NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging

U leert alles over relevante wet- en regelgeving (o.a. Drinkwaterwetgeving) en terugstroombeveiligingen.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Deze training is nuttig voor medewerkers van gebouweigenaren, zoals gebouwverantwoordelijken en medewerkers die beheerstaken (laten) uitvoeren. En voor personeel (voorbereiding en uitvoering) van bedrijven, die ontwerp, aanleg en/of beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties uitvoeren.
Prijs € 580,00 excl. BTW
In samenwerking met

Deze training wordt samen met KIWA gegeven en zoomt in op de strenge gezondheids- en veiligheidseisen waar leidingwaterinstallaties aan moeten voldoen. U leert alles over relevante wet- en regelgeving (o.a. Drinkwaterwetgeving) en terugstroombeveiligingen. Maar ook het uitvoeren en beoordelen van controles komt uitgebreid naar voren. De training is verdeeld in een halve dag theoriegedeelte en een halve dag praktijkgedeelte.

Zowel in de Bouw- als de Drinkwaterwetgeving zijn eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid voor leidingwaterinstallaties vastgelegd. De eigenaar van de installatie is hiervoor verantwoordelijk. Apparaten die op de installatie worden aangesloten moeten zijn voorzien van een terugstroombeveiliging die het risico van terugstroming van een vloeistof uit het apparaat voldoende afdekt. Er zijn vele soorten terugstroombeveiligingen.

Uit controles blijkt dat deze vaak niet juist is of geheel ontbreekt en dat de eigenaar geen overzicht heeft van de aangesloten toestellen, laat staan dat deze jaarlijks worden gecontroleerd. Drinkwaterbedrijven gaan eigenaren van installaties met een grote watermeter (= groter dan Q3 10 / Qn 6) controleren op het uitvoeren van beheerspakket A. Wanneer zij dit niet (volledig) uitvoeren, wordt na enkele maanden een hercontrole uitgevoerd. Bij het niet voldoen, kan het dossier aan Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) worden overgedragen.

Beheerspakket A is vastgelegd in Waterwerkblad WB 1.4 G. De controle die de drinkwaterbedrijven uitvoeren is vastgelegd in Inspectierichtlijn 2012. U leert in deze training alles over de wet- en regelgeving op dit gebied. Ook wordt er aandacht besteed aan controles en leert u zelf deze controles uit te voeren.

Resultaat

  • U weet als eigenaar van de installatie wat de relevante wet- en regelgeving is
  • U kent de opbouw van de wet- en regelgeving
  • U weet hoe de controle door het drinkwaterbedrijf en Inspectie Leefomgeving en Transport werkt
  • U weet hoe de eigenaar (aantoonbaar) aan goed beheer van de terugstroombeveiligingen kan voldoen
  • U kunt aangeven of de controle op een juiste manier is uitgevoerd
  • U weet welke terugstroombeveiligingen er zijn en hoe deze werken
  • U kent de bepalingsmethode van de juiste terugstroombeveiliging in een bepaalde situatie
  • U kunt terugstroombeveiligingen op een juiste wijze controleren

Belangrijke norm(en) bij deze training

NEN 1006+A1:2018 nl

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Wilt u de norm(en) met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm(en).
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Programma

Theorie
9:00 - 12:30 Wet- en regelgeving
(gezondheids)risico’s drinkwater
Controle door instanties en maatregelen
Waterwerkblad WB 3.8 ‘Beveiliging (gevaarlijke) toestellen’
Waterwerkblad WB 1.4G ‘Beheer van leidingwaterinstallaties’
Werking van de diverse terugstroombeveiligingen
Welke beveiliging hoort bij welke drinkwater- en warmtapwaterinstallatie; analysemethode volgens NEN-EN 1717
12.30 - 13.30 Lunch
Praktijk
13.30 - 17.00 Deelnemers moeten toezien en waarop zij moeten letten hoe gespecialiseerde bedrijven / -installatiebedrijven de controles uitvoeren;
Deelnemers bekijken hoe de controle uitgevoerd moet worden (a.d.h.v. filmmateriaal)
Deelnemers moeten op locatie terugstroombeveiligingen op de juiste wijze controleren.
Afsluiting/evaluatie

Docent

Eric van der Blom

Eric van der Blom

Eric van der Blom is beleidsmedewerker sanitaire technieken bij Techniek Nederland en lid van de normcommissie “Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties”. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van NEN 1006 en de EN 806 (de Europese NEN 1006).

Oeds Kuipers

Oeds Kuipers

Oeds Kuipers heeft ruim 20 jaar ervaring als inspecteur bii een drinkwaterbedrijf Sinds 2007 heeft hij zijn eigen bedrijf en adviseert en begeleidt hij organisaties bij nieuwbouw en renovatieprojecten op het gebied van drinkwaterveiligheid en legionellapreventie.

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.