Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.45 uur.
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie De training is bedoeld voor bedrijven met gevaarlijke stoffen, handhavers, vergunningverleners, omgevingsdiensten, provincies en gemeenten, brandweer en veiligheidsregio’s, eigenaren, beheerders, adviseurs, ontwerpers, toezichthouders en inspecteurs.
Prijs € 695,00 excl. BTW

De PGS 31 beschrijft de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels in tanks. De training is bedoeld voor zowel bedrijven als overheden die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. In de training komen specifiek de volgende onderdelen aan de orde:

  • Wettelijk kader, relatie met Activiteitenbesluit (type A, B en C inrichtingen) en de omgevingsvergunningen.
  • Werkingssfeer van de PGS 31 en relatie met overige wetgeving (Wet bodembescherming, BRZO, Bevi en Arbo).
  • Bouwkundige eisen, WBDBO, onder en bovengrond, brandcompartiment en relatie met het Bouwbesluit.
  • Opslag en transport.
  • Tijd voor verschillende casussen en vragen van de deelnemers.

Resultaat

Na het volgen van deze training heeft u een beter begrip en inzicht in de belangrijkste thema’s.

  • U kent de inhoud van de PGS 31
  • U kent het wettelijk kader en werkingssfeer
  • U kent onder meer de bouwkundige eisen, de relatie met het bouwbesluit en de voorschriften ten aanzien van opslag en transport

Voorkennis
We adviseren u om de PGS 31 voorafgaande aan de training in hoofdlijnen te lezen.

Programma

9.30 Inloop met koffie / thee
9.45- 9.55 Introductie, kennismaking, opbouw training, afbakening
10.00 - 16.45 Het complete programma volgt zo snel mogelijk

Docent(en)

Twan van den Heijkant

Twan van den Heijkant

Senior adviseur Milieu & Veiligheid bij Antea Group. Hij is bekend met de praktijk van Wabo-vergunning(en) voor bedrijven. Hierbij zijn ‘opslag van gevaarlijke stoffen’ en in het bijzonder de PGS 15 relevante issues. De gewenste bedrijfsvoering in compliance brengen met de wet- en regelgeving daaromtrent vormt hierbij een elementair onderdeel.

Inge van Langeveld

Inge van Langeveld

Beoordelingen NEN Trainingen

&nbps;

Datum en locaties

Inschrijven € 695,00 excl. BTW p.p.