NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen

Wat zijn de gevolgen voor u met het verplicht worden van Besluit externe Veiligheid Buisleidingen

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 17.00 uur.
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Voor iedereen die te maken heeft met buisleidingen en in aanraking komt met risicomanagement voor buisleidingen. U bent bijvoorbeeld leidingeigenaar, leidingbeheerder, inspecteur of adviseur.
Prijs € 580,00 excl. BTW

Met het van kracht worden van het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen is een wettelijk kader geschapen waardoor bedrijven de wettelijke plicht hebben om technisch en organisatorisch alles in het werk te stellen om lekkages en ongevallen te voorkomen.

Dit met het oog op de veiligheid en gezondheid van mens en milieu. Met NEN 3655 kan invulling worden gegeven aan deze plicht.

Resultaat

Na afloop van de training:

  • weet u hoe NEN 3655 past in de NEN 3650 normenserie
  • kent u de belangrijkste verschillen tussen NTA 8000 en NEN 3655
  • kent u de relatie tussen NEN 3655 en de wet- en regelgeving
  • weet u hoe een risicomanagementsysteem opgezet kan worden (o.a. risicobeleid, organisatorische inbedding en directiebeoordeling)
  • kunt u een Risico Assessment uitvoeren (BowTie methode)
  • kunt u een Risico Assessment uitvoeren
  • weet u hoe een Conditierapportage en KPI’s worden vastgesteld
  • weet u hoe een Asset register leidingen werkt
  • weet u welke competenties nodig zijn voor het managen van een VBS

Belangrijke normen bij deze training

NEN 3655:2015 nl

Voorkennis
Voor het volgen van de training is het noodzakelijk dat u NEN 3655:2015 in uw bezit heeft.

Wilt u de norm(en) met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm(en).
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Programma

9.30 - 9.45 Opening en voorstellen, doelen v/d training en programma
9.45 - 10.30 Inleiding, inpassing in de NEN3650-serie, toepassingsgebied
Structuur NEN3655 en veranderingen t.o.v. NTA8000
PIMS en VBS: procedures, activiteiten, registraties. Algemeen
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.00 Vereiste procedures, activiteiten, registraties. Vervolg
11.00 - 11.20 Workshop 1: oefening m.b.t. vereiste procedures
11.20 - 12.10 VBS: inhoud en vereisten
12.10 - 12.30 Workshop 2: oefening m.b.t. VBS-RI&E
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.50 PIMS: inhoud en vereisten
14.50 - 15.10 Workshop 3: oefening m.b.t. VBS en PIMS
15.10 - 15.25 Pauze
15.25 - 16.00 PIMS: inhoud en vereisten, vervolg
16.00 - 16.15 Aandachtpunten
16.15 - 17.00 Evaluatie en vragen/bespreking

Docent

Kees Theune

Kees Theune

Oorspronkelijk gewerkt als manager elektrotechniek bij installatiebedrijven en rijksoverheid. Sinds 25 jaar Senior consultant veiligheidskunde voor (petro)chemie, olie- en gas (onshore, offshore, binnen en buitenland) en overheden.

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.