NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk

Uw SNA keurmerk halen en behouden!

Inhoud

Duur Twee dagen van 08:30 tot 16:30uur.
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Uitzendbureau's, uitleners, inleners, medewerkers administratie, medewerkers HRM/P&O, medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de certificering(en) en meer achtergrondkennis willen (SNA Keurmerk). Ook inspecteurs.
Prijs € 1100,00 excl. BTW

NEN 4400 beschrijft aan welke eisen uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Het gaat daarbij met name om juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles.

Uitleners en (onder)aannemers die de risico's voor hun opdrachtgevers willen beperken, behalen het SNA Keurmerk. Ze worden dan periodiek gecontroleerd op het voldoen aan de verplichtingen uit arbeid. Deze controles vinden plaats conform de laatste stand van zaken in de wet- en regelgeving.

Op basis van een inspectie tegen NEN 4400 door een daarvoor geaccrediteerde inspectie-instelling kan een uitzendonderneming worden opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en staat daarmee als 'bonafide' te boek.

Het wettelijk kader voor de ‘verplichtingen uit arbeid’ is op te delen in 4 hoofdonderwerpen. De training is modulair opgebouwd, op basis van die 4 onderwerpen.

Het wettelijk kader voor de ‘verplichtingen uit arbeid’ is op te delen in 4 hoofdonderwerpen:

  • Thema 1: basis van de norm Wet Keten- en inlenersaansprakelijkheid (WKa)
  • Thema 2: Wet Minimumloon en Minimum Vakantiebijslag (WML) en minimum vakantiedagen
  • Thema 3: De inzet van ZZP-ers binnen de norm (tussenkomst en bemiddeling) en het voorkomen van schijnconstructies
  • Thema 4: Cao Recht en de Wet AVV: hoe zit het met de inlenersbeloning

PE-punten

Aan deze training is een waardering van 12,5 PE-punten (Permanente Educatie) toegekend. Zo toont u aan dat u over vereiste vakinhoudelijke kennis beschikt. De PE-punten staan vermeld op het certificaat van deelname, deze ontvangt u na afloop van de training.

Resultaat

Na het volgen van deze training heeft u een beter begrip en inzicht in de belangrijkste thema’s. Met name de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • U kent de inhoud van NEN 4400-1
  • U kent het wettelijk kader en werkingssfeer;
  • U bent goed op de hoogte aan welke wet- en regelgeving uw organisatie moet voldoen om het SNA Keurmerk te behalen en te behouden
  • U bent zelf redzaam en weet waar u informatie kunt opzoeken

Voorkennis en norm
Het is noodzakelijk dat u de norm NEN 4400-1:2017 meeneemt naar de training. Bent u nog niet in het bezit van de norm dan kunt u, indien u de training volgt, deze NEN 4400-1:2017 met 15% korting aanschaffen. Vermeld u dat in het opmerkingenveld op het aanmeldformulier.

De training is voor iedereen die meer wil weten over het SNA Keurmerk en met name de achtergrond daarvan (uitleners). De training is ook heel geschikt voor inleners. De training is interessant voor medewerkers van de afdeling HRM/P&O en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de certificering(en) zoals het SNA Keurmerk.

De norm

NEN 4400-1:2017 nl

Programma

Dag 1
08:00 uur Inloop met koffie / thee
08:30 uur Thema 1. Ketenaansprakelijkheid
1. Wat is ketenaansprakelijkheid?
2. Wat is inlenersaansprakelijkheid?
3. Wat zijn de regels van vrijwarend storten?
4. Hoeveel storten naar de g-rekening?
5. Casus uit de praktijk
6. Conclusie
Middag Thema 2. Wet minimumloon en vakantiebijslag
13:00 uur 1. Geschiedenis en achtergrond WML
2. Wanneer is er recht op minimimumloon?
3. Inhoudingen en verrekeningen met het minimumloon
4. Casus uit de praktijk
5. Conclusie
Dag 2
08:00 uur Inloop met koffie / thee
08:30 uur Thema 3. Inzet ZZP’ers
1. De ZZP-er in fiscaal perspectief
2. De ZZP-er in arbeidsrechtelijk perspectief
3. Tussenkomst
4. Bemiddeling
55. Casussen uit de praktijk
6. Conclusie
Middag Thema 4. CAO
13:00 uur 1. Geschiedenis en achtergrond CAO-recht
2. Wanneer is een werkgever gebonden aan een cao?
3. Wanneer is een werknemer gebonden aan een cao?
4. Uitleg belangrijke begrippen zoals inlenersbeloning bij uitzendconstructies
5. Casus uit de praktijk
6. Conclusie

Docent(en)

Chantal Bos

Chantal Bos

Chantal Bos is als trainer o.a. verbonden aan Bouwend Nederland, Platform Inspectie Instellingen en Normec VRO B.V. Zij is met name gespecialiseerd in de Wet Ketenaansprakelijkheid, werken met flexibele arbeidskrachten en ZZP-ers, arbeidsrecht (o.a. arbeidsovereenkomstenrecht en ontslagrecht), bouwrecht (relatie aannemer v.s. onderaannemer) en de nieuwe privacywet (AVG). Door haar jarenlange ervaring als adviseur op het gebied van WKa, arbeidsrecht, cao’s en bouwrecht weet zij ook hoe het er in de praktijk aan toe kan gaan. Een bijzondere vaardigheid is vooral het kunnen overdragen van zware juridische kost in voor iedereen te begrijpen ‘normale-mensentaal’ die ook nog eens direct is toe te passen in de praktijk. Haar trainingen zijn dan ook door iedereen te volgen, ongeacht de achtergrond (opleiding) en werkervaring.

Datum en locaties

Inschrijven € 1100,00 excl. BTW p.p.