Introductie in de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

Eerste stap naar het meten van de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf!

Inhoud

Duur Halve dag van 09.00 tot 13.00 uur (incl. lunch)
Aantal deelnemers Max. 12
Voor wie • Systeemauditoren, die audits op de Safety Culture Ladder moeten gaan uitvoeren. Zij volgen deze training als voorbereiding op de 2-daagse auditorentraining. • Interne auditoren en andere geïnteresseerden die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn en hun bedrijf willen laten certificeren en/of meer willen weten over de Safety Culture Ladder.
Prijs € 345,- excl. BTW

De Safety Culture Ladder gaat niet over het managementsysteem (“wat heb je wel/niet”), maar over houding en gedrag. Waarbij continu de vraag gesteld moet worden: “Voert iedereen in zijn/haar rol het werk veilig uit voor zichzelf, zijn directe collega’s en het proces?”. De kern van de Safety Culture Ladder is veilig handelen van binnenuit. Dit geldt niet alleen voor het management en de werkvloer binnen de organisatie, maar voor de hele keten, dus van opdrachtgever naar opdrachtnemer en leverancier. Deze training is bedoeld om kennis te maken met al deze aspecten en de betekenis ervan voor het certificeringstraject.

Doel:
• Inzicht bieden in de achtergronden van de Safety Culture Ladder en hoe het certificatieschema in elkaar zit.
• Inzicht bieden in het principe van de Safety Culture Ladder als ontwikkelingsmodel met 5 treden.
• Inzicht bieden in de betekenis van de treden en de verschillen per trede.

Inhoud op hoofdlijnen:
1. Achtergronden ontwikkeling veiligheidsladder
2. Begrippen: veiligheidscultuur, houding & gedrag
3. Certificatieschema op hoofdlijnen, integrale veiligheid
4. Richtlijnen voor het beoordelen van bedrijven
5. Managementaspecten (6) en bedrijfskarakteristieken (18)
6. Gedragsdoelstellingen, observeren en aanspreken
7. Hoofdlijnen van aanpak

Voorkennis

De training is bedoeld voor interne en externe auditoren die actief zijn op het gebied van veiligheid en adviseurs, managers en medewerkers van veiligheidsafdelingen.
Voorkennis van de auditwereld is gewenst maar niet essentieel.

Resultaat

  • Weet u wat wordt verstaan onder ‘veiligheidscultuur’ en hoe kun je dit meten
  • Heeft u kennis genomen van het certificatieschema van de Safety Culture Ladder

Programma

09:00 - 09:30 uur Ontvangst
Onderwerpen: Achtergronden ontwikkeling Safety Culture Ladder
Begrippen veiligheidscultuur, houding en gedrag
Cerficatieschema op hoofdlijnen, integrale veiligheid
Richtlijnen voor het beoordelen van bedrijven
Managementaspecten (6) en bedrijfskarakteristieken (18)
Gedragsdoelstellingen, observeren en aanspreken
Hoofdlijnen van aanpak
13:00 uur Lunch

Docenten

Niek Steijger

Niek Steijger

Niek Steijger, consultant Veiligheidscultuur. Ruime ervaring als projectleider van complexe veiligheidsdeskundige projecten in diverse branches, gericht op het implementeren van gedragsprogramma’s, ontwikkeling veiligheidscultuur en verbetering teamsamenwerking. Inzetbaar op elk niveau binnen een organisatie.

Voorbereiding

Download Handboek SCL 3.3

Download Certificatieschema SCL 4.0

Beoordelingen NEN Trainingen

&nbps;

Datum en locaties

Inschrijven € 345,- excl. BTW p.p.