Veiligheidsladder voor interne auditoren

Deze training leert interne auditoren de veiligheidscultuur te beoordelen conform het certificatieschema.

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur.
Aantal deelnemers Min. 9 deelnemers
Voor wie Interne auditoren van bedrijven die de Veiligheidsladder in hun organisatie moeten auditen. En voor interne systeemauditoren die naast een systeemaudit ook een Veiligheidsladder audit moeten gaan doen.
Prijs € 1250,00 excl. BTW

Deze training helpt u bij het beoordelen van de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf conform het certificatieschema. Als interne auditor leert u het stimuleren van en krijgt u training in het zien van oprechte en niet-oprechte signalen in waarnemingen, observaties en interviews

Samenwerking

De tweedaagse training is bedoeld voor ervaren en minder ervaren interne auditoren die naast de gebruikskennis van de norm ook kennis moeten hebben van het auditeren van de Veiligheidsladder.

NEN voert deze training uit in samenwerking met Advisafe. Advisafe heeft als missie om veilig en gezond werken binnen organisaties vanzelfsprekend te maken. Zij hebben al jarenlang ervaring met cursussen op het gebied van veiligheid en veiligheidscultuur.

Beide dagen is een acteur aanwezig.

Achtergrond
Per 1 juli 2016 is NEN schemabeheerder van de Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder is een certificatieschema om de veiligheidscultuur, het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te kunnen beoordelen, te meten en continu te verbeteren. NEN heeft voor de Veiligheidsladder een site gemaakt: www.veiligheidsladder.org waarop het certificatieschema en andere informatie over de ladder te vinden is. Bedrijven die volgens de Veiligheidsladder willen werken, moeten een zelfverklaringstool invullen, waarbij binnen hun organisatie gemeten wordt in welke fase van veiligheid zij zich bevinden. De Veiligheidsladder kent hiervoor vijf treden, waarbij trede 1 het laagste is en trede 5 het hoogste. Na de zelfverklaringstool kunnen bedrijven zich certificeren.

Resultaat

  • Kent u de achtergrond en principes van de Veiligheidsladder
  • Heeft u inzicht in de verschillen tussen het auditeren van managementsystemen en van veiligheidscultuur
  • Kunt u zich beter voorbereiden op een audit
  • Kunt u gedrag op de werkvloer herkennen dat hoort bij trede 2,3,4 of 5
  • Kunt u beter voorbereid de interviews voeren om inzicht in de veiligheids- cultuur te krijgen
  • Kunt u de rapportage van de bevindingen beter interpreteren.

Voorkennis

Deelnemers dienen voor de training kennis te nemen van het certificatieschema van de Veiligheidsladder. Bekijk en download uw documenten.

Programma

Dag 1
9.30 Welkom en kennismaken
Ochtend Inleiding veiligheidscultuur
- Bespreken van principes en modellen van veiligheidscultuur, zowel de normatieve als de niet-normatieve modellen.
- Ingaan op inzichten rond houding en gedrag en methodes om dit te meten.
- Leren herkennen van gedrag op de werkvloer dat hoort bij de verschillende treden.
- Gespreks- en observatietechnieken en wijze van rapporteren.
- Bespreking van het certificatieschema.
12.30 Lunch
Middag Praktijkoefeningen
- Casussen gekoppeld aan de bedrijfsaspecten van de Veiligheidsladder. De eerste dag worden 3 bedrijfsaspecten bekeken.
- In een spelsituatie met een acteur zullen de cursisten een audit uitvoeren door waarneming en gesprekken.
- De groep moet een audit uitvoeren op deze bedrijfsaspecten. Na elke ronde bespreking knelpunten en vraagstukken.
16.30 Afronding dag 1.
Dag 2
9.30 Praktijkoefeningen
De tweede dag worden de andere bedrijfsaspecten behandeld. Ook de tweede dag is er een acteur aanwezig die de verschillende rollen kan spelen. Ook de trainer kan een rol spelen in de casussen. De focus liegt hier op de verschillen met het auditen van andere normen, zoals ISO en VCA in de vorm van actieve werkvormen en casuïstiek.
16.30 Afronding dag 2.
Aan het einde van de dag zal een in de loop van de training opgebouwd dossier worden gepresenteerd.

Docenten

Niek Steijger

Niek Steijger

Consultant Veiligheidscultuur. Ruime ervaring als projectleider van complexe veiligheidsdeskundige projecten in diverse branches, gericht op het implementeren van gedragsprogramma’s, ontwikkeling veiligheidscultuur en verbetering teamsamenwerking. Inzetbaar op elk niveau binnen een organisatie.

Sander Zwanikken

Sander Zwanikken

Coördinator/ senior consultant. Meer dan 16 jaar ervaring als consultant, auditor en trainer en focust zich op veiligheidscultuur, veiligheidsklimaat en – managementsystemen

Anja Dijkman

Anja Dijkman

Creatieve en enthousiaste persoonlijkheid met veel werkervaring op terrein van complexe veiligheidsdeskundige projecten in diverse branches. Anja heeft een groot organisatiebewustzijn en analytisch vermogen. Ze is vaardig in het uitvoeren van organisatiescans met diverse methoden, het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen op zowel werknemers- als management niveau.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 1250,00 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden!

  • Prijsvoordeel vanaf 6 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte