Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Leg een goede basis voor het werken met PGS 15

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.45 uur.
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie De training is geschikt voor een grote diversiteit aan deelnemers, zoals overheidsmedewerkers (gemeenten en provincies, Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten); Milieu- en veiligheidsadviseurs; medewerkers van bedrijven met op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen als hoofd- of nevenactiviteit.
Prijs € 580,00 excl. BTW

In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Naar verwachting zal de PGS 15 in najaar 2017 aangewezen worden als BBT-document (Beste Beschikbare Technieken). Hierdoor is het van groot belang over voldoende basiskennis en vaardigheden te beschikken over de (on)mogelijkheden met betrekking tot de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Er is veel aandacht voor de praktische toepassing van de voorschriften en de daaraan verbonden consequenties/valkuilen. Aan de hand van opdrachten en het bespreken van voorbeelden uit de praktijk zullen situaties realistisch en vanuit meerdere invalshoeken benaderd worden.

De docent is betrokken geweest bij de herziening van de PGS15 en zijn daardoor uitstekend toegerust om toelichting te kunnen geven op de complexe inhoud. Zij kennen de wereld van de bedrijven met gevaarlijke stoffen en de relatie met vergunningverlening en handhaving.

Resultaat

Na het volgen van deze training:

 • Kent u de kernbegrippen uit de PGS 15: 2016 (WBDBO, gelijkwaardigheid, gemotiveerd afwijken, maatwerk etc.)
 • Kunt u de toepasbaarheid van PGS 15 toetsen
 • Heeft u kennis van het opslaan tot 10 ton gevaarlijke stoffen
 • Heeft u kennis van het opslaan van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen
 • Kent u de voorschriften voor tijdelijke opslag
 • Kent u de aanvullende eisen en beperkingen van gasflessen; spuitflessen en gaspatronen
 • Bent u op de hoogte van de aanvullende eisen en beperkingen van de in H8 t/m 10 behandelde stoffen.
 • Kent u de do’s en don’ts bij het opstellen van vergunningvoorschriften met betrekking tot PGS 15.


We adviseren u om de PGS 15 voorafgaande aan de training in hoofdlijnen te lezen.

PGS bij deze training

PGS 15:2016 nl

Programma

9.30 Inloop met koffie / thee
9.45- 9.55 Introductie, kennismaking, opbouw training, afbakening
10.00 - 16.45 Onderwerpen training (definitief programma volgt)
• EV- in historisch perspectief
• Classificatie gevaarlijke stoffen
• Kernbegrippen PGS 15
• Gebruik PGS 15
• Opslagen tot 10 ton gevaarlijke stoffen (H3)
• Opslagen voor meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen (H4)
• Tijdelijke opslag (H5)
• Opslag van gasflessen (H6)
• Opslag van spuitbussen en gaspatronen (H7)
• Beknopt: Opslag van ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3 (H8)
• Opslag van organische peroxide (H9)
• Opslag van (tank)containers (H10)
• PGS 15 in de omgevingsvergunning
• Vragen en discussie

Docent(en)

M. Pikaar (Mijntje)

M. Pikaar (Mijntje)

Advieswerkzaamheden met betrekking tot (externe) veiligheid voor bedrijven, projectontwikkelaars, brancheorganisaties en overheden, zowel technisch als beleidsmatig voor een periode van ruim 16 jaar bij Peutz bv. PGS 15 advies, inclusief maatwerk voorstellen, vormt een belangrijk deel van de dagelijkse werkzaamheden. Deelnemer aan herziene PGS 15, waarbij clustervoorzitter van tijdelijke opslag.

D. Mooij (Dagmar)

D. Mooij (Dagmar)

Advieswerkzaamheden met betrekking tot (externe) veiligheid voor bedrijven, projectontwikkelaars en overheden, zowel technisch als beleidsmatig bij Peutz bv. PGS 15 advies, inclusief maatwerk voorstellen, vormt een belangrijk deel van de dagelijkse werkzaamheden. Ervaring in het uitvoeren van kwantitatieve risicoberekeningen voor bedrijven en transport van gevaarlijke stoffen.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden!

 • Prijsvoordeel vanaf 8 personen
 • Voeg eigen cases toe
 • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte