NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

In deze training passeert de volledige inhoud van NEN 6060.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Deze NEN 6060 training is nuttig voor architecten, bouwkundig ontwerpers, ingenieurs, veiligheidsregio's, brandweer, milieudienst externe veiligheid, installatiebureaus, adviseurs brandveiligheid, vastgoedontwikkelaars en –beheerders, bouw- en woningtoezicht.
Prijs € 580,00 excl. BTW

Het Bouwbesluit stelt beperkingen aan de omvang van een brandcompartiment. Om brandcompartimenten groter dan de grenswaarde te realiseren, moet de aanvrager gelijkwaardige veiligheid aantonen.

In deze training passeert de volledige inhoud van NEN 6060. Ook leert u aan de hand van praktijkcases hoe de norm werkt en wat de wijzigingen zijn ten opzichte van 'Beheersbaarheid van Brand 2007'. Daarnaast krijgt u uitleg over de relatie met andere normen.

Een veelgebruikte methode daarvoor is 'Beheersbaarheid van Brand 2007'. BvB2007 wordt nu opgevolgd door de norm NEN 6060. In NEN 6060 is commentaar verwerkt dat over de jaren vanuit de praktijk op BvB2007 is gegeven. Ook is de methode aangepast aan Bouwbesluit 2012 en aan de nieuwe brandweerdoctrine. Daarnaast is een beoordeling van veilig vluchten toegevoegd. Alle inhoudelijke en procedurele aanpassingen betekenen dat NEN 6060 sterk afwijkt van BvB2007.

NEN 6060 is in juni 2015 definitief gepubliceerd en de verwachting is dat de norm een even belangrijke rol gaat spelen als onderbouwing van gelijkwaardige oplossingen.

In deze training passeert niet alleen de volledige inhoud van de norm, maar leert u aan de hand van praktijkcases hoe de norm werkt en wat de wijzigingen zijn ten opzichte van BvB 2007. Daarnaast krijgt u uitleg over de relatie met andere normen, bijvoorbeeld voor NEN 6068.

Deze training wordt in samenwerking met ingenieursbureau DGMR en advies- en ingenieursbureau Antea Group Nederland gegeven.

Resultaat

  • u kent de inhoud en betekenis van NEN 6060
  • u weet wat de wijzingen zijn ten opzichte van de methode BvB2007
  • u kunt voor een specifieke situatie de maximaal toelaatbare omvang van het brandcompartiment en de bijbehorende brandveiligheidsvoorzieningen bepalen
  • u kunt de vereiste brandwerendheid van de scheidingsconstructies bepalen en/of berekenen
  • u kunt de toelaatbare loopafstand binnen een groot brandcompartiment bepalen

Belangrijke norm(en) bij deze training

Voorkennis

Voor het volgen van de training hoeft u de norm niet mee te nemen.

Wilt u de norm(en) met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm(en).
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Programma

Ochtend
9.30 Welkom en voorstellen
9.40 - 12.30 Gelijkwaardige oplossingen
Ontwikkelingen brandveiligheid grote brandcompartimenten
Werkwijze NEN 6060 op hoofdlijnen
Toepassingsgebied
Vuurbelasting
Bepaling maximale grootte
Toepassingsvoorbeelden
12.30 - 13.30 Lunch
Middag
13.30 - 17.00 Basiseis WBDBO omhulling
Toeslag vloeren, wanden en gevels
Bijdrage afstand en buurgevel
Vluchtveiligheid grote Brandcompartimenten
Samenvatting maatregelpakketten
Toepassingsvoorbeelden
17.00 Afsluiting/evaluatie

Docenten

Klaas Jan de Boer

Klaas Jan de Boer

Werkt binnen de Antea Group als Senior Adviseur op het gebied van brandveiligheid. Met zijn ervaring heeft hij een brede kennis van het integraal ontwerpen van gebouwen waarbij de brandtechnische, maar ook bouwfysische en bouwtechnische aspecten centraal staan. Daarnaast heeft hij kennis van industriële brandveiligheid.

Peter van de Leur

Peter van de Leur

Peter van de Leur is Adviseur Brandveiligheid en Integrale Bouwkunde bij ANTEA Group. Zijn specialismen zijn warmteoverdracht, luchtstroming, FSE, gebouwontruiming, risicobenadering en rookbeheersing

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.