NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 12
Voor wie Voor iedereen die wil weten hoe de opgedane theoretische kennis van de basistraining naar de praktijk kan worden vertaald. Voor (toekomstig) inspecteurs en onderhoudsadviseurs, managers beheer en onderhoud, bedrijfsvoerders, inkopers, maintenance engineers, beleidsmakers, contractmanagers, werkvoorbereiders, uitvoerders en monteurs.
Prijs € 635 excl. BTW

MODULE 2

Door het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan, leert u de methodiek praktisch toepassen. Nadat u in de training 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek' (Module 1) kennis heeft genomen van de methodiek NEN 2767, leert hier u door werkopdrachten de inspectieresultaten in een stappenplan te verwerken tot een geoptimaliseerde meerjarenonderhoudsplanning.

Er wordt ingegaan op vaardigheden, zoals bepaling van intensiteit, omvang, conditiebepaling bij meerdere gebreken en het omgaan met het gebrek verval. Tevens leert u door conditie-aggregatie de conditie te herleiden vanaf elementniveau tot gebouwniveau.

Voorkennis

De training 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek' (Module 1) moet recent zijn gevolgd. Er wordt verondersteld dat u de basiskennis beheerst en er zal niet te lang bij stil gestaan worden. Voorafgaande aan deze module wordt uw basiskennis van de methodiek getoetst.

Toelichting

In de training 'NEN 2767: conditiemeting van gebouwen, de methodiek' (Module 1) heeft u de basis gelegd voor uw kennis en inzicht in de toepassing van
NEN 2767 Conditiemeting voor gebouwen op alle deelgebieden waar deze norm een rol kan spelen.

Voor een goede toepassing in de praktijk is beheersing van de methodiek in praktijksituaties essentieel. Het is zaak met de methodiek te oefenen. Deze leerervaring is van belang omdat de praktijk weerbarstig is en onverwachte situaties vragen kunnen oproepen over de juist werkwijze. Dit kan gemakkelijk tot discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer leiden. Het aantoonbaar volgen van de juiste werkwijze is dan van belang om tot een objectieve oplossing te komen.

Tijdens deze eendaagse verdiepingstraining leert u de werkwijze van
NEN 2767-1 beheersen door het uitwerken van werkopdrachten en het op een juiste wijze gebruiken van de NEN 2767-2 gebrekenlijsten.

Om zelf te ervaren, en goed te begrijpen, hoe NEN 2767 wordt toegepast voor een conditie- en risico gestuurd meerjarenonderhoudsplan worden alle stappen aan de hand van een casus, gezamenlijk voor alle disciplines stap voor stap uitgewerkt en doorgenomen. Dit mede aan de hand van de werkwijze op een inventarisatie en inspectieformulier zoals ook wordt gebruikt door inspecteurs. Hierbij komt ook het afstemmen van de onderhoudsmaatregelen op beleiduitgangspunten aan de orde. Tevens wordt ingegaan op de methodiek van conditie-aggregatie.

SCEV-examen NEN 2767 Methodiek

Na afloop van deze module 2 kunt u ervoor kiezen het SCEV-examen NEN 2767 Methodiek te maken. Kijk voor meer informatie op www.scev.nl.

Leergangen NEN 2767

Deze training is onderdeel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed' en de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Opdrachtgever en opdrachtnemer'. Wilt u zich inschrijven voor een van de leergangen? Inschrijformulier Leergangen NEN 2767

Resultaat

  • U heeft aan de hand van een case geoefend met het uitwerken van de inventarisatie en inspectiegegevens.
  • U kunt de NEN 2767-2 gebrekenlijst goed te hanteren.
  • U kunt de juiste conditiescore bepalen ook bij meerdere gebreken aan hetzelfde bouw- en of installatiedeel.
  • U kunt de geaggregeerde conditiescore van een gebouw bepalen.
  • U heeft geoefend met het bepalen van risico‚Äôs van gebreken.
  • U heeft kennis gemaakt met het uitwerken van gegevens in het inspectieformulier van NEN.
  • U heeft de vaardigheid om alle stappen van conditiemeting te doorlopen.
  • U heeft inzicht in de wijze waarop een meerjaren onderhoudsplan (technische onderhoudsbehoefte) gebaseerd op beleidsuitgangspunten tot stand komt.

Na module 1 en 2 kunt u (na een grondige persoonlijke voorbereiding en zelf veel oefenen met de methodiek) deelnemen aan het SCEV-examen NEN 2767 Methodiek.

Programma

Inventariseren en conditiebepaling
Bepalen onderhoudscycli en behoefteplan
Opstellen MJOP en optimaliseren
Vaststelling onderhoudsbeleid
Prestatiecontracten

Docenten

Johan Smit

Johan Smit

Johan Smit is betrokken bij de ontwikkeling van de norm NEN 2767 en de trainingen daarover. Is senior consultant, trainer, auteur en voorzitter van de Stichting COMOG Examens Vastgoed.

Ron Termeer

Ron Termeer

Ron Termeer is Teamleider huisvesting en vastgoed at RPS advies- en ingenieursbureau.

Datum en locaties

Inschrijven € 635 excl. BTW p.p.