NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 12
Voor wie Voor vastgoedbeheerders / eigenaren, managers / projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers en adviseurs en onderhoudsinspecteurs.
Prijs € 635 excl. BTW

MODULE 5


Tijdens deze vernieuwde training leert u hoe u een MJOP kunt opstellen waarin NEN 2767 wordt toegepast. U krijgt inzicht in welke input daarvoor nodig is en de stappen die daarbij doorlopen moeten worden. Aan de hand van een aantal voorbeeldrapportages wordt er geoefend met het beoordelen van inspectieresultaten en de kwaliteit van een MJOP.


Voorkennis

Deze training sluit aan bij de training ‘NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek’ (module 1).

Toelichting

NEN 2767 conditiemetingen gebouwen worden vaak uitgevoerd om meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) te kunnen opstellen. Deze MJOP’s geven inzicht in de technische staat, de risico’s van gebreken en de te verwachten beheer- en onderhoudskosten op korte en lange termijn.

Wanneer de NEN 2767 methodiek hierbij niet goed wordt toegepast en er vooraf geen duidelijke eisen aan het MJOP worden gesteld, kan dit tot teleurstellingen leiden. Een goede beleidsafstemming is hierbij cruciaal. Bijlage E van NEN 2767-1 geeft een overzicht van de stappen die moeten worden doorlopen om vanuit het onderhoudsbeleid te komen tot een MJOP.

Hoe zorgt u er voor dat een MJOP zo optimaal mogelijk tot stand komt en dat hiervoor de juiste keuzes worden gemaakt? Wat is daarvoor nodig?

Leergang NEN 2767

Deze training is onderdeel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Opdrachtgever en opdrachtnemer'. Wilt u zich inschrijven voor de leergang? Inschrijformulier Leergang NEN 2767

Resultaat

  • U kent de nut en noodzaak van een MJOP
  • U weet welke keuzes gemaakt moeten worden bij het opstellen van een MJOP
  • U weet welke vastgoedgegevens noodzakelijk zijn
  • U heeft inzicht in de inrichting van de brongegevens in de planningssoftware
  • U weet welke kwaliteitseisen aan een ‘goede’ MJOP worden gesteld
  • U weet op welke wijze NEN 2767 deel uit maakt van een MJOP
  • U heeft geoefend met het bepalen van een onderhoudsniveau
  • U heeft inzicht in de mogelijkheden waarop een MJOP kan worden uitgebreid tot een Integraal Beheer en UitvoeringsPlan (IBUP)
  • U kunt het onderhoud prioriteren m.b.v. conditiewaarden en risico’s van gebreken

Programma

De nut en noodzaak van een MJOP
Welke keuzes bij het opstellen van een MJOP
Noodzakelijke vastgoedgegevens
Inrichting van de brongegevens in de planningssoftware
Kwaliteitseisen van een ‘goede’ MJOP
Oefenen met het bepalen van een onderhoudsniveau
Uitbreiden MJOP tot een Integraal Beheer en UitvoeringsPlan (IBUP)
Prioriteren onderhoud m.b.v. conditiewaarden en risico’s van gebreken

Docenten

Johan Smit

Johan Smit

Johan is senior consultant asset- en onderhoudsmanagement vastgoed bij RPS. Daarnaast is hij trainer, auteur en voorzitter van de stichting COMOG Examens Vastgoed (SCEV) en betrokken bij de ontwikkeling van de norm NEN 2767 en de trainingen daarover.

Datum en locaties

Inschrijven € 635 excl. BTW p.p.