Masterclass Safety Culture Ladder Trede 4-5

Tijdens deze training worden veel praktijkoefeningen gegeven en besproken!

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur.
Aantal deelnemers Min. 5 deelnemers
Voor wie Zeer ervaren auditoren op de Safety Culture Ladder. Zie ‘Voorkennis’
Prijs € 595,00 excl. BTW

Het doel van de training is om gezamenlijk te komen tot een meer eenduidige interpretatie van de kenmerken van een trede 4 respectievelijk trede 5 veiligheidscultuur, gerelateerd aan de bedrijfsaspecten van de Safety Culture Ladder.

Daarnaast worden u handvatten meegegeven waarmee u beter kan onderbouwen waarom een trede 4 of trede 5 certificaat wel of niet wordt afgegeven.

Voorkennis

Voorafgaand aan de training vragen wij u een intakeformulier in te vullen. Van elke deelnemer wordt vereist dat men een voorbereidingsopdracht maakt en tijdig opstuurt naar allebei de docenten!

  • De auditor moet zeer ruime auditervaring hebben met de Safety Culture Ladder: minimaal 35 dagen in minimaal twee of drie afgeronde audits in de afgelopen 12 maanden, waarvan 20 dagen minimaal op trede 3.
  • Men voldoet aan alle gestelde eisen voor kwalificatie op niveau 4/5. Het volgen van deze masterclass is de allerlaatste vereiste waar nog aan moet worden voldaan.
  • Men maakt vooraf aan de masterclass een voorbereidingsopdracht en stuurt deze tijdig in.

Bovenstaande eisen zijn harde eisen. Als aan 1 of meerdere eisen niet wordt voldaan, wordt de auditor NIET toegelaten aan deelname van de masterclass.

Deze training kan niet in-company worden aangeboden.

Resultaat

Na afloop van de training heeft u voldoende kennis van zes van de bedrijfsaspecten van de Veiligheidsladder opgedaan. Een auditor is na het volgen van deze training niet automatisch gekwalificeerd.

  • heeft u een beter (en gezamenlijk) beeld van de hoofdkenmerken van een niveau 4 respectievelijk niveau 5 veiligheidscultuur zodat u in staat bent om ‘in de geest van’ (in plaats van ‘naar de letter van’) het certificeringsschema een beoordeling te geven over het niveau van een organisatie.
  • heeft u inzicht in het specifieke onderscheid tussen trede 4 en trede 5 en de relevante aspecten en afwegingen.
  • heeft u handvatten om te onderbouwen waarom een niveau 4 of niveau 5 certificaat wel of niet wordt afgegeven.
  • kent u het verschil tussen een systeemaudit en een cultuur-/gedragsaudit.
  • heeft u inzicht in de benodigde competenties van een auditor voor een trede 4 of trede 5 audit.

Programma

09:00 Inloop
09:30 Start
• Welkom en toelichting programma
• Voorstelronde, ervaring en achtergrond
• Doel van de dag en van opleiding
10:00 Blok 1 Interpretatie algemeen
• Bespreking individuele opdrachten verschil tussen niveau 4 en 5
• Toelichting niveau 4/5 algemeen
• Verschil tussen niveau 2/3 en niveau 4/5
• Verschil tussen niveau 4 en niveau 5
11:45 Blok 2 Casuïstiek deel 1
• Bespreken van concrete voorbeelden en casussen
• Vragen van deelnemers
12:45 Lunch
13:30 Blok 3 Casuïstiek deel 2
• Bespreken van concrete voorbeelden en casussen
• Vragen van deelnemers
15:00 Blok 4 Auditstrategie
• Welke auditstrategie en aanpak past bij niveau 4 en niveau 5?
• Welke spelregels zijn belangrijk?
16:15 Terugblik en evaluatie
16:30 Afsluiting

Docenten

Taco Buissant des Amorie

Taco Buissant des Amorie

Veiligheidskundige met ruime ervaring in managementsystemen, maar ook (technische) beoordelingen op zowel niveau accreditatie als certificatie. Actief betrokken bij het instrument de Safety Culture Ladder sinds het ontstaan daarvan binnen ProRail en daarna continu actief geweest met de ontwikkeling van het instrument maar ook het auditeren in een heel breed scala aan sectoren.

Robert Taen

Robert Taen

Robert Taen is organisatie-adviseur en teamcoach bij Apollo13 consult, gespeciali-seerd in High Reliability Organizing (HRO). Hij adviseert en begeleidt teams, organi-saties en ketens in het versterken van hun veiligheidscultuur op niveau 4 en 5 en heeft jarenlange ervaring met het toepassen van veiligheidsladder als interventie-instrument. Hij is mede auteur van het Interpretatiedocument Safety Culture Ladder trede 5, lid van de Kennispartners Safety Culture Ladder en geeft workshops en trainin-gen over het versterken van veiligheidscultuur en de interpretatie en toepassing van niveau 4 en 5 van de Safety Culture Ladder.

Datum en locaties

Inschrijven € 595,00 excl. BTW p.p.