Training

NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur, van theorie naar praktijk

MODULE 2


Van 9.00 tot 17.00 uur


 • 11 april 2017 - Utrecht
 • 15 november 2017 - Utrecht

U leert de methodiek voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan toe te passen. De werkwijze van de normen leert u beheersen en het op gestructureerde wijze gebruiken van NEN 2767-4 en NPR 4768. Alle stappen m.b.t. een risico- en conditiegestuurd meerjarenonderhoudsplan voor de disciplines Civiel, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde worden uitgewerkt. Met een gemaakte risicoanalyse vertaalt u het resultaat tot een prioriteitsplan met beheersmaatregelen en kostenplaatje.

Deze training is onderdeel van de Leergang Conditiemeting infrastructuur.

Voor wie

Deze training is onder andere bestemd voor beheerders en eigenaren van infrastructureel vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs en adviseurs en managers c.q. medewerkers van toeleveranciers (aannemers).

Hij is ook geschikt voor personen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop/aanbesteding van inspectiewerk ten behoeve van meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten onderhoud op basis van NEN 2767-4.


Voorkennis

U heeft de training 'NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur, de methodiek' (module 1) in het afgelopen jaar gevolgd, of u kunt uw algemene kennis van de methodiek aantonen door vooropleidingen of ervaring.


Resultaat

 • u heeft de vaardigheid om alle stappen die bij conditiemeting van belang zijn te doorlopen
 • u weet u hoe u de gebrekenlijst in NEN 2767-4 deel II goed kunt gebruiken
 • u kunt in bijzondere situaties de juiste Conditiescore bepalen
 • u kunt technische onderhoudsbehoefte opstellen
 • u kunt een meerjaren onderhoudsplan (directiebegroting) op beleidsuitgangspunten opstellen
 • u weet hoe u een risico gestuurde inspectie en Beheer & Onderhoud werkt


Leergang NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur

Deze module is onderdeel van de Leergang Conditiemeting van infrastructuur.

Toelichting

Voorafgaande opdracht
Om deze dag zo effectief mogelijk te maken, krijgt de deelnemer voorafgaande aan de training een voorbeeld opdracht toegestuurd op uit te werken. Deze opdracht wordt aan het begin van de training behandeld.

Normen
• NEN 2767-1 Conditiemeting - Deel 1: Methodiek

• NEN 2767-4 Webapplicatie Conditiemeting Infrastructuur - optioneel: aangevuld met NPR 4768 Foto- en definitiedatabase Conditiemeting Infrastructuur Definities en foto's van decompositie en gebreken

Wilt u de normen met korting ontvangen? U kunt dit aangeven op het betreffende aanmeldingsformulier.

Voor het volgen van de training is het niet noodzakelijk dat u de norm meeneemt naar de training.

Leergang
Deze module is onderdeel van de Leergang Conditiemeting van infrastructuur.

Programma

Deel 1 ‘eenvoudige’ case studie als huiswerk (‘droog’ kunstwerk)
• Introduceren Case Studie – antwoord op vragen
• Opstellen decompositie
• Constateren van gebreken (oorzaak en gevolg)
• Bepalen van Conditiemeting per bouwdeel
• Bepalen van Tekortkomingen per bouwdeel
• Aggregatie (optioneel – nog niet genormeerd)
• Opstellen van een risicoanalyse (RAMS)
• Adviseren beheersmaatregelen
• Adviseren op prioriteitstelling tot 10 jaar en later
• Adviseren op kosten
• Bespreken eindproduct - discussie

Deel 2 ‘ingewikkelde’ case studie (beweegbaar kunstwerk, brug of sluis)
• Introduceren Case Studie –antwoord op vragen
• Opstellen decompositie
• Constateren van gebreken (oorzaak en gevolg)
• Bepalen van Conditiemeting per bouwdeel
• Bepalen van Tekortkomingen per bouwdeel
• Aggregatie (optioneel – nog niet genormeerd)
• Opstellen van een risicoanalyse (RAMS)
• Adviseren beheersmaatregelen
• Adviseren op prioriteitstelling tot 10 jaar en later
• Adviseren op kosten
• Bespreken eindproduct - discussie

Docenten

Ziv Amit
Ir. Ziv Amit is senior consultant Divisie Mobiliteit bij ARCADIS. Ook is hij lid van de normcommissie Conditiemeting van infrastructuur (NEN 2767-4) en heeft al meer dan 15 jaar ervaring in beheer en onderhoud van infrastructuur. De laatste jaren is hij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse inspectie methodieken en advisering van groot infrastructurele eigenaren.

Loek Koek
Als adviseur en inspecteur NEN 2767 conditiemeting adviseert en ondersteunt Loek Koek op het gebied van onderhoudsmanagement en asset management. Hij heeft zich o.a. gespecialiseerd in NEN 2767, conditiemeting en systeemdenken. Loek is tevens lid van de normcommissie NEN 2767-4 (infra) Registratie/inspectiemethode voor conditiebepaling bedrijfsmiddelen.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Op verzoek kunnen we voor uw organisatie een specifiekere case studie ontwikkelen, bijvoorbeeld:
• Analyseren van weg tracé
• Analyseren van een oever
• Analyseren van objecten binnen rioolzuiveringfabriek
• Analyseren van een tunnel

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de 'reguliere' training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Bij deze training ook interessant

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw)
Geef bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw vakdiscipline aan.

Leergang Conditiemeting Infrastructuur volgen?
Inschrijven voor meerdere modules
580,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie