NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, verdieping methodiek

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Voor beheerders en eigenaren van infrastructureel vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs, adviseurs en managers c.q. medewerkers van toeleveranciers (aannemers) en voor verantwoordelijken voor de inkoop/aanbesteding van inspectiewerk ten behoeve van meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten onderhoud op basis van NEN 2767-4.
Prijs € 580 excl. BTW
In samenwerking met

MODULE 2

U leert de methodiek voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan toe te passen. De werkwijze van de normen leert u beheersen en het op gestructureerde wijze gebruiken van NEN 2767-4 en NPR 4768. Alle stappen m.b.t. een risico- en conditiegestuurd meerjarenonderhoudsplan voor de disciplines Civiel, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde worden uitgewerkt. Met een gemaakte risicoanalyse vertaalt u het resultaat tot een prioriteitsplan met beheersmaatregelen en kostenplaatje.

Voorkennis

U heeft de training 'NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur, de methodiek' (Module 1) in het afgelopen jaar gevolgd, of u kunt uw algemene kennis van de methodiek aantonen door vooropleidingen of ervaring.

Toelichting

Voorafgaande opdracht: Om deze dag zo effectief mogelijk te maken, krijgt de deelnemer voorafgaande aan de training een voorbeeld opdracht toegestuurd op uit te werken. Deze opdracht wordt aan het begin van de training behandeld.

Leergang NEN 2767

Deze training is onderdeel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur'. Wilt u zich inschrijven voor de leergang? Inschrijformulier Leergang NEN 2767 Infrastructuur

Resultaat

  • U heeft de vaardigheid om alle stappen die bij conditiemeting van belang zijn te doorlopen.
  • U weet u hoe u de gebrekenlijst in NEN 2767-4 deel 2 goed kunt gebruiken.
  • U kunt in bijzondere situaties de juiste conditiescore bepalen.
  • U kunt technische onderhoudsbehoefte opstellen.
  • U kunt een meerjaren onderhoudsplan (directiebegroting) op beleidsuitgangspunten opstellen.
  • U weet hoe u een risico gestuurde inspectie en beheer & onderhoud werkt.

Programma

Onderdeel 1 ‘Eenvoudige’ case study ‘droog’ kunstwerk (huiswerk)
Introduceren case study – antwoord op vragen
Opstellen decompositie
Constateren van gebreken (oorzaak en gevolg)
Bepalen van conditiemeting per bouwdeel
Bepalen van tekortkomingen per bouwdeel
Aggregatie (optioneel – nog niet genormeerd)
Opstellen van een risicoanalyse (RAMS)
Adviseren beheersmaatregelen
Adviseren op prioriteitstelling tot 10 jaar en later
Adviseren op kosten
Bespreken eindproduct - discussie
Onderdeel 2 ‘Ingewikkelde’ case study (beweegbaar kunstwerk, brug of sluis)
Introduceren case study –antwoord op vragen
Opstellen decompositie
Constateren van gebreken (oorzaak en gevolg)
Bepalen van conditiemeting per bouwdeel
Bepalen van tekortkomingen per bouwdeel
Aggregatie (optioneel – nog niet genormeerd)
Opstellen van een risicoanalyse (RAMS)
Adviseren beheersmaatregelen
Adviseren op prioriteitstelling tot 10 jaar en later
Adviseren op kosten
Bespreken eindproduct - discussie

Docenten

Ziv Amit

Ziv Amit

Ir. Ziv Amit is senior consultant Divisie Mobiliteit bij ARCADIS. Ook is hij lid van de normcommissie Conditiemeting van infrastructuur (NEN 2767-4) en heeft al meer dan 15 jaar ervaring in beheer en onderhoud van infrastructuur. De laatste jaren is hij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse inspectie methodieken en advisering van groot infrastructurele eigenaren.

Loek Koek

Loek Koek

Als adviseur en inspecteur NEN 2767 conditiemeting adviseert en ondersteunt Loek Koek op het gebied van onderhoudsmanagement en asset management. Hij heeft zich o.a. gespecialiseerd in NEN 2767, conditiemeting en systeemdenken. Loek is tevens lid van de normcommissie NEN 2767-4 (infra) Registratie/inspectiemethode voor conditiebepaling bedrijfsmiddelen.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden.

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte