volgen: klassikaal, online of een combinatie van klassikaal en online.

Zijn er meerdere collega's die de training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining bij u op locatie.

Klassikale NEN 3140 trainingen

NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon

Na deze training bent u voldoende onderricht persoon en bevoegd om werkzaamheden met een beperkt elektrisch risico uit te voeren.

NEN 3140: Vakbekwaam Persoon

Na het volgen van deze training kent u o.a. de samenhang van Wet- en regelgeving (Arbowet, -besluit en –beleidsregels, NEN 3140, relatie met NEN 1010) en weet u wat de taken en bevoegdheden zijn van alle betrokkenen, volgens NEN 3140.

NEN 3140: installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning

Deze training is onderdeel van leergang: NEN 3140 voor leidinggevenden. Als installatie- of werkverantwoordelijke moet u de wetgeving en normen kennen. Na deze training weet u hoe een installatie opgebouwd is, wat de functionaliteit is en hoe u ervoor zorgt dat de veiligheid gewaarborgd blijft.

NEN 3140: opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering

Deze training in onderdeel van de leergang: NEN 3140 voor leidinggevenden. Elke werkgever moet zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. In diverse wetten en richtlijnen staan hiervoor eisen beschreven. Met het toepassen van NEN 3140 geeft u hier een praktische invulling aan.

Inspectie van elektrische installaties

Met uw vaardigheden op het gebied van meten en beproeven zit het wel goed. Maar in de praktijk loopt u als (aankomend) inspecteur tegen vragen aan: In welke situatie voer ik deze meting uit, en waarom? Wat meet ik dan eigenlijk? Hoe interpreteer ik de meetresultaten en hoe rapporteer ik ze vervolgens naar mijn klant? Met deze leergang geven we antwoord op bovenstaande vragen en bieden we vanuit NEN een stevig trainingstraject aan dat de inspecteur duidelijke handvatten geeft bij het uitvoeren van zijn vak als inspecteur.

NEN 3140: periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur

Als u deze training heeft gevolgd. bent u volledig op de hoogte van de eisen aan inspecties van elektrische arbeidsmiddelen en machines en van wat de norm voorschrijft op het gebied van inspectietermijn en uitvoering.

E-learning

NEN 3140: Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties (laagspanning) – VOP / VP

Deze online training is gericht op het overbrengen van basiskennis die nodig is om NEN 3140 in de praktijk te gebruiken. De theorie van de norm wordt daarom afgewisseld met opdrachten en voorbeelden uit de praktijk. Voor de VP’ers biedt deze e-learning op elektrotechnisch vlak wat meer verdieping. Dat wil zeggen dat er een module-onderdeel is welke specifiek voor VP’ers is bedoeld.

NEN 3140: Working safely on or near electrical installations (low voltage)

This training course gives you an understanding of how to work safely with, and in, electrical installations and electrical work equipment.
NEN 3140 applies to electrical installations and electrical work equipment of a nominal voltage of a maximum of 1,000 V alternating current and 1,500 V direct current.

Veilig werken in een omgeving met explosiegevaar

Wie een explosiegevaarlijk gebied wil betreden, moet op de hoogte zijn van de gevaren die hierbij komen kijken. De inhoud van deze e-learning is gericht op het overdragen van de basiskennis die nodig is om ATEX in de praktijk te kunnen gebruiken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze trainingen of adviestrajecten? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Veelgestelde vragen

Ben ik gecertificeerd als ik bij NEN een training heb gevolgd?
Bij deelname aan onze trainingen ontvangt u na afloop een bewijs van deelname. Hiermee kunt u aantonen dat u op de hoogte bent van de inhoud van de norm en hoe deze dient toegepast te worden. Na het volgen van onze trainingen bent u echter niet gecertificeerd, NEN is een onafhankelijk kenniscentrum en geen certificerende instelling.
Is het verplicht de norm en/of praktijkgidsen te bestellen als ik aan een training ga deelnemen?
Nee, dit is niet verplicht. Indien de norm noodzakelijk is om een training te kunnen volgen is er altijd een aantal inkijkexemplaren aanwezig tijdens de training. U bent dan echter niet gegarandeerd van een eigen exemplaar. Wij adviseren u de norm aan te schaffen, mede gezien het feit dat u de norm in de toekomst nog eens zult moeten raadplegen. U krijgt dan bovendien 15% cursistenkorting op de norm. Wilt u van de korting gebruik maken, vult u dan in het opmerkingenveld de norm(en) in die u wenst te bestellen (papier of PDF).

Meer veelgestelde vragen