CE-markering en machineveiligheid: pure (juridische) noodzaak?

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online
 • Advies bij implementatie

NEN Bedrijfstrainingen

Praktijkgericht leren op maat!

 • Training aangepast op uw eigen situatie
 • Direct toepasbaar in de praktijk
 • Kostenbesparend vanaf vijf medewerkers
 • Alle medewerkers beschikken over hetzelfde kennisniveau

Halfdaagse bedrijfstraining
Deze training is alleen als bedrijfstraining te volgen


Weet u wanneer de verantwoordelijkheid van de fabrikant naar u wordt verlegd? Na het volgen van deze bedrijfstraining kent u de theorie over en de belangrijkste juridische aspecten van het samenstellen en/of het substantieel wijzigen van machines.


Resultaat

 • u bent bekend met de juridische noodzaak van een risicobeoordeling bij elke modificatie van een machine
 • u bent volledig geïnformeerd over de juridische aspecten van het samenstellen en het substantieel wijzigen van machines
 • u weet aan de hand van praktijkvoorbeelden, wanneer er sprake is een substantiële wijziging van de machine, waardoor CE-markeren verplicht is
 • u weet aan de hand van praktijkvoorbeelden, wanneer er sprake is van een samenstel van (bestaande en nieuwe) machines, waardoor CE-markeren voor het geheel verplicht is
 • u bent bekend met de visie en het handhavingsbeleid van de Nederlandse markttoezichtautoriteiten (Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie) op het gebied van samenstellen en wijzigen van machines
 • u heeft een antwoord op uw eigen vragen voor het samenstellen en het substantieel wijzigen van machines

Voor wie

Deze bedrijfstraining is een must voor iedereen die weinig tot geen kennis van de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn heeft, maar wel (regelmatig) te maken heeft met het samenstellen van machines (tot bijvoorbeeld een productielijn) of met het modificeren ervan. Bijvoorbeeld inkopers, importeurs, eigenaren, werkgevers, beheerders, gebruikers van (samenstellen van) nieuwe en bestaande machines.
De verantwoordelijkheid voor een veilige machine ligt bij de fabrikant. Maar deze juridische verantwoordelijkheid kan voor u gaan gelden wanneer u zelf machines samenstelt en/of substantieel wijzigt.

• Weet u wanneer de verantwoordelijkheid van de fabrikant naar u wordt verlegd?

Na afloop van deze bedrijfstraining bent u zich volledig bewust van de theorie over en de belangrijkste juridische aspecten van het samenstellen en/of het substantieel wijzigen van machines.
• Introductie spreker en cursisten

• Algemene inleiding wetgeving
- Hoe zat het ook alweer?

• Substantiële wijziging van een machine
- Wat is een substantiële wijziging?
- Praktijkvoorbeelden (ook die van uzelf!)

• Samenstellen van machines
- Wanneer is er sprake van een samenstel?
- Praktijkvoorbeelden (ook die van uzelf!)

Michael Gerrits is Advocaat Intellectuele Eigendom, (Europese) productregelgeving & aansprakelijkheidsrecht bij Van Diepen en Van der Kroef advocaten. Dankzij zijn expertise is Michael (onder meer), in opdracht van de Europese Commissie, als adviseur van de regering van één van de EU-lidstaten betrokken geweest bij de implementatie van de Europese Nieuwe Aanpakrichtlijnen (de richtlijnen die voorzien in CE-markering) in de betreffende nationale wetgeving.

Michael adviseert diverse Nederlandse en buitenlandse multinationals bij het implementeren van de CE-markering - en aanverwante wetgeving - in het bijzonder in relatie tot de Arbeidsomstandighedenwetgeving - binnen de (bestaande) bedrijfsprocessen. Michael treedt voorts regelmatig op als spreker bij cursussen, seminars en symposia, en schrijft daarnaast met regelmaat artikelen voor diverse uitgaven op het gebied van industriële veiligheid en intellectueel eigendom.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze trainingen of adviestrajecten? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Veelgestelde vragen

Ben ik gecertificeerd als ik bij NEN een training heb gevolgd?
Bij deelname aan onze trainingen ontvangt u na afloop een bewijs van deelname. Hiermee kunt u aantonen dat u op de hoogte bent van de inhoud van de norm en hoe deze dient toegepast te worden. Na het volgen van onze trainingen bent u echter niet gecertificeerd, NEN is een onafhankelijk kenniscentrum en geen certificerende instelling.
Is het verplicht de norm en/of praktijkgidsen te bestellen als ik aan een training ga deelnemen?
Nee, dit is niet verplicht. Indien de norm noodzakelijk is om een training te kunnen volgen is er altijd een aantal inkijkexemplaren aanwezig tijdens de training. U bent dan echter niet gegarandeerd van een eigen exemplaar. Wij adviseren u de norm aan te schaffen, mede gezien het feit dat u de norm in de toekomst nog eens zult moeten raadplegen. U krijgt dan bovendien 15% cursistenkorting op de norm. Wilt u van de korting gebruik maken, vult u dan in het opmerkingenveld de norm(en) in die u wenst te bestellen (papier of PDF).

Meer veelgestelde vragen