NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 12
Voor wie Voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de inkoop, aanbesteding en contractmanagement van beheer en onderhoud, zoals vastgoed-, beheerders, eigenaren, managers en facility managers, projectleiders beheer en onderhoud en adviseurs.
Prijs € 635 excl. BTW

MODULE 6

Tijdens deze vernieuwde training krijgt u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de toepassing van NEN 2767 in prestatiecontracten. U leert hoe een ‘goed’ conditie- en risico gestuurd prestatiecontract tot stand komt.

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt geoefend met het vaststellen van onderhoudsniveaus Daarbij komt o.a. het stellen van eisen aan responstijden en maximaal aantal storingen en gebreken aan de orde.

Na afloop van deze training heeft u een eigen visie ontwikkeld hoe u NEN 2767 kunt toepassen in prestatiecontracten en weet u hoe u dit aanpakt.

Voorkennis

Deze training sluit aan bij de training 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek’ (module 1).

Toelichting

Steeds vaker wordt NEN 2767 toegepast bij het uitbesteden van beheer en onderhoud in prestatiecontracten.

Hoe kunt u NEN 2767 zo toepassen dat u kunt sturen op kwaliteit, kosten en risico’s van het uitbestede onderhoud? Welke eisen stelt u aan de voor te schrijven minimale conditie in combinatie met een risico acceptatieprofiel? Welke afspraken kunt u maken voor het wel of niet accepteren van gebreken?

Leergang NEN 2767

Deze training is onderdeel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Opdrachtgever en opdrachtnemer'. Wilt u zich inschrijven voor de leergang? Inschrijformulier Leergang NEN 2767

Resultaat

  • U heeft inzicht in de doelstellingen en scope van NEN 2767 in een prestatiecontract.
  • U kent de do´s en don’ts van het uitbesteden van beheer en onderhoud op basis van NEN 2767.
  • U heeft inzicht in de positionering en toepassingsmogelijkheden van NEN 2767 in een prestatiecontract.
  • U weet dat een succesvol prestatiecontract meer omvat dan alleen het voorschrijven van een conditiewaarde.
  • U weet hoe u een prestatie onderhoudsniveau definieert.
  • U kunt betere afspraken maken over de minimaal gewenste conditie en al dan niet acceptabele risico’s van gebreken. heeft u een eigen visie ontwikkeld hoe u NEN 2767 kunt toepassen in prestatiecontracten.

Programma

Zin en onzin van een prestatiecontract
Doelstellingen en scope van een prestatiecontract
De positionering van NEN 2767 in een prestatiecontract
De do´s en don’ts van het uitbesteden van onderhoud
Definiëren van onderhoudsniveaus
Hoe betere afspraken te maken over de minimale conditie en acceptabele risico’s
Evaluatie

Docenten

Johan Smit

Johan Smit

Johan is senior consultant asset- en onderhoudsmanagement vastgoed bij RPS. Daarnaast is hij trainer, auteur en voorzitter van de stichting COMOG Examens Vastgoed (SCEV) en betrokken bij de ontwikkeling van de norm NEN 2767 en de trainingen daarover.

Datum en locaties

Inschrijven € 635 excl. BTW p.p.