Training

NEN-EN-IEC 62353: testen van medische elektrische toestellen

Een dag van 9.30 tot 16.30 uur

Max. 20 deelnemers


 • 8 februari 2017 - Delft
 • 1 juni 2017 - Eindhoven

Na het volgen van deze training heeft u meer grip op de veilige bedrijfsvoering van uw medische elektrische toestellen. U kent de geldende wetgeving en eisen en weet hoe u de veiligheid van de medisch elektrische toestellen moet testen.

In november 2014 is er een nieuwe editie van de norm IEC 62353 gepubliceerd. Hierin is een aantal nieuwe en gewijzigde onderwerpen opgenomen. Zo laat de nieuwe norm ook een vereenvoudigde inspectie van bestaande apparatuur toe op basis van IEC 60601-1. En er worden bijvoorbeeld hogere lekstromen toegestaan voor bepaalde apparatuur (zoals mobiele röntgen).

Resultaat

 • U kent de wettelijke eisen aan de elektrische veiligheid van medische toestellen
 • U weet wat de relatie is met NEN 1010, NEN-EN-IEC 60601-1, NEN-EN-IEC 62353 en de voorschriften van de fabrikant
 • U weet hoe aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en deskundigheid zijn geregeld
 • U weet over elektrische veiligheid in relatie tot klasse-indeling van medisch gebruikte ruimten
 • U weet hoe en wat te testen na ingebruikname, reparatie en inspectie van medische elektrische toestellen
 • U kent de eisen voor periodieke testen

Voor wie

Deze training is nuttig voor medisch instrumentatietechnici, klinisch fysici en technische diensten van ziekenhuizen.

Op het moment dat medische elektrische toestellen uw ziekenhuis binnenkomen mag u ervan uitgaan dat ze voldoen aan de minimale eisen voor veiligheid. Maar hoe weet u of de apparatuur daadwerkelijk veilig in gebruik genomen kan worden? Zijn er verborgen defecten of verborgen transportschade? En hoe test u of de toestellen tijdens de gebruiksduur, ook na onderhoud, veilig blijven functioneren?

Ook alle wijzigingen en nieuwe onderwerpen van de norm IEC 62353 komen tijdens de training aan bod. Zo worden er in de herziene norm een aantal nieuwe en aangepaste meetmethoden beschreven, zijn er voor bepaalde toestellen hogere lekstromen toegestaan (interessant voor praktijken met mobiele röntgenapparatuur) en worden er in de norm nu ook richtwaarden voor isolatieweerstand gegeven.

Normen en richtlijnen

NEN-EN-IEC 62353 is de internationale standaard voor het periodiek en na reparatie testen van medische elektrische toestellen. Binnenkort wordt er een nieuwe editie van de norm IEC 62353 gepubliceerd. Hierin is een aantal nieuwe en gewijzigde onderwerpen opgenomen. Daarnaast heeft u te maken met wettelijke eisen die gesteld worden vanuit de Richtlijn medische hulpmiddelen, de Laagspanningsrichtlijn en de EMC Richtlijn.

Voor het volgen van deze cursus hoeft u de norm niet mee te nemen.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.

 • Wettelijke verplichtingen
 • Normen (relatie tussen NEN 1010, NEN-EN-IEC 60601-1, NEN-EN-IEC 62353)
 • Inspectie-eisen voor ingebruikname, na onderhoud en tijdens gebruik
 • De uit te voeren metingen
 • Toegelaten lekstromen van de verschillende type medische apparatuur
 • Aanvullende aanraakstroommeting
 • Toegelaten isolatieweerstand met richtwaarden
 • Inspectie van medische systemen bestaande uit onderling verbonden toestellen (medische met medische en medische met niet-medische apparatuur)
 • De te gebruiken meetapparatuur
 • Rapportage

Pouw Jongbloed
Pouw Jongbloed is lid van de:
- Technische Commissie NEN 1010; van NEC 623 (de commissie die zich bezighoudt met NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840)
- Werkgroep NEN 1010 medische ruimten; van NEC 31 (elektrisch materieel ATEX)
- NEC 17B (de commissie die zich bezighoudt met normen voor paneelbouw (zoals de NEN-EN-IEC 60947-serie en NEN-EN-IEC 61439-serie).

Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en voorzitter van NEC 44 (NEN-EN-IEC 60204-1 “Elektrische uitrusting van machines”). Daarnaast geeft hij al tientallen jaren trainingen en advies op het gebied van elektrotechniek en machineveiligheid.

Mark van Abkoude
Mark van Abkoude heeft ruime ervaring als projectleider/ inspecteur laagspanningsinstallaties bij TÜV Rheinland Nederland B.V. Hij is mede-auteur van de praktijkgids 'Elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten'. Ook is hij lid van de normcommissie NEC 64/TC/WG710 “Medisch gebruikte ruimten”.
Met recht kunnen we zeggen dat Mark een docent is die de inhoud van NEN 1010 in relatie tot medisch gebruikte ruimten prima kent!

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere ctrainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.


Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 580,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie