NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed

Inhoud

Duur Zes dagen van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 12
Voor wie Gericht op (onderhouds)inspecteurs, monteurs en onderhouds-/beheer uitvoerenden. Deze praktijktraining is bestemd voor hen die als (SCEV-gecertificeerd) NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed aan de slag willen.
Prijs € 2.750 excl. BTW

MODULE 4

Tijdens deze training wordt u uitgedaagd om zelfstandig een volledige inventarisatie en inspectie uit te voeren. In een gebouw neemt u van de bouw-, of installatiedelen de gebreken op en bepaalt de intensiteit en omvang van de gebreken. U bent verantwoordelijk voor de uitwerking van uw inspectieresultaten t/m een conditiescore en beoordeling op risicoaspecten. Na afloop zijn alle bijzondere aandachtspunten en ervaringen bij het uitvoeren conditiemeting in de praktijk aan de orde gekomen, door u verwerkt en geoefend.

Na het succesvol afronden van deze training, en als u ook over de relevante ervaring en vakkennis beschikt, kan het SCEV-examen ‘NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed’ worden afgelegd. Hiermee kunt u zich als kwaliteitsinspecteur onderscheiden in de inspectiemarkt.

Voorkennis

Deze training kan worden gevolgd nadat de training 'NEN 2767: conditiemeting van gebouwen, de methodiek' (Module 1), de training 'NEN 2767: conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek' (Module 2) en eventueel de training 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk' (Module 3) zijn gevolgd.

U beschikt over enige rapportagevaardigheden, materialen- en gebrekenkennis en kennis over onderhoud binnen uw vakdiscipline Bouwkunde of Werktuigbouwkunde.

Het hebben van een VCA-certificaat is verplicht voor het volgen van deze training.

Vakdiscipline

De training wordt voor de vakdisciplines Bouwkunde of Werktuigbouwkunde gegeven. U gaat tijdens deze training in de praktijk op locatie inspecteren. U kiest hierbij uw vakdiscipline. Geef bij uw aanmelding in het opmerkingenveld aan welke vakdiscipline u wilt gaan volgen (Bouwkunde of Werktuigbouwkunde).

Toelichting

Om als inspecteur aan de slag te gaan moet je over voldoende vakkennis beschikken en zelfstandig kunnen inspecteren. De juiste voorbereidingen moeten worden getroffen. Een aanvliegroute en inventarisatie- en inspectieaanpak en planning moet worden gemaakt en de beschikbare inspectie- en rapportagetijd moet efficiënt worden benut.

Om dit goed te kunnen toepassen in de praktijk is het belangrijk dat er per discipline met de methodiek wordt geoefend bij een gebouw. Deze leerervaring is van belang om te leren omgaan met de uitdagingen in het veld. Het beheersen van de juiste werkwijze in deze onvoorspelbare omgeving is van belang om de juiste conditiescore te bepalen. Verschil met de training 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk' (Module 3) is dat u het nu vooral zelf gaat doen.

Tijdens deze specifieke training voor toekomstige onderhoudsinspecteurs wordt de deelnemer uitgedaagd om zelfstandig een volledige inventarisatie en inspectie uit te voeren. Leren door te doen. In een echt gebouw neemt u van de bouw-, of installatiedelen de gebreken op en bepaalt de intensiteit en omvang van de gebreken. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitwerking van uw inspectieresultaten tot een conditiescore en beoordeling op risicoaspecten. U leert een inspectieformulier op eenduidige wijze uit te werken. Per vakdiscipline bouwkunde of werktuigbouwkunde is een vakdocent aanwezig om vragen te beantwoorden en het inspectieproces individueel te begeleiden. De verwerkte resultaten worden tussentijds beoordeeld en van commentaar voorzien.

Na afloop zijn alle bijzondere aandachtspunten en ervaringen bij het uitvoeren conditiemeting in de praktijk aan de orde gekomen, door u verwerkt en geoefend. U heeft alle stappen van inventarisatie tot conditiemeting, van risicobepaling tot maatregelkeuze doorlopen. U heeft zelf ervaren wat het is om een eerste inspectie te doen en de waarnemingen uit te werken op een inspectieformulier, dat direct kan worden gebruikt voor het opzetten van een op beleid afgestemd meerjarenonderhoudsplan.

Na het succesvol afronden van deze training, en als u ook over de relevante ervaring en vakkennis beschikt, kan het SCEV-examen 'NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed' worden afgelegd. Hiermee kunt u zich als kwaliteitsinspecteur onderscheiden in de inspectiemarkt.

SCEV-examentraining Onderhoudsinspecteur vastgoed

Een voorbereiding op het eventueel volgen van het SCEV examen NEN 2767 Onderhoudsinspecteur maakt eveneens onderdeel uit van het programma.

Voorwaarden deelname SCEV-examen:
• indien u zelf van mening bent dat u beschikt over voldoende vakkennis voor uw discipline
• de inventarisatie en inspectie goed en zorgvuldig kunt voorbereiden en efficiënt en snel kunt uitvoeren
• voldoende in staat bent om resultaten goed leesbaar te rapporteren en mondeling over te dragen en toe te lichten
• na minimaal een aantal maanden ervaring opgedaan te hebben in de praktijk

Indien gewenst kunt u hierover een persoonlijk gesprek aangaan met uw docent. Zie voor exameneisen en diverse inschrijfformulieren www.scev.nl.

Voorwaarde

Annulering bij slechte weersomstandigheden of onwerkbaar weer
Let op: De training vindt deels buiten op locatie plaats. Bij slechte weersomstandigheden of onwerkbaar weer is het niet wenselijk de training door te laten gaan.

NEN en haar trainers beslissen 5 dagen voor aanvang van de training of de training op basis van de weersvoorspellingen door kan gaan. Als we verwachten dat de omstandigheden te slecht worden om de training door te laten gaan, zal deze worden verplaatst naar een later tijdstip.

Mochten we 5 dagen voor aanvang beslissen dat de training wel doorgaat, maar de omstandigheden op de trainingendagen toch onwerkbaar zijn, dan wordt alsnog besloten de training te verplaatsen. We proberen u hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

Leergang NEN 2767

Deze training is onderdeel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed'. Wilt u zich inschrijven voor deze leergang? Inschrijformulier Leergangen NEN 2767

Resultaat

  • U bent zelfstandig in staat, binnen uw vakdiscipline, een inspectie uit te voeren.
  • U heeft voldoende basiskennis om als inspecteur conditiemetingen en risicobeoordelingen volgens NEN 2767 uit te voeren.
  • U heeft kennis opgedaan van de achtergrond van bouwmaterialen en installatiedelen en het ontstaan en ontwikkeling van gebreken aan de belangrijkste bouw- of installatiedelen (afhankelijk van uw vakdiscipline)
  • U kunt een inspectieverslag (rapportage inclusief uitgewerkt inspectieformulieren) opstellen

Programma

U kunt voor deze training kiezen voor de discipline bouwkunde of werktuigbouwkunde. Deze training is een training van 6 dagen verdeeld in 3 blokken en de opbouw is als volgt:
• Blok 1 bestaat uit drie aaneengesloten dagen.
• Blok 2 volgt twee weken later en bestaat uit twee aaneengesloten dagen.
• Blok 3, de laatste dag, bestaat uit één dag.
De totale doorlooptijd is vijf weken.

De inhoud van het programma is als volgt:

BLOK 1 - DAG 1
Opfrissen kennis NEN 2767 deel 1 en deel 2 en delen van ervaringen en vragen.
Voorbereiden inventarisatie en inspectie en doornemen meetinstructie en invullen en werken met inspectieformulier.
Oriëntatierondje en start met inventarisatie en bepalen aanpak inventarisatie en inspectie en eerste kennismaking met gebreken herkenning in de praktijk.
BLOK 1 - DAG 2
Materialen- en–gebrekenkennis door docent van BOB Opleidingen. Dit onderdeel is gericht voor de meest voorkomende elementen op basis van referentiebeelden voor de betreffende vakdiscipline.
• op elementsoorten per vakdiscipline
• materialen- (veroudering)
• gebrekenkennis ( (zie NEN 2767 deel 2)
• gebreken herkennen (aard van het gebrek). gebreken herkennen (aard van het gebrek)
• ontwikkelstadia van gebreken en vaststellen intensiteit
• achtergronden van veroudering
Theorie wordt voor zover mogelijk afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk vanuit de waarnemingen die zijn gedaan op dag 1 (eventueel gezamenlijke opname).
BLOK 1 - DAG 3 De ochtend analoog aan dag 2 verder met materialen- en–gebrekenkennis door docent van BOB Opleidingen maar nu in samenwerking met NEN Trainingen. In de middag verder met gebreken opname en toepassen van geleerde in de praktijk onder begeleiding van de docent van NEN Trainingen. Plenair bespreken van de inspectieresultaten.
Na deze dagen zal de docent van NEN trainingen een huiswerk uitwerkopdracht verstrekken ter voorbereiding op dag 4.
BLOK 2 - DAG 4 Aan de slag met zelfstandig inventariseren en inspecteren en verwerken van de resultaten op het inspectieformulier na doornemen inspectie instructie (afbakening en werkwijze) met de docent. Hierbij is de docent beschikbaar voor eventuele ondersteuning, vragen en feedback. Tussentijds zijn plenaire terugkoppelmomenten waarbij ervaringen en knelpunten kunnen woorden gedeeld. Doel is het zelfstandig kunnen inspecteren oefenen en ervaren in de praktijk – leren door te doen.
BLOK 2 - DAG 5 Verder met zelfstandig inventariseren en inspecteren en verwerken van de resultaten op het inspectieformulier. De ochtend wordt afgesloten met een plenaire evaluatie en de inventarisatie en inspectie moet dan volledig zijn afgerond (nog niet alle inspectieformulieren hoeven te zijn uitgewerkt). Daarna volgt een uitleg over de wijze waarop de inspectieresultaten moeten worden verwerkt tot een inspectierapport dat bestaat uit de verdere uitwerking van de inspectieformulieren en een inspectieverslag. De dag wordt afgesloten met een huiswerkopdracht die twee weken later (vastgestelde datum) moet zijn ingediend bij de docent.
Niet inleveren betekent uitsluiting voor Dag 6 en geen deelnamecertificaat van NEN.
BLOK 3 - DAG 6 Deze dag bestaat uit een plenaire behandeling en terugkoppeling van de huiswerkopdracht. Deze dag wordt afgesloten met een examentraining c.q. voorbereiding op het SCEV-examen 'NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed'.

Docenten

Menno van den Broeke

Menno van den Broeke

Menno werkt als Senior Adviseur Vastgoed en is afdelingshoofd bij DEMO Consultants. Hij heeft ruime ervaring met beheer en onderhoud van vastgoed, bouwregelgeving en methodiekontwikkeling. Hij is docent NEN 2767 en tevens lid van zowel de normcommissie NEN 2767 als de examencommissie SCEV.

Mischa Kok

Mischa Kok

Mischa Kok is Senior adviseur asset- en onderhoudsmanagement bij VPR Consultants +.

André van Lavieren

André van Lavieren

André van Lavieren heeft vanuit verschillende rollen ruime ervaring met het beheer en onderhoud van vastgoed. Hij adviseert uiteenlopende opdrachtgevers op het gebied van beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwgebonden installaties, aanbestedingen, contractvormen en klachtenonderzoek. Ook is hij bestuurslid en examencoördinator bij de Stichting COMOG Examens Vastgoed (SCEV)

Datum en locaties

Inschrijven € 2.750 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden.

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte met specialisatie Bouwkunde

Offerte met specialisatie Werktuigbouwkunde