Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.00 uur.
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie De training is bedoeld voor bedrijven met gevaarlijke stoffen, handhavers, vergunningverleners, omgevingsdiensten, provincies en gemeenten, brandweer en veiligheidsregio’s, eigenaren, beheerders, adviseurs, ontwerpers, toezichthouders en inspecteurs.
Prijs € 695,00 excl. BTWDe PGS 31 beschrijft de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels in tanks. De training is bedoeld voor zowel bedrijven als overheden die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. In de training komen specifiek de volgende onderdelen aan de orde:

  • Wettelijk kader, relatie met Activiteitenbesluit (type A, B en C inrichtingen) en de omgevingsvergunningen.
  • Werkingssfeer van de PGS 31 en relatie met overige wetgeving (Wet bodembescherming, BRZO, Bevi en Arbo).
  • Bouwkundige eisen, WBDBO, onder en bovengrond, brandcompartiment en relatie met het Bouwbesluit.
  • Opslag en transport.
  • Voldoende tijd voor verschillende casussen en vragen van de deelnemers.

Resultaat

Na het volgen van deze training heeft u een beter begrip en inzicht in de belangrijkste thema’s. Met name de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Kent u de inhoud van de PGS 31
  • Kent u het wettelijk kader en werkingssfeer;
  • Kent u onder meer de bouwkundige eisen, de relatie met het bouwbesluit en de voorschriften ten aanzien van opslag en transport;

Voorkennis
We adviseren u om PGS 31 voorafgaande aan de training in hoofdlijnen te lezen.

Intakeformulier
Bij het aanmelden van de training wordt gevraagd om eventuele vragen, praktijkvoorbeelden of casus vooraf aan te melden. Tijdens de training wordt dan ingezoomd op uw vragen en wordt er beter aangesloten bij u behoefte.

PGS bij deze training

PGS 31:2018 nl

Correctie PGS 31
Correctie van PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is opgesteld door het PGS 31-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Programma

Ochtend
Inloop met koffie / thee
Welkom en voorstelronde
Kennistest
Waarom PGS 31 en hoe was het voor de PGS 31 geregeld?
Opbouw PGS 31
praktijkoefening
Middag
Ontwerp van de tankinstallatie inclusief veiligheids- en beheersmaatregelen
Tankinstallatie in bedrijf
Tijdelijke opslag in IBC’s en tankcontainers
Keuring controle en registratie, documentatie van tankinstallaties

Docent(en)

Twan van den Heijkant

Twan van den Heijkant

Senior adviseur Milieu & Veiligheid bij Antea Group. Hij is bekend met de praktijk van Wabo-vergunning(en) voor bedrijven. Hierbij zijn ‘opslag van gevaarlijke stoffen’ en in het bijzonder de PGS 15 relevante issues. De gewenste bedrijfsvoering in compliance brengen met de wet- en regelgeving daaromtrent vormt hierbij een elementair onderdeel.

Inge van Langevelde

Inge van Langevelde

Ervaren senior adviseur met veel ervaring in de milieudienstensector. Opleiding in milieubewustzijn, duurzame ontwikkeling, naleving van de milieuwetgeving, duurzaamheid en nieuwe energie. Juridische professional afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft.

Datum en locaties

Inschrijven € 695,00 excl. BTW p.p.