Gasinstallaties in de praktijk volgens NPR 3378

Aan de hand van diverse cases leert u welke eisen er zijn, maar ook hoe u installaties kunt beoordelen.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Deze training is nuttig voor iedereen die beslissingsbevoegdheid heeft óf verantwoordelijkheid draagt bij het ontwerp, de aanleg of de controle van gasinstallaties. Denk bv. aan architecten, hoofden van technische diensten, bedrijfsleiders, werkvoorbereiders en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor handhaving.
Prijs € 580,00 excl. BTW

Bij het aanleggen van gasinstallaties komt een grote hoeveelheid aan eisen en normen kijken (bv. NEN 1078, NEN 2757 (rookgasafvoer) en NEN-EN 15001 (gasinfrastructuur).
Aan de hand van diverse cases leert u welke dat zijn, maar ook hoe u installaties kunt beoordelen. Verder komen ook de laatste ontwikkelingen op dit gebied naar voren zodat u up-to-date blijft binnen uw vakgebied.

Tijdens het ontwerpen, aanleggen en controleren van gasinstallaties heeft u te maken met veel eisen en normen. Om uw werk goed te kunnen doen wilt u precies weten welke eisen er worden gesteld aan de gasinstallaties, maar ook aan de aansluitingen en het transport.

• Hoe beoordeelt u bestaande installaties?
• Wat zijn de laatste ontwikkelingen en wat betekenen die voor u?

Aan de hand van vragen en cases leidt de docent u door de verschillende delen van de normen waar u mee te maken krijgt. U leert ook hoe u snel relevante informatie vindt en wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Resultaat

  • U kent de belangrijkste veiligheidsvoorschriften voor gasinstallaties
  • U weet wat de belangrijkste eisen zijn vanuit het Bouwbesluit en de normen, zoals NPR 3378
  • U kent de samenhang tussen de Woningwet, het Bouwbesluit, de voorwaarden voor aansluiting, transport en andere gasnormen
  • U kunt bestaande installaties beoordelen
  • U weet wat begrippen als prestatie-eisen en veiligheid voor u betekenen
  • U kent de actuele ontwikkelingen op het gebied van gasinstallaties

Programma

Ochtend
9.30 Welkom en voorstellen
- Van prestatie-eis naar praktijk
- Eisen over regelgeving
- Cases / opdrachten
- NEN 1078
12.30 - 13.30 Lunch
Middag
13.30 - Cases / opdrachten
- NPR 3378
- Gasleidingen
- NEN 8078
- Rookafvoer
16.30 Afronding, vragen en evaluatie

Docenten

Piet Maas

Piet Maas heeft ruim 40 jaar ervaring in het uitvoeren en coördineren van inspecties van gas-, water- en elektriciteitsinstallaties. Daarnaast verleent hij namens Uneto-Vni zijn medewerking aan het tot stand komen van diverse gastechnische normen zoals leidingaanleg, opstelling van toestellen in opstellings- en stookruimten en het afvoeren van verbrandingsgassen. Ook verzorgt hij trainingen en instructies aan scholen, instituten en bedrijven.

John Pronk

John Pronk is voorzitter van zowel de normcommissie Installaties voor verbruikstoestellen als van de normcommissie Rookgasafvoervoorziening. Ook is hij lid van de normcommissie Veiligheidseisen CV-installaties. Daarnaast is hij ook voorzitter van de redactiecommissie van het blad 'Gaswijs'.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden.

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte