NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Nuttig voor architecten, installateurs, raadgevende ingenieurs, ontwerpende aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en medewerkers van gemeenten die werkzaam zijn op het gebied van woningbouw.
Prijs € 580 excl. BTW

Voor de indiening van de omgevingsvergunning van een gebouw is het opstellen van een de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) benodigd. Om de energieprestatie te kunnen bepalen maakt u gebruik van de norm NEN 7120 (aangewezen in het Bouwbesluit). In deze training leert u aan de hand van cases wat deze norm inhoudt en hoe u de EPC van een woonfunctie uitrekent.

Na afloop van deze eendaagse training kent u de belangrijkste ins en outs van de norm NEN 7120. Tijdens de training gaat u aan de hand van een case zelf aan de slag. U krijgt inzicht in de relevante parameters die de uitkomst van de EPC-berekening bepalen en u wordt bijgepraat over de belangrijkste tips en valkuilen. Daarnaast neemt de docent praktijkvoorbeelden met u door en krijgt u uitleg over de relatie met andere normen, bijvoorbeeld voor ventilatie en energieprestatie op gebiedsniveau.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Resultaat

  • U kent de inhoud en betekenis van NEN 7120.
  • U weet wat de energieprestatiecoëfficiënt inhoud.
  • U kunt een EPC-berekening van een woonfunctie berekenen en energieconcepten opstellen.
  • U kent de schematiseringsregels en de bouwkundige en installatietechnische parameters die van invloed zijn op de uitkomst.
  • U kent de samenhang tussen alle factoren die de energieprestatiecoëfficiënt bepalen.

Programma

Inleiding energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
Eisen en ontwikkelingen bouwregelgeving energieprestatie
De mogelijkheden met NVN 7125 EMG (energie maatregelen gebiedsniveau)
Aandachtspunten schematisering gebouw
Bouwkundige aandachtspunten: Rc-, U- en ψ-waarden, luchtdichtheid in de EPC-berekening
Voorbeelden uit praktijk: controle isolatie, warmteverliezen en luchtdichtheid op de bouwplaats
Installatietechnische aandachtspunten: verwarming, tapwater, ventilatie, zonne-energie
Tips & trucs EPC-berekeningen
Behandelen diverse energieconcepten

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.