NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen

Aan de hand van diverse cases leert u welke eisen er zijn, maar ook hoe u installaties kunt beoordelen.

Inhoud

Duur Een halve dag (ochtend)
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Nuttig voor installateurs, werkvoorbereiders en iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de aanleg of de controle van gasinstallaties.
Prijs € 285 excl. BTW

In deze training worden de belangrijkste eisen die aan de aanleg en de controle van gasleidingen worden gesteld besproken.

Bij het ontwerpen, aanleggen en controleren van gasinstallaties en verbrandingstoestellen heeft u te maken met veel eisen en normen. Om uw werk goed te kunnen doen wilt u precies weten welke eisen er worden gesteld aan de gasinstallaties.

NPR 3378 en de vele andere gasnormen geven duidelijkheid over de eisen die aan gasleidingen, toestellen en rookgasafvoeren, voor ontwerp, installatie en controle, worden gesteld. De afgelopen periode zijn veel voorschriften op dit gebied gewijzigd. Uit steekproeven blijkt dat een aantal zaken regelmatig fout gaat of onduidelijk is.

Om uw kennis op peil te houden en inzicht te krijgen in de laatste stand van zaken is er een praktische en laagdrempelige training ontwikkeld waarbij de eisen aan gasleidingen centraal staat. NPR 3378, een aantal andere belangrijke gasnormen en het Bouwbesluit komen daarbij aan bod.

Aan de hand van diverse cases leert u de eisen kennen en weet u hoe u om moet gaan met lastige situaties. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen besproken zodat u weer up-to-date bent.

Deze training sluit naadloos aan op de training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen' (middagmodule). Deze wordt op dezelfde dag & locatie gegeven en is voorafgaand aan deze middagmodule.

Kennis

Geen voorkennis vereist.
Wél raden wij u ten zeerste aan om de training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen' (middagmodule) ook te volgen. Deze wordt op dezelfde dag & locatie gegeven en is aansluitend op deze ochtendmodule.

Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig voor beide trainingen NPR 3378 inschrijft, dan betaalt u geen € 570, maar slechts
€ 495 (excl. btw.).

Resultaat

  • U kent de belangrijkste eisen die aan gasleidingen worden gesteld
  • U weet waar u rekening mee moet houden bij de ligging van leidingen
  • U weet hoe u visuele inspecties en dichtheidsbeproevingen van gasleidingen uitvoert

Programma

Algemeen
Herkenbaarheid
Afsluitbaarheid en beveiliging tegen gasgebrek
Bescherming (UV, corrosie, temperatuur)
Plaatsen waar geen gasleiding mag liggen
Overig - Aardingsvoorzieningen / zwerf- en aardstromen
Leidingmaterialen en verbindingen
Algemeen - product versus systeem
Verbindingstypes
Installatiemogelijkheden per materiaal
Ligging van gasleidingen
Algemeen
In en buiten gebouwen – bovengronds
In de grond
Visuele controle en beproeving van
gasleidingen
Visuele controle
Dichtheidsbeproeving nieuwe leiding en bestaande leiding
Tip: Volg ook de middagmodule
NPR 3378: Gasinstallaties in de
praktijk, verbrandingstoestellen
Meld u aan

Docenten

Piet Maas

Piet Maas

Piet Maas heeft ruim 40 jaar ervaring in het uitvoeren en coördineren van inspecties van gas-, water- en elektriciteitsinstallaties. Daarnaast verleent hij namens Uneto-Vni zijn medewerking aan het tot stand komen van diverse gastechnische normen zoals leidingaanleg, opstelling van toestellen in opstellings- en stookruimten en het afvoeren van verbrandingsgassen. Ook verzorgt hij trainingen en instructies aan scholen, instituten en bedrijven.

John Pronk

John Pronk

John Pronk is voorzitter van zowel de normcommissie Installaties voor verbruikstoestellen als van de normcommissie Rookgasafvoervoorziening. Ook is hij lid van de normcommissie Veiligheidseisen CV-installaties. Daarnaast is hij ook voorzitter van de redactiecommissie van het blad 'Gaswijs'.

Datum en locaties

Inschrijven € 285 excl. BTW p.p.