NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen

Aan de hand van diverse cases leert u welke eisen er zijn, maar ook hoe u installaties kunt beoordelen.

Inhoud

Duur Een halve dag (middag)
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Nuttig voor installateurs, werkvoorbereiders en iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de aanleg of de controle van gasinstallaties.
Prijs € 285 excl. BTW

Tijdens deze training worden de belangrijkste eisen die aan verbrandingstoestellen en de opstelling ervan besproken. Verder wordt uitvoerig aandacht besteed aan de rookgasafvoer inclusief de uitmonding.

Bij het ontwerpen, aanleggen en controleren van gasinstallaties en verbrandingstoestellen heeft u te maken met veel eisen en normen. Om uw werk goed te kunnen doen wilt u precies weten welke eisen er worden gesteld aan de gasinstallaties.

NPR 3378 en de vele andere gasnormen geven duidelijkheid over de eisen die aan gasleidingen, toestellen en rookgasafvoeren, voor ontwerp, installatie en controle, worden gesteld. De afgelopen periode zijn veel voorschriften op dit gebied gewijzigd. Uit steekproeven blijkt dat een aantal zaken regelmatig fout gaat of onduidelijk is.

Om uw kennis op peil te houden en inzicht te krijgen in de laatste stand van zaken is er een praktische en laagdrempelige training ontwikkeld waarbij de eisen aan verbrandingstoestellen centraal staat. NPR 3378, een aantal andere belangrijke gasnormen en het Bouwbesluit komen daarbij aan bod.

Aan de hand van diverse cases leert u de eisen kennen en weet u hoe u om moet gaan met lastige situaties. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen besproken zodat u weer up-to-date bent.

Deze training sluit naadloos aan op de training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen' (ochtendmodule). Deze wordt op dezelfde dag & locatie gegeven en is voorafgaand aan deze middagmodule.

Voorkennis

Wij raden u ten zeerste aan om de training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen' (ochtendmodule) ook te volgen. Deze wordt op dezelfde dag & locatie gegeven en is voorafgaand aan deze middagmodule.

Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig voor beide trainingen NPR 3378 inschrijft, dan betaalt u geen € 570, maar slechts
€ 495 (excl. btw.).

Resultaat

  • U kent de belangrijkste eisen die aan gastoestellen worden gesteld
  • U kent de opstellingseisen
  • U weet waar u rekening mee moet houden met de verbrandingsluchttoevoer, ventilatieafvoer en rookgasafvoer
  • U weet hoe u een visuele controle en de beproeving van verbrandingstoestellen en de rookgasafvoer uitvoert

Programma

Opstellingsruimte versus stookruimte
Opstellingsruimte / stookruimte
Plaats van de ruimte in het gebouw
Verbrandingsluchttoevoer en ventilatie van ruimten
Brandgevaar
Verbrandingsluchttoevoer en ventilatie
van stook- en opstellingsruimten
Wanneer, hoeveel en waar
verbrandingsluchttoevoer en ventilatie van ruimten
Rookgasafvoer
Materialen en uitvoering
Afvoercondensatiewater
Brandwerende doorvoeringen
Beugeling van rookgasafvoerleiding
(beugelvoorschrift Rogafa)
Uitmonding wat betreft goede werking, hinderafstand en verdunningsafstand
Visuele controle en beproeving
van verbrandingstoestellen
Verbrandingstoestel
Rookgasafvoer en uitmonding
Tip: Volg ook de ochtendmodule
NPR 3378: Gasinstallaties in de
praktijk, gasleidingen
Meld u aan

Docenten

Piet Maas

Piet Maas

Piet Maas heeft ruim 40 jaar ervaring in het uitvoeren en coördineren van inspecties van gas-, water- en elektriciteitsinstallaties. Daarnaast verleent hij namens Uneto-Vni zijn medewerking aan het tot stand komen van diverse gastechnische normen zoals leidingaanleg, opstelling van toestellen in opstellings- en stookruimten en het afvoeren van verbrandingsgassen. Ook verzorgt hij trainingen en instructies aan scholen, instituten en bedrijven.

John Pronk

John Pronk

John Pronk is voorzitter van zowel de normcommissie Installaties voor verbruikstoestellen als van de normcommissie Rookgasafvoervoorziening. Ook is hij lid van de normcommissie Veiligheidseisen CV-installaties. Daarnaast is hij ook voorzitter van de redactiecommissie van het blad 'Gaswijs'.

Datum en locaties

Inschrijven € 285 excl. BTW p.p.