NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Voor beheerders en eigenaren van infrastructureel vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs, adviseurs en managers c.q. medewerkers van toeleveranciers (aannemers) en voor verantwoordelijken voor de inkoop/aanbesteding van inspectiewerk ten behoeve van meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten onderhoud op basis van NEN 2767-4.
Prijs € 580 excl. BTW
In samenwerking met

MODULE 1

Tijdens deze training wordt duidelijk gemaakt op welke gebieden NEN 2767-4 voor conditiemeting infrastructuur wordt toegepast en hoe de methodiek (uit NEN 2767-1) werkt.

Deze training is voor iedereen die kennis wil maken met conditiemeting voor infrastructuur. De achtergrond, opbouw en methodiek worden behandeld. Het verband tussen conditiemeting en risicobeoordeling wordt toegelicht en alle facetten worden besproken, waarbij in het onderhoudsproces de norm een rol speelt.

Voorkennis

We adviseren u ten zeerste om vooraf de inhoud van NEN 2767-4 te bestuderen.

Leergang NEN 2767

Deze training is onderdeel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur'. Wilt u zich inschrijven voor de leergang? Inschrijformulier Leergang NEN 2767 Infrastructuur

Resultaat

  • U kent de indeling van NEN 2767-4.
  • U heeft inzicht in het toepassingsgebied van NEN 2767-4.
  • U weet op welke wijze NEN 2767-4 juist kan worden toegepast.
  • U begrijpt de methodiek om tot een conditiescore van een bouw- en/of installatiedeel te komen.
  • U kunt de risicoaspecten van de geconstateerde gebreken bepalen.
  • U begrijpt hoe een meerjaren onderhoudsplan volgens NEN 2767-4 is opgezet.
  • U heeft inzicht in aanvullende eisen die bij prestatiecontracten van belang zijn.

Programma

Onderdeel 1 Kennismaking en inleiding
Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Doelstellingen van de training
Wat is conditiemeting?
Waarom wordt conditiemeting toegepast?
Specifieke disciplines (Civiel, E&W)
Wat wel/Niet opgenomen in NEN2767-4?
Wat houdt NPR 4768 in?
Hoe werkt de NEN-commissie?
Onderdeel 2 Methodiek NEN 2767-4
Basis principes van NEN-decompositie
Factoren van conditiemeting
De conditiematrix
Conditiebepaling bij meerdere gebreken
Aggregatie van conditiescores van laag tot hoog niveau (optioneel - nog niet genormeerd)
Conditiescore en restlevensduur
Verschil tussen conditiescore en verzorgingscore
Voorbeelden
Onderdeel 3 Analyseren van Risico’s
Waarom risico’s analyseren
Verschil tussen conditiescore en risicoscore
Basisprincipes van risicoanalyses
Oorzaak en gevolg van gebreken
Van risico’s tot prioriteitstelling
Van risico tot beheersmaatregelen
Conditie en risicoscores na onderhoud
Voorbeelden
Onderdeel 4 Asset management en Beheer & Onderhoud plan
Hoe loopt het proces?
Kwaliteitsborging van het proces
Conditiemeting en prestatie-eisen
Vast, dagelijks en variabel onderhoud
Omgaan met kosten
Het opstellen van B&O plan
Voorbeelden
Discussie

Docenten

Ziv Amit

Ziv Amit

Ir. Ziv Amit is senior consultant Divisie Mobiliteit bij ARCADIS. Ook is hij lid van de normcommissie Conditiemeting van infrastructuur (NEN 2767-4) en heeft al meer dan 15 jaar ervaring in beheer en onderhoud van infrastructuur. De laatste jaren is hij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse inspectie methodieken en advisering van groot infrastructurele eigenaren.

Loek Koek

Loek Koek

Als adviseur en inspecteur NEN 2767 conditiemeting adviseert en ondersteunt Loek Koek op het gebied van onderhoudsmanagement en asset management. Hij heeft zich o.a. gespecialiseerd in NEN 2767, conditiemeting en systeemdenken. Loek is tevens lid van de normcommissie NEN 2767-4 (infra) Registratie/inspectiemethode voor conditiebepaling bedrijfsmiddelen.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden.

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte