Training

NIEUW: Beroepsopleiding Procesmanagement

Vijf dagen van 09.30 tot 16.30 uur


   Deze training wordt gegeven i.s.m. BPM Consult


ISO 9001:2015 is gebaseerd op de High Level Structure. Als aanvulling daarop is in ISO 9001 te sterke nadruk op processen en procesbeheersing. De eisen ten aanzien van processen en hun werking zijn verzwaard ten opzichte van ISO 9001:2008.

Voor veel organisaties is dit gepaard met een omslag van een verticale (hiërarchisch, functioneel) naar een horizontale (procesgerichte en zelfsturende) organisatie. Een heuse kanteling van werken en denken.
Daarbij komt dat er voor procesmanagement:2015 een volgende maturity level nodig is. Bij ISO 9001:2008 kon vanuit een staf georiënteerde houding ver gekomen worden, in de 2015 optiek is procesmanagement echt geïntegreerd in de lijnorganisatie. Staf ondersteunt en faciliteert, het zijn de procesteams zijn actief met continu verbetering, customer journeys etc.

De beroepsopleiding Procesmanagement geeft de ins- en outs van het horizontaal organiseren. De inhoud is gericht op het bereiken van een BPM maturity level ‘3’ (de procesgerichte organisatie). Er wordt gewerkt met een BPM-volwassenheidsmodel, waarmee deelnemers grip krijgen op de volwassenheid van het procesmanagement in de eigen organisatie.


Na afloop

 • heeft u inzicht in procesmanagement en bijbehorende begrippenkader
 • kunt u uw organisatie procesgericht inrichten
 • beheerst u het horizontaal organiseren

Voor wie

De Beroepsopleiding Procesmanagement is uitstekend geschikt voor procesmanagers en andere verantwoordelijken voor procesmanagement en KAM

Waarom horizontaal organiseren?
Op organisatieniveau gaat er veel mis. In een team weet links vaak niet wat rechts doet, processen sluiten niet op elkaar aan, en de wachttijden zijn langer dan nodig. 'We zijn hier te verkokerd' klinkt het dan, gevolgd door de roep om verbetering van organisatieprestaties en ingrepen in de operationele processen.

Dat is vaak eenvoudiger gezegd dan gedaan: oude bedrijfskundige opvattingen zoals hiërarchie-, specialisatie- en positiedenken staan in de weg. Ook de belonings- en besturingssystemen werken meestal niet mee, om maar niet te spreken over de blinde vlek van veel managers voor het interveniëren in de samenwerking en sociale dynamiek tussen mensen.

Om al deze problemen het hoofd te bieden is dan ook meer nodig dan een simpele set structuur- of procesingrepen. Horizontaal organiseren of procesgericht werken is het devies: tegelijkertijd en in samenhang interveniëren in het denken, construeren, besturen en samenwerken in de organisatie.

In deze beroepsopleiding worden verbanden gelegd tussen onderwerpen als functiedenken, procesmanagement, kwaliteit en procesgericht werken, Six Sigma, Lean management, verkokering, horizontalisering, sociale dynamiek en dienend leiderschap.
Uitgangspunt is wat procesgericht werken kan opleveren: een gestroomlijnde operatie, goed functionerende procesteams, een geïntegreerde procesarchitectuur, krachtige sociale netwerken en een verantwoorde onderneming!

In vijf dagen worden de aspecten van procesmanagement panklaar aangeboden.

Deelnemers krijgen het boek ‘Horizontaal organiseren’ kado.
Auteurs: prof.dr. ing. T.W. Hardjono en ing. R.J.M. Bakker

 • Gebaseerd op toonaangevende visies: Horizontaal organiseren (top 100) + (INK) Management van processen (top 100, 22.000+)
 • Gebaseerd op BPM maturity concept - gratis positiebepalingsmateriaal
 • Inclusief populaire managementconcepten (LEAN, Kaizen, zelfsturing, Brown paper techniek, Enterprise-architectuur)
Normen en richtlijnen
Deelnemers krijgen het boek 'Horizontaal Organiseren' kado.

ISO 9001 specificeert eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem. Aan de hand van een kwaliteitsmanagementsysteem toont u aan dat uw organisatie in staat is op een consistente wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. Als het systeem doeltreffend wordt toegepast helpt het de klanttevredenheid te verhogen. Naast de norm zijn er ter ondersteuning ook praktijkgidsen zoals 'Overstappen op ISO 9001 - De impact van de nieuwe norm' en (verwacht) 'Werken met ISO 9001 - De impact van kwaliteitsmanagement'. Norm noodzakelijk
Voor het volgen van deze training is het niet noodzakelijk dat u de norm of praktijkgidsen meeneemt naar de training. Wilt u de norm en/of praktijkgidsen met korting aanschaffen? U kunt dit aangeven op het betreffende aanmeldingsformulier.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.

Dag 1: Procesmodellering

 • Welke waarde levert een goed procesontwerp ? Wie kan ik daar blij mee maken?
 • Wat is een compleet procesontwerp? Welke bouwstenen?
 • Wat is een organisatie-architectuur en hoe passen processen daarin?
 • Welke werkvormen zijn geschikt voor proces mapping?

Dag 2: Lean procesmanagement

 • Wat is Lean?
 • Wat is Waste en hoe kan ik dat ontdekken in processen?
 • Hoe bereik ik flow in een proces en wat is een pull-systeem?
 • Welke Lean tools zijn usefull om verspilling te voorkomen?
 • Wat betekent een sigma-niveau en wat is Six Sigma?

Dag 3: Absolute klantfocus

 • Wat is klanttevredenheid in 21e eeuws organiseren?
 • Wat is een customer journey en hoe kan ik die inzetten?
 • Wat is Service-blueprinting, en hoe kan ik dat vormgeven?
 • Hoe krijg ik het ‘negen-plus-denken’ actief?

Dag 4: Besturing en beheersing van processen

 • Hoe past risicomanagement in procesmanagement?
 • Hoe kan ik processen besturen?
 • Hoe zet ik visueel management en Info-graphics in?
 • Hoe kan ik compliance aantonen met procesmanagement?

Dag 5: Continue verbetering

 • Wat zijn Kaizens?
 • Wat zijn zelfsturende teams? Hoe kan ik dat activeren?
 • Welke structureren en systemen passen bij continu verbetering?
 • Wat vraagt zelfsturing van leiderschap?

Renco Bakker
Renco’s missie is organisaties aanzetten tot horizontaal organiseren; procesgericht denken, construeren, besturen en samenwerken. Hij begeleidde 100+ procesherontwerpprojecten van RvB tot werkvloer niveau in uiteenlopende branches. Zijn achtergrond is bedrijfskunde en organisatie-psychologie. Hij startte zijn carriere met ISO 9001-toepassingen bij Nefkens automobielbedrijven. Daarna ging hij naar Berenschot – The Change Factory; de gerenommeerde verandermanagementgroep o.l.v. Steven en Wouter ten Have. In 2005 richtte bij BPM Consult op voor het leveren van toonaangevende consultancy voor verbetering van procesprestaties. Mede-auteur van boeken ‘Management van processen’ en ‘Horizontaal organiseren’. Renco schrijft zijn visie regelmatig in colums en vakbladen en spreekt op congressen en seminars.

Jeroen van de Vliert
begeleidt als BPM Consulant procesherontwerpprojecten. Hij is LEAN Black Belt en fan van een aantal LEAN tools. Jeroen brengt een analytische kijk op processen tal van praktijkvoorbeelden mee. Naast feiten en data kijkt hij sterk naar de veranderkundige kant van procesherontwerp: ‘Geen beweging zonder weerstand’

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere collega's met dezelfde opleidingsbehoefte? Of wilt u groepsgewijs kennis delen, laten aanvullen of opfrissen door een docent die naar u toe komt? Kies dan voor een bedrijfstraining. U kunt kiezen uit een standaard of maatwerk bedrijfstraining. Bij maatwerk stemmen we de inhoud af op uw organisatie.

Altijd staan uw leerwensen centraal. In een persoonlijk intakegesprek nemen we de tijd om de wensen van uw organisatie in kaart te brengen. In geval van maatwerk zal de docent het programma met u bepalen. U bepaalt waar we de bedrijfstraining uitvoeren. Dit kan bij u op kantoor of op een inspirerende buitenlocatie. Na afloop beschikken uw medewerkers over concrete handvatten voor de juiste normtoepassing.Bij deze training ook interessant:

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Vijfdaagse training (incl. boek 'Horizontaal Organiseren', cursusmateriaal, excl. Btw)
2750,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie