NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk

Inhoud

Duur Een dag
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Nuttig voor installateurs, werkvoorbereiders en iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de aanleg of de controle van gasinstallaties.
Prijs € 495 excl. BTW

In deze laagdrempelige training worden de belangrijkste eisen uit het Bouwbesluit die aan de aanleg en de controle van gasleidingen en verbrandingstoestellen en de opstelling ervan besproken. Verder wordt aandacht besteed aan rookgasafvoer inclusief de uitmonding. Door diverse cases leert u de eisen kennen. Ook weet u hoe u om moet gaan met lastige situaties. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen besproken zodat u weer up-to-date bent.

Bij het ontwerpen, aanleggen en controleren van gasinstallaties en verbrandingstoestellen heeft u te maken met veel eisen en normen. Om uw werk goed te kunnen doen wilt u precies weten welke eisen er worden gesteld aan de gasinstallaties.

NPR 3378 en de vele andere gasnormen geven duidelijkheid over de eisen die aan gasleidingen, toestellen en rookgasafvoeren, voor ontwerp, installatie en controle, worden gesteld. De afgelopen periode zijn veel voorschriften op dit gebied gewijzigd. Uit steekproeven blijkt dat een aantal zaken regelmatig fout gaat of onduidelijk is. Het volgen van een goede training is daardoor essentieel.

Kennis

Geen voorkennis vereist.

Iedereen die in het bezit is van NEN 1078 en NPR 3378 wordt wél sterk aangeraden deze mee te nemen naar de training.

Resultaat

  • U kent de belangrijkste eisen die aan gasleidingen worden gesteld;
  • U weet waar u rekening mee moet houden bij de ligging van leidingen;
  • U weet hoe u visuele inspecties en dichtheidsbeproevingen van gasleidingen uitvoert;
  • U kent de belangrijkste eisen die aan gastoestellen worden gesteld;
  • U kent de opstellingseisen;
  • U weet waar u rekening mee moet houden met de verbrandingsluchttoevoer, ventilatieafvoer en rookgasafvoer;
  • U weet hoe u een visuele controle en de beproeving van verbrandingstoestellen en de rookgasafvoer uitvoert.

Programma

Gasleiding algemeen
Herkenbaarheid
Afsluitbaarheid en beveiliging tegen gasgebrek
Bescherming (UV, corrosie, temperatuur)
Plaatsen waar geen gasleiding mag liggen
Overig - Aardingsvoorzieningen / zwerf- en aardstromen
Leidingmaterialen
en verbindingen
Algemeen - product versus systeem
Verbindingstypes
Installatiemogelijkheden per materiaal
Ligging van gasleidingen
Algemeen
In en buiten gebouwen – bovengronds
In de grond
Visuele controle en beproeving
an gasleidingen
Visuele controle
Dichtheidsbeproeving nieuwe leiding en bestaande leiding
Opstellingsruimte versus stookruimte
Opstellingsruimte / stookruimte
Plaats van de ruimte in het gebouw
Verbrandingsluchttoevoer
en ventilatie van ruimten
Brandgevaar
Verbrandingsluchttoevoer en ventilatie
Van stook- en opstellingsruimten
Wanneer, hoeveel en waar
Verbrandingsluchttoevoer en ventilatie van ruimten
Rookgasafvoer
Materialen en uitvoering
Afvoercondensatiewater
Brandwerende doorvoeringen
Beugeling van rookgasafvoerleiding
(Beugelvoorschrift Rogafa)
Uitmonding wat betreft goede werking, hinderafstand en verdunningsafstand
Visuele controle en beproeving
van verbrandingstoestellen
Verbrandingstoestel
Rookgasafvoer en uitmonding

Docenten

Piet Maas

Piet Maas

Piet Maas heeft ruim 40 jaar ervaring in het uitvoeren en coördineren van inspecties van gas-, water- en elektriciteitsinstallaties. Daarnaast verleent hij namens Uneto-Vni zijn medewerking aan het tot stand komen van diverse gastechnische normen zoals leidingaanleg, opstelling van toestellen in opstellings- en stookruimten en het afvoeren van verbrandingsgassen. Ook verzorgt hij trainingen en instructies aan scholen, instituten en bedrijven.

John Pronk

John Pronk

John Pronk is tientallen jaren werkzaam in het gasinstallatievak en heeft veel ervaring met het geven van verschillende trainingen en instructies. Hij is voorzitter van de normcommissie Installaties voor verbruikstoestellen en lid van de normcommissies Veiligheidseisen CV-installaties, Gasleidinginstallaties, Rookgasafvoer, Industriële gasleidinginstallaties en Begeleiding van CEN/TC 166. Daarnaast is hij voorzitter van de redactiecommissie van het blad Gaswijs en is hij voorzitter van het College van Deskundigen van de Stichting SCIOS.

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.