Wijzigingen PGS 15:2016

In één dag op de hoogte van alle wijzigingen in deze nieuwe PGS 15

Inhoud

Duur Eén dag van 09.00 tot 16.00 uur.
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie De training is bedoeld voor bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, handhavers en vergunningverleners, omgevingsdiensten, provincies en gemeentes, brandweer/veiligheidsregio’s.
Prijs € 580,00 excl. BTW
In samenwerking met

De samenwerking met Antea Group Nederland, Infomil en NEN heeft geleid tot de training Wijzigingen PGS 15:2016. Aan de hand van een casus komen de beschermingsniveau's uitgebreid aan bod. Uw trainers zijn Robbert van 't Veer en/of Twan van den Heijkant.

In PGS 15 Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid, zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

In deze nieuwe PGS 15 is meer aandacht voor praktijksituaties en wordt er meer gekeken naar de risico’s. Hierdoor kunnen de logistieke kosten voor bedrijven lager uitvallen.

Resultaat

Na afloop van de traing bent u op de hoogte van de wijzigingen van de PGS 15:2016 ten opzichte van de PGS 15:2011, zoals:

  • Werkingssfeer van de PGS 15 (relatie met wettelijk kader)
  • Behandelen van nieuwe definities (bv onbrandbaar en niet brandonderhoudend)
  • Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen
  • UPD en de wijzigingen hierbij


We adviseren u om de PGS 15 voorafgaande aan de training in hoofdlijnen te lezen.

PGS bij deze training

PGS 15:2016 nl

Programma

9.00 Inloop met koffie / thee
9.30 - 9.40 Opening en voorstellen
9.40 - 12.00 Algemene wijzigingen en status PGS 15
- Belangrijkste wijzigingen PGS 15:2016 tov van PGS 15:2012 (hoofdpunten)
- Indeling PGS 15:2016 (verschoven hoofdstukken, tekst naar bijlage)
- Wettelijke status, gebruik nieuw versus oude richtlijn
- PGS nieuwe stijl/ vervolg
- Relatie met PGS 14
Casus beschermingsniveau’s
- Algemene toelichting tabel 4.1
- Beschermingsniveau’s 1, 2a, 3 en 4: behandeling van toepassing zijnde eisen en het UPD
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 16.00 Casus over tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen Wijzigingen bespreken
- CMR-stoffen
- LQ/EQ-stoffen
- RWA in de opslagvoorziening
Definities + overige zaken
- CMR-stoffen
- ADR klasse 9, bijkomend gevaar
- Koopmansgoederen en aanverwante stoffen
- Onbrandbaar en niet brandonderhoudend
- Gemotiveerd afwijken en gelijkwaardigheid
16.00 Afronding

Docenten

Robbert van ’t Veer

Robbert van ’t Veer

Senior adviseur Milieu en Veiligheid bij Antea Group Nederland en betrokken geweest bij de herziening van de PGS15. Bekent met de wereld van de bedrijven met gevaarlijke stoffen en de relatie met vergunning-verlening en handhaving en is bekend met de praktijk.

Twan van den Heijkant

Twan van den Heijkant

Senior adviseur Milieu & Veiligheid bij Antea Group. Hij is bekend met de praktijk van Wabo-vergunning(en) voor bedrijven. Hierbij zijn ‘opslag van gevaarlijke stoffen’ en in het bijzonder de PGS 15 relevante issues. De gewenste bedrijfsvoering in compliance brengen met de wet- en regelgeving daaromtrent vormt hierbij een elementair onderdeel.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden!

  • Prijsvoordeel vanaf 8 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte