NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Deze training dient als basis voor iedereen die kennis wil maken met conditiemeting voor gebouwen en installaties. De training is bedoeld voor (onderhouds)inspecteurs, managers/uitvoerenden beheer en onderhoud, contractmanagers, inkopers, maintenance engineers, werkvoorbereiders, uitvoerders en monteurs.
Prijs € 635 excl. BTW

MODULE 1

Tijdens de training 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek' wordt duidelijk gemaakt op welke gebieden NEN 2767 wordt toegepast en hoe de methodiek werkt. De achtergrond, opbouw en methodiek worden behandeld. Het verband tussen conditiemeting en risicobeoordeling wordt toegelicht en alle facetten waarbij de norm een rol speelt.

Bekijk de video: Docent Johan Smit legt uit wat u in de training kunt verwachten.

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist. We adviseren u wel om vooraf de inhoud van NEN 2767-1 en NEN 2767-2 te bestuderen.

Toelichting

Als u ervaring heeft met het laten uitvoeren van inspecties van gebouwen, dan weet u dat resultaten vaak niet eenduidig zijn en er onvoldoende inzicht wordt gegeven in wat er nu precies aan de hand is. Daarbij ontbreekt het vaak aan een goede onderbouwing van de waarnemingen, zoals bijvoorbeeld een risicobeoordeling. Dit heeft als resultaat dat u geen goede keuzes kunt maken en onvoldoende in staat bent de juiste prioriteiten te stellen bij het plannen van onderhoud.

NEN 2767 Conditiemeting is ontwikkeld om tot eenduidig, gestructureerd en transparant inzicht in de technische staat van bouw- en installatiedelen en aanwezige risico’s te komen. Een NEN 2767 inspectie levert waardevolle input op voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. In combinatie met een beoordeling op risicoaspecten kan hiermee gericht worden gestuurd op het benodigde onderhoudsbudget op korte en lange termijn. Doordat u tijdig inzicht krijgt in de noodzaak van onderhoud en de risico’s bij uitstel, verbetert de kwaliteit van het onderhoud en bespaart u op onderhoudskosten. NEN 2767 wordt daarom ook steeds meer toegepast als basis voor het aangaan van prestatiecontracten.

Leergangen NEN 2767

Deze training is uiteraard als losse training te volgen óf als module 1 binnen de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed' of de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting gebouwen - Opdrachtgever en opdrachtnemer'.

Wilt u zich inschrijven voor een van de leergangen? Inschrijformulier Leergangen NEN 2767

Resultaat

  • U kent de indeling van NEN 2767-1 en NEN 2767-2
  • U heeft inzicht in het toepassingsgebied van NEN 2767
  • U weet op welke wijze NEN 2767 juist kan worden toegepast
  • U begrijpt de methodiek om tot een conditiescore van een bouw- en/of installatiedeel te komen
  • U kunt de risicoaspecten van de geconstateerde gebreken bepalen
  • U begrijpt hoe een meerjaren onderhoudsplan volgens NEN 2767 is opgezet
  • U heeft inzicht in aanvullende eisen die bij prestatiecontracten van belang zijn

Programma

Inleiding NEN 2767 en conditiemeting
Toelichting methodiek conditiemeting
Meerjarige onderhoudsplanning, onderhoudsniveaus en oefeningen bouwkundig
Prestatieafspraken bouwkundig en installaties

Docenten

Johan Smit

Johan Smit

Johan is senior consultant asset- en onderhoudsmanagement vastgoed bij RPS. Daarnaast is hij trainer, auteur en voorzitter van de stichting COMOG Examens Vastgoed (SCEV) en betrokken bij de ontwikkeling van de norm NEN 2767 en de trainingen daarover.

Datum en locaties

Inschrijven € 635 excl. BTW p.p.