Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A

Centraal NEN 1006 en de Waterwerkbladen

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Eigenaren, exploitanten en beheerders van installaties waar op het hebben en naleven van beheerpakket A wordt gecontroleerd door drinkwaterbedrijven, adviesbedrijven die beheerpakket A opstellen en installatiebedrijven die beheerpakket A opstellen en/of beheermaatregelen uitvoeren en registreren.
Prijs € Op aanvraag excl. BTW

Na deze praktijkgerichte training weet u hoe een beheerpakket A voor een installatie moet worden opgesteld en nageleefd. De trainining baseert zich uiteraard op de recente editie van de norm NEN 1006 en de Waterwerkbladen, zodat u ook het relevante theoretische kader meekrijgt.

Eigenaren en beheerders van bepaalde risicovolle drinkwaterinstallaties zijn verplicht een aantal aanvullende beheertaken uit te voeren, zo geldt voor grote c.q. uitgebreide installaties dat beheerpakket A verplicht is. Dit volgt uit wet- en regelgeving. De inhoudelijke kant is vastgelegd in NEN 1006 en de Waterwerkbladen.

Er is veel onbekendheid en onduidelijkheid bij eigenaren, beheerders, adviseurs en installatiebedrijven hoe aan de zorgplicht in overeenstemming met de Drinkwaterwet voldaan moet worden. Bij welke grootte van de watermeter is beheerpakket A verplicht?

Drinkwaterbedrijven voeren controles uit en eisen van gebouweigenaren en beheerders dat zij binnen 3 maanden aantoonbaar moeten voldoen aan de gestelde eisen. Wat betekent dit? Vallen zij onder beheerpakket A? Wat moet de eigenaar, of beheerder dan regelen? Welke partijen kunnen ze inschakelen? Tijdens de training krijgt u uiteraard antwoord op deze vragen.

De norm

NEN 1006 geeft de minimale eisen en voorwaarden waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. De norm omvat het ontwerp, de aanleg en het gebruik van de installatie in een perceel inclusief bijbehorende grond.

Resultaat

  • Weet u waarom beheer van leidingwaterinstallaties noodzakelijk is en welke wet en regelgeving van toepassing is;
  • Weet u hoe drinkwaterbedrijven op beheerpakket A controleren;
  • Weet u welke installaties wel / niet onder beheerpakket A vallen;
  • Kent u en begrijpt de inhoud van beheerpakket A;
  • Kunt u zelf een beheerpakket A opstellen;
  • Weet u hoe de beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd
  • Kunt u uitgevoerde beheermaatregelen registreren

Belangrijke norm(en) bij deze training

NEN 1006+A1:2018 nl

Voorkennis

Het hebben van leidingwaterinstallaties in uw werkpakket. Dit kan zijn onder supervisie, maar ook bij het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en het uitvoeren van beheermaatregelen. Kennis op niveau 4 (middenkader, MBO) en ervaring op het vakgebied wordt aanbevolen.

Voor het volgen van deze NEN 1006 training hoeft u de norm niet mee te nemen.

Wilt u de norm(en) met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm(en).
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Programma

Inloop en kennismaking
Beheer aan leidingwater installaties
• De wettelijke eisen
• Wat houdt beheer in
Beheerpakket A
• Wat is beheerpakket A
• Welke installaties
• Controle door drinkwaterbedrijven
Lunch
Casus
• Zelf opstellen van een beheerpakket A
• Evaluatie
Werkzaamheden uitvoeren en vastleggen
Samenvatting en conclusies

Docent

Eric van der Blom

Eric van der Blom

Eric van der Blom is beleidsmedewerker sanitaire technieken bij Techniek Nederland en lid van de normcommissie “Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties”. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van NEN 1006 en de EN 806 (de Europese NEN 1006).

Oeds Kuipers

Oeds Kuipers

Oeds Kuipers heeft ruim 20 jaar ervaring als inspecteur bii een drinkwaterbedrijf Sinds 2007 heeft hij zijn eigen bedrijf en adviseert en begeleidt hij organisaties bij nieuwbouw en renovatieprojecten op het gebied van drinkwaterveiligheid en legionellapreventie.

Beoordelingen NEN Trainingen

&nbps;

Datum en locaties

Inschrijven € Op aanvraag excl. BTW p.p.