NEN Veiligheidsladder Externe Auditor training

Tijdens deze training worden veel praktijkoefeningen gegeven en besproken!

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur.
Aantal deelnemers Min. 9 deelnemers
Voor wie Deze training is alleen bedoeld voor de auditoren van certificerende instellingen, zoals systeemauditoren (OHSAS, VCA), die audits op de Veiligheidsladder moeten gaan uitvoeren. Zij hebben een basiskennis van de Veiligheidsladder, maar geen ervaring met het auditeren van cultuursystemen en de cultuuraspecten.
Prijs € 1160,00 excl. BTW

Deze training leert de systeemauditoren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen conform het certificatieschema Veiligheidsladder. Tijdens de training worden praktijkoefeningen gegeven die u de verschillende bedrijfsaspecten van de Veiligheidsladder helpt kennen en herkennen.

Samenwerking

NEN voert deze training uit in samenwerking met AdviSafe. AdviSafe heeft als missie om veilig en gezond werken binnen organisaties vanzelfsprekend te maken. Zij hebben al jarenlang ervaring met cursussen op het gebied van veiligheid en veiligheidscultuur.

Resultaat

Na afloop van de traing heeft u voldoende kennis van zes van de bedrijfsaspecten van de Veiligheidsladder opgedaan.


De tweedaagse training is bedoeld voor systeem auditoren (OHSAS, VCA). Zij hebben basiskennis van de Veiligheidsladder maar geen ervaring met het auditeren van cultuur en met de cultuuraspecten die daarmee samenhangen. Bekijk en download uw documenten.

Programma

Inhoud en werkwijze
Deze tweedaagse training bestaat uit 4 dagdelen en kent de volgende onderdelen:
Inleiding veiligheidscultuur:
• Wat is veiligheidscultuur (definities, Schein-model, relatie met processen en systemen)
• De rol van houding en gedrag in cultuur en audits
• Voorbeelden van zichtbare veiligheidscultuur en hoe je die kan beoordelen
• Verschillen systeem audit en cultuur audit
Praktijkoefeningen
De praktijkoefeningen zijn aan de hand van de bedrijfsaspecten van de Veiligheidsladder.
• Leiderschap en betrokkenheid;
• Beleid en strategie
• Organisatie en opdrachtnemers
• Werkplek en procedures
• Afwijkingen en communicatie
• Audits en statistieken.
Tijdens de training worden alle bedrijfsaspecten besproken en zullen vier van de zes te auditen
aspecten in de vorm van praktijkoefeningen worden behandeld in dagdeel 2 op dag 1 en
dagdeel 3 op dag 2.

Van ieder van de te oefenen bedrijfsaspecten is een eis uit de norm geselecteerd en
verder uitgewerkt.

In de spelsituatie met een acteur voeren de cursisten een audit uit middels
waarnemingen en gesprekken. De acteur zal vanuit verschillende rollen geïnterviewd
kunnen worden. Na elke ronde is er terugkoppeling en bespreking van de leerpunten.
Op dag 2 van de training in dagdeel 4 vindt vertaling plaats van de bevindingen en
zal het eindresultaat worden gepresenteerd.

Docenten

Niek Steijger

Niek Steijger

Consultant Veiligheidscultuur. Ruime ervaring als projectleider van complexe veiligheidsdeskundige projecten in diverse branches, gericht op het implementeren van gedragsprogramma’s, ontwikkeling veiligheidscultuur en verbetering teamsamenwerking. Inzetbaar op elk niveau binnen een organisatie.

Sander Zwanikken

Sander Zwanikken

Coördinator/ senior consultant. Meer dan 16 jaar ervaring als consultant, auditor en trainer en focust zich op veiligheidscultuur, veiligheidsklimaat en – managementsystemen

Anja Dijkman

Anja Dijkman

Creatieve en enthousiaste persoonlijkheid met veel werkervaring op terrein van complexe veiligheidsdeskundige projecten in diverse branches. Anja heeft een groot organisatiebewustzijn en analytisch vermogen. Ze is vaardig in het uitvoeren van organisatiescans met diverse methoden, het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen op zowel werknemers- als management niveau.

Datum en locaties

Inschrijven € 1160,00 excl. BTW p.p.