Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Leg een goede basis voor het werken met PGS 15

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.45 uur.
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie De training is geschikt voor een grote diversiteit aan deelnemers, zoals overheidsmedewerkers (gemeenten en provincies, Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten); Milieu- en veiligheidsadviseurs; medewerkers van bedrijven met op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen als hoofd- of nevenactiviteit.
Prijs € 580,00 excl. BTW

Online training

In verband met de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus te beperken is de training als fysieke training in mei afgelast. NEN en de docent Christiaan Dahrs hebben echter een online alternatief ontwikkeld, waarmee de training in een volwaardige online variant toch kan plaatsvinden. Bij deelname aan deze online training ontvangt u 25% korting op de reguliere prijs.

Als u deelneemt aan een online training, kunt u vanuit huis via een computer deelnemen. U krijgt van ons een link. Op het tijdstip dat de online training begint, klikt u op de link. U heeft niets anders nodig dan een computer (met camera en microfoon en een internetverbinding). Het lesmateriaal ontvangt u vooraf per e-mail.

Hoe ziet de online training eruit?
De docent Christiaan Dahrs heeft het programma ingedeeld in een aantal korte blokken, afgewisseld met pauzes. In de blokken wordt uitleg gegeven en er worden opdrachten gemaakt. U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen en te discussiëren met de andere deelnemers.
De docent zal zoveel als mogelijk het normale programma van de training volgen.

Na de eerste ervaringen blijkt dat de online trainingen interactief, nuttig en leerzaam zijn. Net zoals de klassikale trainingen die u van ons gewend bent.

Tijdsduur
De training om 09:00 uur. Wij vragen u om zo’n 15 minuten van tevoren al verbinding te maken. We sluiten de training rond 16:30 uur af. Er zullen voldoende pauzes zijn om even achter uw scherm vandaan te gaan.

Informatie

Met de toenemende behoefte aan opslag van gevaarlijke stoffen kan ook het risico voor werknemers of de omgeving toenemen, indien onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. PGS 15 is de meetlat in Nederland waarin is aangegeven hoe opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden zodat een voldoende veiligheidsniveau voor arbo, milieu en brand wordt gerealiseerd. De voorschriften uit PGS 15 zijn afgestemd op de fysische/chemische eigenschappen, hoeveelheden, veiligheidsmaatregelen en combinaties in opslag van de verpakte gevaarlijke stoffen. PGS 15:2016 is in 2017 aangewezen als BBT-document. Met deze training krijgt u voldoende basiskennis van PGS 15 en inzicht in de (on)mogelijkheden met betrekking tot de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Er is veel aandacht voor de praktische toepassing van de voorschriften en de daaraan verbonden consequenties/valkuilen. Aan de hand van opdrachten en het bespreken van voorbeelden uit de praktijk zullen situaties realistisch en vanuit meerdere invalshoeken benaderd worden.

De docenten zijn betrokken geweest bij de herziening van de PGS 15 en daardoor uitstekend toegerust om toelichting te kunnen geven op de complexe inhoud. Zij kennen de wereld van de bedrijven met gevaarlijke stoffen en de relatie met vergunningverlening en handhaving.

Waardering Hobéon SKO-VK

Aan deze training is een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 1 punt. Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname, deze ontvangt u na afloop van de training.

Resultaat

Na het volgen van deze training:

  • Kent u de kernbegrippen uit de PGS 15: 2016 (WBDBO, gelijkwaardigheid, gemotiveerd afwijken, maatwerk etc.)
  • Kunt u de toepasbaarheid van PGS 15 toetsen
  • Heeft u kennis van het opslaan tot 10 ton gevaarlijke stoffen
  • Heeft u kennis van het opslaan van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen
  • Kent u de voorschriften voor tijdelijke opslag
  • Kent u de aanvullende eisen en beperkingen van gasflessen; spuitflessen en gaspatronen
  • Bent u op de hoogte van de aanvullende eisen en beperkingen van de in H8 t/m 10 behandelde stoffen.
  • Kent u de do’s en don’ts bij het opstellen van vergunningvoorschriften met betrekking tot PGS 15.


We adviseren u om de PGS 15 voorafgaande aan de training in hoofdlijnen te lezen.

PGS bij deze training

PGS 15:2016 nl

Programma

9.30 Inloop met koffie / thee
9.45- 9.55 Introductie, kennismaking, opbouw training, afbakening
10.00 - 16.45 Onderwerpen training (definitief programma volgt)
• EV- in historisch perspectief
• Classificatie gevaarlijke stoffen
• Kernbegrippen PGS 15
• Gebruik PGS 15
• Opslagen tot 10 ton gevaarlijke stoffen (H3)
• Opslagen voor meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen (H4)
• Tijdelijke opslag (H5)
• Opslag van gasflessen (H6)
• Opslag van spuitbussen en gaspatronen (H7)
• Beknopt: Opslag van ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3 (H8)
• Opslag van organische peroxide (H9)
• Opslag van (tank)containers (H10)
• PGS 15 in de omgevingsvergunning
• Vragen en discussie

Docent(en)

Christiaan Dahrs

Christiaan Dahrs

Advieswerkzaamheden met betrekking tot (externe) veiligheid, pyrotechniek en brandveiligheid voor bedrijven, projectontwikkelaars, brancheorganisaties en overheden, hoofdzakelijk technisch maar ook beleidsmatig. PGS 15 advies, inclusief maatwerk voorstellen, vormt een belangrijk deel van de dagelijkse werkzaamheden.

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.