Bedrijfstraining NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de praktijk

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Nuttig voor alle partijen die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van infrastructurele objecten en installaties in diverse marktsegmenten, zoals, weg- en waterbouw, spoor, drink-/afval waterverwerking of industrie.
Prijs € Op aanvraag (bedrijfstraining) excl. BTW

Leer de NEN 2767 methodiek omzetten naar de infrastructurele praktijk. Door deze training werkt u 100% aan uw bedrijfssituatie.

Met een case op locatie leert u een risicogestuurd meerjaren beheer- en onderhoudsplan op te stellen voor een infrastructueel object. Hierbij oefent u de methodiek van NEN 2767 op een echt object. U kijkt niet alleen naar gebreken, maar ook naar zichtbare- en onzichtbare risico’s in het kader van ‘RAMSSHEEP’. Alle stappen om te komen tot een risicogestuurd meerjarenonderhoudsplan voor de disciplines Civiel, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde werkt u uit. Met de gemaakte risicoanalyse vertaalt u vervolgens het inspectieresultaat tot een prioriteitsplan met beheermaatregelen en kostenraming.

Voorkennis

U heeft de training 'NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de methodiek' (Module 1) in het afgelopen jaar gevolgd, of u kunt uw algemene kennis van de methodiek aantonen door vooropleidingen of ervaring.

Toelichting

Voorafgaande opdracht: Om deze dag zo effectief mogelijk te maken, krijgt de deelnemer voorafgaande aan de training een voorbeeld opdracht toegestuurd op uit te werken. Deze opdracht wordt aan het begin van de training behandeld.

Resultaat

  • U heeft de vaardigheid om alle stappen die bij de conditiemeting van belang zijn te doorlopen
  • U kunt de gebrekenlijst NEN 2767 goed toepassen
  • U kunt in bijzondere situaties de juiste conditiescore bepalen
  • U kunt risico’s analyseren en passende beheermaatregelen voorstellen
  • U kunt een meerjarenonderhoudsplan (directiebegroting) op beleidsuitgangspunten en op basis van de risico’s opstellen
  • U weet hoe risicogestuurde inspectie en beheer en onderhoud werkt

Programma

Introductie case study (viaduct, beweegbaar kunstwerk, brug of sluis)
Opstellen decompositie
Constateren van gebreken (oorzaak en gevolg)
Bepalen van conditiemeting per bouwdeel
Bepalen van tekortkomingen per bouwdeel
Aggregatie
Opstellen van een risicoanalyse (RAMSSHEEP)
Adviseren beheermaatregelen
Adviseren op prioriteitstelling tot 10 jaar en later
Adviseren op kosten
Bespreken eindproduct – discussie

Docenten

Ziv Amit

Ziv Amit

Ir. Ziv Amit is senior consultant Divisie Mobiliteit bij ARCADIS. Ook is hij lid van de normcommissie Conditiemeting van infrastructuur (NEN 2767-4) en heeft al meer dan 15 jaar ervaring in beheer en onderhoud van infrastructuur. De laatste jaren is hij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse inspectie methodieken en advisering van groot infrastructurele eigenaren.

Loek Koek

Loek Koek

Als adviseur en inspecteur NEN 2767 conditiemeting adviseert en ondersteunt Loek Koek op het gebied van onderhoudsmanagement en asset management. Hij heeft zich o.a. gespecialiseerd in NEN 2767, conditiemeting en systeemdenken. Loek is tevens lid van de normcommissie NEN 2767-4 (infra) Registratie/inspectiemethode voor conditiebepaling bedrijfsmiddelen.

Datum en locaties

Inschrijven € Op aanvraag (bedrijfstraining) excl. BTW p.p.