Bedrijfstraining: Risicomanagement in de bouw

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers
Voor wie Voor iedereen die een rol heeft binnen tender- en bouwprojectteams en de risico’s (kansen en bedreigingen) van hun project beter wil beheersen en optimaliseren. Hierbij wordt met name gedacht aan: projectmanagers, projectleiders, contractmanagers, risicomanagers, procesmanagers, inkopers en auditors. Voor de training worden projectteamleden uitgenodigd aan zowel de opdrachtnemers als opdrachtgevers zijde.
Prijs € Op aanvraag beschikbaar (bedrijfstraining) excl. BTW

Goed risicomanagement kan het slagingspercentage van aanbestedingen en projecten verhogen, kan (faal)kosten tot een minimum beperken en de samenwerking tussen partijen substantieel verbeteren. Door het erkennen en juist toepassen van projectrisicomanagement wordt het succes van projecten vele malen groter.

Deze nieuwe en praktijkgerichte training leert u hoe u risicomanagement tijdens aanbestedingen en in de uitvoering van bouwprojecten kunt toepassen.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

ToelichtingBekijk video over de training Risicomanagement in de bouw.

Resultaat

  • Bent u bewuster van de toegevoegde waarde van risicomanagement voor bouw & infraprojecten.
  • Bent u in staat specifieke projectrisico’s 'SMART' te formuleren, risico’s te prioriteren en te kwantificeren (o.a. in tijd en geld).
  • Heeft u beter zicht op de risico-allocatie en bent u beter in staat om risico’s aan te pakken.
  • Heeft u kennis van het opstellen en/of beoordelen van de meest voorkomende risicomanagementdocumenten in de aanbestedings- en uitvoeringsfase van een project, zoals: kansen- & risicodossiers, risicobeheersplannen of risicoregisters.
  • Heeft u kennis van het praktisch inrichten en toepassen van risicomanagement, afgestemd op andere projectmanagementaspecten (tijdsplanning, financieel, contract, systems engineering, kwaliteit e.d.).

Programma

Aanleiding, nut & noodzaak van risicomanagement, aanbestedingen en contracten.
Gemeenschappelijke risicotaal: Wat is risico(management) nu echt?
Positionering risicomanagement: Wat is de relatie met andere projectmanagementplannen en instrumenten?
Begrijpen van de context van het project (incl. uitvoeren deel casus)
Identificeren van projectrisico's: Wat zijn de kansen en bedreigingen
(incl. uitvoeren deel casus)
Analyseren van de projectrisico’s: Wat zijn de drijfveren of oorzaken van de kansen en bedreigingen
en het effect op de projectdoelen en belangen van de stakeholders (incl. uitvoeren deel casus)
Hoe kunnen we kansen optimaal benutten en bedreigingen adequaat reduceren (incl. uitvoeren deel casus)
Monitoren van risico’s en effect acties
Communiceren over risico(management): Hoe zorgen we voor de juiste risicoperceptie
, risicoverantwoord gedrag en noodzakelijke motivatie
Inbedden van risicomanagement: Hoe documenteren, plannen en borgen we risicomanagement
binnen projectmanagementplannen

Docenten

Edwin Martherus

Edwin Martherus

Edwin Martherus heeft een (milieu)technische, bedrijfskundige en gedragskundige achtergrond. Zijn carrière is hij gestart bij de Koninklijke Marine op het gebied van arbo & milieu. Vervolgens is Edwin gaan werken op het gebied van risicomanagement voor Aon, Andersen, Deloitte, KPMG en Dura Vermeer. In 2007 is hij zijn eigen BV gestart en zelf gaan ondernemen. De laatste jaren is hij coach voor professionals en teams. Voor NEN verzorgt hij diverse risicomanagementtrainingen.

Beoordelingen NEN Trainingen

&nbps;

Datum en locaties

Inschrijven € Op aanvraag beschikbaar (bedrijfstraining) excl. BTW p.p.