Training

ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: mechanische apparaten en systemen

ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: mechanische apparaten en systemen

Eendaagse training
van 9.30 tot 16.30 uur

Max. 20 deelnemers


 • 25-25 januari 2017 - Utrecht

Na het volgen van de training weet u hoe u volgens NEN-EN 13463-1 t/m 8 mechanische apparaten en systemen voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen in de lucht van gas, damp, nevel of stof ontwerpt, bouwt, test en markeert.

Voorkennis

Basiskennis van de ATEX-richtlijnen is vereist. Wanneer u deze kennis niet heeft, raden we u aan om eerst de 1ste module ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie te volgen.


Resultaat

 • U bent door een korte herhaling weer bekend met de opbouw van de ATEX-poster (relatie tussen categorie en gevarenzone)
 • U kent de eisen die gesteld worden in NEN-EN 13463-1 t/m 8
 • U weet hoe u mechanische apparaten ontwerpt en bouwt
 • U weet hoe u mechanische apparaten test en markeert
 • U weet hoe een IHA (Ignition Hazard Assessment) wordt opgesteld
 • U kent de impact van electrostatica in relatie tot mechanische apparatuur

Voor wie

Deze trainingsmodule is bedoeld voor engineers en maintenance engineers. Van onder meer onderhoudsbedrijven, industrieën, apparatenbouwers (fabrikanten). Ook is de training nuttig voor de manager engineering en ontwerpers en medewerkers van technische (onderhouds-)diensten die verantwoordelijk zijn voor de mechanische apparaten en systemen.Docenten

Hans Broekmeulen
Hans Broekmeulen is lid van de normcommissies CEN/TC 305 Ontplofbare atmosferen en NEC 31 Elektrisch materieel in verband met ontploffingsgevaar. En dagelijks met ATEX in de praktijk bezig.

Toelichting

De gebruikers van ATEX 95 (114) gerelateerde mechanische apparaten en systemen (niet-elektrische apparatuur) leren de juiste apparatuur te kiezen, te installeren, inbedrijf te stellen en te onderhouden. Het beheer van documenten, bedrijfsgegevens en onderhoudsgegevens is hierbij van cruciaal belang.

De Europese richtlijn 1999/92 EG (ATEX 137) bevat minimum voorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Deze richtlijn helpt u maar beperkt in het beslissingsproces welke apparatuur in uw situatie het beste is. De moeilijkheidsgraad van bovengenoemde aspecten is dat de explosieveiligheid van de niet-elektrische apparaten voor een deel afhankelijk is van het proces waarvan deze apparaten deel uit maken.

Met andere woorden zal de gebruiker er van bewust moeten zijn dat de veiligheid van niet-elektrisch apparaten voor een deel berust op systeemveiligheid. Dit impliceert dat de rol van de fabrikant in het beslissingsproces van de keuze van niet-elektrisch apparaten beperkt is.

De proceseigenaar stelt de in- en uitwendige gevarenzone vast, maakt een RI&E (IHA) en maakt de juiste keuze aangaande de niet-elektrische apparatuur. Tevens denk hij na hoe deze apparaten in een goede conditie te houden zodat voldaan wordt aan de ATEX 137, een veilige werkplek.

Programma

 • Grensgebieden ATEX 95 (114) en 137 (poster)
 • Kortsluitanker motoren
  • Drukvast
 • Ontsteekbronnen (13 ontsteekbronnen)
 • Electrostatica
 • Mechanische constructievormen (NEN EN 13463 1 t/m 8)
 • Risico inventarisatie volgens NEN EN 13463-1
 • Voorbeelden
 • Cases

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Norm

NEN-EN 13463-1:2009 en

Niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 1: Bas...

Deze Europese norm specificeert de basismethode en eisen voor het ontwerp, de bouw, testen en markering van niet-elektrische apparatuur die voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen in de lucht van gas, damp, nevel en stof. <br><br> Dergeli...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Inschrijven

exclusief BTW (inclusief lunch en materialen) 580,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie