NEN 7120 voor gemeenten


Een dag van 09.30 tot 16.45 uur

U bepaalt zelf waar en wanneer deze training voor uw gemeenten plaatsvindt.
Heeft u interesse? Neem dan contract op met Mark Leenaers, Programmamanager.


Voor wie

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland organiseert samen met NEN een eendaagse maatwerk training NEN 7120 voor medewerkers Bouw- en Woningtoezicht.


Na afloop

 • kent u de belangrijkste ins en outs van NEN 7120
 • heeft u inzicht in de samenhang tussen de factoren die de EPC bepalen
 • bent u in staat om aan de hand van een aantal casussen EPC-berekeningen te toetsen
 • heeft u handvatten om het toezicht op de bouwplaats te vereenvoudigen
Uitgebreide informatie
Vanaf 1 juli 2012 moet u de Energieprestatiecoëfficiënt voor nieuwbouw woningen en utiliteitsgebouwen berekenen volgens NEN 7120. Deze nieuwe norm bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Hiermee kan in de toekomst ook een energielabel aan een bestaand gebouw worden toegekend.

Om medewerkers Bouw- en Woningtoezicht te leren werken met NEN 7120 organiseert de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland samen met NEN een eendaagse maatwerk training NEN 7120. De training bestaat uit een algemeen (theoretisch) deel en een praktisch deel. Het theoretische deel bestaat uit een inleiding waarin kort wordt ingegaan op de wijzigingen van de energieprestatienorm. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de verschillende instrumenten die in het kader van het project ‘Verbetering handhaving EPN’ zijn ontwikkeld. En wordt toegelicht hoe en op welke momenten u de verschillende instrumenten kunt gebruiken.

Uit bij ons ontvangen vragen is gebleken, dat er behoefte is aan informatie over het schematiseren van de woning, het woongebouw en utiliteitsbouw. Omdat de schematisering een onderdeel is van de EPC-berekening die (nog) niet door EPcheck wordt ondervangen, gaan we hier kort op in. Ook behandelt de training twee ontwikkelingen rondom het programma EPcheck. Het betreft de implementatie van de CKB systematiek in EPcheck en de update van EPcheck (nieuwe versie 3.0) vanwege de wijziging van de energieprestatienorm (NEN 7120) en bijbehorende rekenprogramma’s per 1 juli 2012.

In deze eendaagse training gaat u zelf aan de slag met het controleren van berekeningen en het computerprogramma EPcheck. U kunt hiervoor gebruik maken van twee voorbeeldprojecten. In deze projecten zullen veelgemaakte fouten en onlogische installatiecombinaties worden toegevoegd, die er door de cursisten uitgehaald moeten worden.

Er is veel behoefte aan meer kennis op het gebied van installaties. Deze training gaat hier uitgebreid op in, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen woningbouw en utiliteitsbouw. Voor woningbouw zal aan de hand van een aantal concepten EPC 0.6 worden ingegaan op de controle van bouwkundige en installatietechnische aspecten op de bouwplaats. Voor utiliteitsbouw wordt een aantal handreikingen gegeven voor de controle van installatietechnische maatregelen.

Deze wettelijk verplichte eisen moeten dus een onderdeel van uw project zijn. Maar hoe weet u wanneer welke (Europese) richtlijnen voor uw project van belang zijn? En wat betekent dat vervolgens voor de verschillende projectdisciplines, zoals engineering, inkoop, fabricage, installatie, inbedrijfstelling en after-sales? En wat als uw organisatie niet alle disciplines zelf uitvoert?
Normen en richtlijnen
NEN 7120 bevat bepalingsmethoden voor energieprestatie voor zowel woningen als utiliteitsbouw in nieuwbouw en bestaande bouw.

Programma


- Introductie EPG - wat is het, wat verandert er?

 • Waarom een nieuwe norm?
 • Overeenkomsten tussen oude en nieuwe norm?
 • Verschillen tussen oude en nieuwe norm?
 • Nieuwe technieken
 • Gecontroleerde verklaringen


- Welke instrumenten zijn er voor de handhaving (checklist)

 • Printuitvoer
 • Voorbeeldrapportages
 • Handboek gemeenten
 • Computerprogramma EPCheck (inclusief CKB-protocol)
 • Helpdesk gemeenten


- Schematiseren in EPG (algemeen)

 • Indeling in gebruiksfuncties (stap 1)
 • Gebouwbegrenzing energiegebouw (stap 2)
 • Indeling in klimatiseringszone (stap 3)
 • Indeling in trekzones (stap 4)


- Schematiseren specifiek voor woningbouw

 • Aangrenzende ruimten
 • Sterk geventileerde ruimten
 • Verwarmde rekenzones
 • Woongebouw


- Werken met EPCheck W-bouw: Toelichting opdracht en werken met computer


- Schematiseren specifiek voor Utiliteitsbouw

 • Indeling in gebruiksruimten (stap 1)
 • Gebouwbegrenzing energiegebouw (stap 2): Grensgeval AOR
 • Indeling in klimatieringszone (stap 3): systeemnummers voor warmte/koeltransport media
 • Indeling in rekenzones (stap 4): voorwaarden


- Werken met EPCheck W-bouw: Toelichting opdracht en werken met computer


- Koppeling NEN 7120 - NEN 7125 (EMG)


- Aanleiding - Pilotproject Toezicht


- Toezicht W-bouw (met veel voorbeelden/maatregelen)

 • Bouwkundige maatregelen
 • Thermische isolatie
 • Detaillering
 • Infiltratie
 • Zonwering


- Toezicht W-bouw (met veel voorbeelden/maatregelen)

 • Installatietechnische concepten
 • HR 107 combi-ketel met natuurlijke toe- en mechanische afvoer
 • HR 107 combi-ketel met mechanische toe- en afvoer
 • Warmtepompcombi met natuurlijke toe- en mechanische afvoer
 • Warmtepompcombi met mechanische toe- en afvoer


- Toezicht W-bouw (met veel voorbeelden en maatregelen)

 • Nieuwe energiebesparende technieken (zonneboiler, PV-cellen, PVT-cellen, warmtepompboiler, warmtepompketel, (micro)warmtekracht, douchewater warmteterugwinnin, decentrale ventilatiesystemen, windenergie)


- Handreikingen controle utiliteitsbouw (beknopt met voorbeelden en maatregelen)

 • Bouwkundig
 • Bouwkundig

Eerder door u bekeken

Kosten

Eendaagse training € 395,00

(incl. cursusmateriaal, excl. Btw) + GRATIS praktijkgids NEN 7120