Leergang Arbomanagement

Als arbodeskundige staat u voor de taak alle arborisico’s op de werkplek te beperken en te beheersen. Deze leergang bevat alle ingrediënten om een gedegen en risicogericht arbomanagementsysteem in te richten: van het opzetten van het systeem tot het intern auditen.

De leergang bestaat uit 3 modules:

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor hun medewerkers. Als arbodeskundige staat u dan ook voor de taak alle arborisico’s op de werkplek te beperken en te beheersen. De norm OHSAS 18001 bevat eisen voor een arbomanagementsysteem waarmee een organisatie de arbo-risico’s kan beheersen en de prestaties van de organisatie kan verbeteren. Deze leergang bevat alle ingrediënten om een gedegen en risicogericht arbomanagementsysteem in te richten. Van het opzetten van het systeem tot het intern auditen.


Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting. U kunt de drie modules in combinatie met elkaar, maar ook los van elkaar volgen.
Elke combinatie is mogelijk:
Als u zich gelijktijdig voor alle drie de modules opgeeft, betaalt u € 2.659,50. U bespaart € 295,50.
Geeft u zich gelijktijdig op voor 2 van de 3 modules, dan betaalt u € 1.773,00. U bespaart € 197,00

Eerder door u bekeken

Combinatiekorting

Meld u gelijktijdig aan voor drie modules. U betaalt € 2.659,50
en bespaart € 295,50.

Meld u gelijktijdig aan voor twee modules. U betaalt € 1.773,00
en bespaart € 197,00.

Voor wie

Leergang Arbo

Deze leergang is nuttig voor medewerkers van veiligheids- of KAM-afdelingen die verantwoor-delijk zijn voor en/of betrokken bij het uitvoeren van interne audits. Ook voor overige medewerkers, zoals hoofden technische dienst, bedrijfsleiders, plantmanagers en veiligheidskundigen is de leergang zeer geschikt.

NEN bedrijfstrainingen

Praktijkgericht leren op maat

U kunt de leergang ook als bedrijfstraining bij u op locatie laten plaatsvinden. Vaak wil een bedrijf (delen van) meerdere modules combineren tot een specifieke bedrijfstraining. Deze kunt u zelf samenstellen en geheel toespitsen op de behoeften van uw medewerkers.

  • Waar en wanneer het u uitkomt
  • Afgestemd op uw situatie
  • Advies op maat achteraf

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze trainingen of adviestrajecten? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Veelgestelde vragen

Ben ik gecertificeerd als ik bij NEN een training heb gevolgd?
Bij deelname aan onze trainingen ontvangt u na afloop een bewijs van deelname. Hiermee kunt u aantonen dat u op de hoogte bent van de inhoud van de norm en hoe deze dient toegepast te worden. Na het volgen van onze trainingen bent u echter niet gecertificeerd, NEN is een onafhankelijk kenniscentrum en geen certificerende instelling.
Is het verplicht de norm en/of praktijkgidsen te bestellen als ik aan een training ga deelnemen?
Nee, dit is niet verplicht. Indien de norm noodzakelijk is om een training te kunnen volgen is er altijd een aantal inkijkexemplaren aanwezig tijdens de training. U bent dan echter niet gegarandeerd van een eigen exemplaar. Wij adviseren u de norm aan te schaffen, mede gezien het feit dat u de norm in de toekomst nog eens zult moeten raadplegen. U krijgt dan bovendien 15% cursistenkorting op de norm. Wilt u van de korting gebruik maken, vult u dan in het opmerkingenveld de norm(en) in die u wenst te bestellen (papier of PDF).

Meer veelgestelde vragen