NEN 2767: Verdieping onderhoudsbeleid en meerjarenonderhoudsplanning

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 12
Voor wie Voor beheerders en eigenaren van vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs en adviseurs en managers c.q. medewerkers van toeleveranciers (aannemers) en verantwoordelijken voor inkoop/aanbesteding van inspectiewerk ten behoeve van meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten. onderhoud op basis van NEN 2767.
Prijs € 635 excl. BTW

MODULE 5A

Hoe zorgt u ervoor dat een meerjarenonderhoudsplanning zo optimaal mogelijk tot stand komt en dat de juiste keuzes worden gemaakt? De toepassing van NEN 2767 bij planmatig meerjarenonderhoudsbeheer en -beleid en de implementatie daarvan centraal. Aan het eind kunt u het onderhoudsbeleid definiëren en heeft u een eigen inzicht ontwikkeld over hoe u NEN 2767 kunt gebruiken en zou willen toepassen.

Voorkennis

Om aan deze training deel te kunnen nemen, dient u in ieder geval de training 'NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten' (Module 5) gevolgd te hebben. Het trainingsmateriaal dat is overhandigd tijdens de training 'NEN 2767: van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten' is tevens input voor deze training. Aanvullend materiaal wordt separaat beschikbaar gesteld.

Verdere voorkennis is niet vereist.

Toelichting

Deze training is een verdieping op de training 'NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten' (Module 5).

Leergang NEN 2767

Deze training is onderdeel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Opdrachtgever en opdrachtnemer'. Wilt u zich inschrijven voor de leergang? Inschrijformulier Leergang NEN 2767

Resultaat

  • U weet welke vastgoedgegevens van belang zijn voor het uitvoeren van een complete inventarisatie en inspectie t.b.v van een MJOP.
  • U kent u achtergronden van diverse keuzes die moeten worden gemaakt bij het opbouwen van een goede MJOP.
  • U heeft concreet inzicht in de opbouw (elementen, gebrekenlijsten, maatregelen, onderhoudscycli, kengetallen) en het tot stand komen van een MJOP mede op basis van NEN 2767.
  • Is doorgenomen hoe het implementatietraject kan verlopen.
  • Is er geoefend met het opstellen van een conditie- en risicoprofiel voor het bepalen van het onderhoudsbeleid en uitganspunten voor het vaststellen van een uitvoeringsplan.
  • U heeft een aantal voorbeeld MJOP’s beoordeeld en heeft u ervaren op welke aspecten het fout kan gaan en heeft u inzicht in de eisen die u daaraan minimaal moet stellen.
  • U heeft een eigen visie ontwikkeld hoe u NEN 2767 zou willen toepassen voor uw eigen organisatie of uw klanten.

Programma

Beleidsuitgangspunten Integraal projectplan & planning
Programma van eisen MJOP / systeem uitgangspunten
Methodiekkeuze en selectie beheersysteem
Inrichten beheersysteem, pilot MJOP en uitvoeringseisen MJOP
Vastgoedgegevens & informatiemanagement
NEN 2767 inclusief opstellen MJOP
Beleidsafstemming & Uitvoeringsjaarplan Onderhoud
Evaluatie

Docenten

Johan Smit

Johan Smit

Johan Smit is Senior Adviseur en Accountmanager bij RPS advies-en ingenieursbureau.

Ron Termeer

Ron Termeer

Ron Termeer is Teamleider huisvesting en vastgoed at RPS advies- en ingenieursbureau.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 635 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden.

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte