NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de methodiek

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Nuttig voor alle partijen die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van infrastructurele objecten en installaties in diverse marktsegmenten, zoals, weg- en waterbouw, spoor, drink, afvalwaterverwerking of industrie.
Prijs € 580 excl. BTW

MODULE 1

Tijdens deze training leert u hoe u NEN 2767 binnen infrastructuur kunt toepassen. Naast de inhoudelijke kennis van de methodiek wordt aandacht besteed op de toepassing van risicogestuurd beheer en onderhoud in combinatie met conditiemeting. Door voorbeelden worden methoden om risico’s in beeld te brengen en te kwantificeren toegelicht.

Na afloop van deze training kent u de methodiek en weet u hoe om te gaan met het beheersen van risico’s met behulp van NEN 2767.

Voorkennis

We adviseren u ten zeerste om vooraf de inhoud van NEN 2767-4 te bestuderen.

Resultaat

  • U kent het toepassingsgebied van NEN 2767 voor infra;
  • U weet op welke wijze NEN 2767 juist kan worden toegepast;
  • U begrijpt de methodiek om tot een conditiescore van een bouw- en/of installatiedeel komen
  • U kunt de risicoaspecten van de geconstateerde gebreken bepalen en beheermaatregelen voorstellen;
  • U leert de principes kennen om een risicogestuurd beheer- en onderhoudsplan op te stellen;
  • U kunt beheer- en onderhoudskosten ramen;
  • U weet hoe u eenvoudiger kunt omgaan met de eisen uit prestatiecontracten.

Programma

Onderdeel 1:
Kennismaking en inleiding
Wat is conditiemeting?
Waarom wordt conditiemeting toegepast?
Specifieke disciplines (Civiel, E&W)
Wat wel/niet opgenomen in NEN 2767
Toelichting NPR 4768
Onderdeel 2:
Methodiek NEN 2767
Principes van decompositie
De conditiematrix
Conditiebepaling bij meerdere gebreken
Aggregatie van conditiescores van laag tot hoog niveau
Conditiescore en restlevensduur
Verschil tussen conditiescore en verzorgingsscore
Onderdeel 3:
Analyseren van risico’s
Waarom risico’s analyseren?
Verband tussen conditiescore en risicoscore
Basisprincipes van risicoanalyses
Oorzaak en gevolg van gebreken
Van risico’s tot prioriteitstelling
Van risico’s tot beheermaatregelen en kostenraming
Conditie- en risicoscores na onderhoud
Onderdeel 4:
Assetmanagement en beheer en onderhoudsplan
Hoe loopt het proces?
Kwaliteitsborging van het proces
Conditiemeting en prestatie-eisen
Vast-, dagelijks- en variabel onderhoud
Omgaan met kosten
Het opstellen van B&O plan
Discussie

Docenten

Ziv Amit

Ziv Amit

Ir. Ziv Amit is senior consultant Divisie Mobiliteit bij ARCADIS. Ook is hij lid van de normcommissie Conditiemeting van infrastructuur (NEN 2767-4) en heeft al meer dan 15 jaar ervaring in beheer en onderhoud van infrastructuur. De laatste jaren is hij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse inspectie methodieken en advisering van groot infrastructurele eigenaren.

Loek Koek

Loek Koek

Als adviseur en inspecteur NEN 2767 conditiemeting adviseert en ondersteunt Loek Koek op het gebied van onderhoudsmanagement en asset management. Hij heeft zich o.a. gespecialiseerd in NEN 2767, conditiemeting en systeemdenken. Loek is tevens lid van de normcommissie NEN 2767-4 (infra) Registratie/inspectiemethode voor conditiebepaling bedrijfsmiddelen.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.