Leergang PGS 29

De nieuwe PGS 29 in drie modules

Home Arbeid & Veiligheid

PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag. Leergang PGS 29 bestaat uit drie modules.

Alle aspecten

Leergang PGS 29 neemt u mee door alle aspecten van PGS 29:2016 1.1.
De wijzigingen, incidentbestrijding en het tankontwerp inclusief de terreininrichting. Ook de Risk Based Inspecition komt aan bod.

  • Leergang PGS 29 is uniek en wordt door specialisten gegeven van Anteagroup en Witteveen+Bos
  • Leergang PGS 29 heeft de betrouwbare kwaliteit van NEN
  • Met het volgen van de complete leergang PGS 29 bent u op de hoogte van alle wijzigingen en kunt u deze in de praktijk toepassen

Alle trainers zijn betrokken geweest bij de herziening van de PGS 29 en zijn daardoor uitstekend toegerust om toelichting te kunnen geven op de complexe inhoud.

Titia Gerritsma, productmanager NEN

Compelete leergang

Door het volgen van de drie modules krijgt u inzicht in de consequenties van de wijziging van de PGS 29 voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. In de training wordt een toelichting gegeven op het PGS proces en belangrijke wijzigingen ten opzichte van de PGS 29 uit 2008.

Met veel praktijkvoorbeelden worden de voorschriften uit PGS 29 behandeld.

De leergang bestaat uit 3 modules:
Module 1: Wijzigingen PGS 29:2016
Module 2: Incidentbestrijdingsvoorschriften
Module 3: Tankontwerp inclusief terreininrichting en Risk Based Inspection

Bij inschrijven voor alle drie de modules ontvangt u een aantrekkelijke korting van 5% per persoon.

Voor wie
Opzet van de leergang is er op gericht dat de stof zo veel mogelijk wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en de actualiteit in de tankopslagbranche anno 2016. Deze leergang is nuttig voor:


Datum en locatie
U kunt opvolgende data kiezen als u de complete leergang wilt volgen.


Combinatiekorting
Alle trainingen/modules zijn los van elkaar te volgen, maar als u zich voor alle drie de modules inschrijft ontvangt u 5% korting per persoon.

Inschrijven leergang