NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten

Inhoud

Duur Een dag van 9.30 - 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Nuttig voor architecten, bouwkundig ontwerpers, ingenieurs, veiligheidsregio's, brandweer, milieudienst externe veiligheid, installatiebureaus, adviseurs brandveiligheid, vastgoedontwikkelaars en –beheerders, bouw- en woningtoezicht.
Prijs € 580 excl. BTW

In deze training passeert de volledige inhoud van NEN 6079, de norm voor de risicobeoordeling van grote brandcompartimenten, de revue. Aan de hand van oefeningen/praktijkcases leert u hoe de norm werkt. De training start met een werkwijze van NEN 6079 op hoofdlijnen waarna elke fase getailleerd wordt toegelicht. Daarnaast krijgt u uitleg over de relatie met andere normen. Het aspect vluchtveiligheid wordt in deze training niet behandeld.

NEN 6079 is in juni 2016 definitief gepubliceerd en de verwachting is dat de norm een even belangrijke rol gaat spelen als onderbouwing van gelijkwaardige oplossingen.

Het Bouwbesluit stelt beperkingen aan de omvang van een brandcompartiment. Om brandcompartimenten groter dan de grenswaarde te realiseren, moet de aanvrager gelijkwaardige veiligheid aantonen. Tot op heden gebeurt dat vaak aan de hand van NEN 6060. Vanaf heden kan
NEN 6079 ook gebruikt worden.

NEN 6079 biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor ondernemers en adviseurs waarbij de brandveiligheid van grote brandcompartimenten moet worden beschouwd. Aan de hand van de
NEN 6079-gebeurtenissenboom kunnen verschillende fases van een brand (F(A), P1,1, P2, P3 en P4) voor een project in beeld worden gebracht. Dit biedt de ontwerper/adviseur met de ondernemer het inzicht en dus de mogelijkheid om bij elke ontwikkelstap van de brand in te grijpen. Verdedigingslinies kunnen hierdoor worden ingezet in het verlagen van de kans op het ontstaan van brand en ook in het beperken van de gevolgen ervan.

Deze training wordt in samenwerking met ingenieursbureau DGMR en advies- en ingenieursbureau Antea Group Nederland gegeven. Klaas Jan de Boer en Peter van de Leur zijn de rapporteurs van
NEN 6079.

Resultaat

  • U kent de inhoud en betekenis van NEN 6079
  • U kunt voor een specifieke situatie de maximaal toelaatbare omvang van het brandcompartiment en de bijbehorende brandveiligheidsvoorzieningen bepalen
  • U kunt per fase van een brand de daarbij behorende faalkans bepalen
  • U kunt de overschrijdingskans door brand bepalen
  • U kunt de normatieve overschrijdingskans door brand bepalen

Programma

Ochtend
Introductie
Gelijkwaardige oplossingen
Ontwikkelingen brandveiligheid grote brandcompartimenten
Toepassingsgebied
Werkwijze NEN 6079 op hoofdlijnen
Behandeling van NEN 6079 gedetailleerd per fase
Behandeling van de oefeningen
Lunch
Middag Vervolg van behandeling van NEN 6079 gedetailleerd per fase
Behandeling van de oefeningen
Toepassingsvoorbeelden
Afsluiting/evaluatie

Docenten

Klaas Jan de Boer

Klaas Jan de Boer

Ir. Klaas Jan de Boer is senior adviseur op het gebied van integrale brandveiligheid. Klaas Jan heeft brede ervaring opgedaan bij adviesbureaus, als docent bij hogescholen, bij een ontwerpbureau en bij de gemeentelijke- en rijksoverheid. Daarnaast heeft hij als rapporteur aan NEN 6060, NEN 6079 en NEN 6060/6079-veestallen meegewerkt.

Peter van de Leur

Peter van de Leur

Peter van de Leur is Adviseur Brandveiligheid en Integrale Bouwkunde bij DGMR. Zijn specialismen zijn warmteoverdracht, luchtstroming, FSE, gebouwontruiming, risicobenadering en rookbeheersing

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.