NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag

Inhoud

Duur Een dag van 9.30 uur tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 16
Voor wie Voor architecten, installateurs, adviseurs, aannemers, projectontwikkelaars, medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en iedereen die meer wil weten over NTA 8800.
Prijs € 580 excl. BTW

Online training mogelijkheid

U kunt nu ook online deelnemen aan de training 'NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag'. Bij deelname aan deze online training ontvangt u 25% korting op de reguliere prijs.

Hoe ziet de online training eruit?
Kiest u voor de online training, dan ontvangt u van ons een link en een korte instructie. Op het tijdstip dat de online training begint, klikt u op de link. U heeft niets anders nodig dan een computer met internetverbinding. Tijdens de online training zijn er voldoende pauzes ingeregeld. Het lesmateriaal ontvangt u vooraf per e-mail.

De docent geeft de presentatie. Hij zal ook opdrachten geven en deze met de groep bespreken. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. U typt uw vraag in en de docent ziet deze op zijn scherm verschijnen en zal deze beantwoorden. De docent zal zoveel als mogelijk het normale programma van de training volgen.

Tijdsduur
De training start om 9.30 uur. Wij verwachten dat de training om ca. 15.00 uur afgelopen is. Er zullen voldoende pauzes zijn om even achter uw scherm vandaan te gaan.
------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUW!

Per 1 januari 2021 wordt NTA 8800 aangewezen in het Bouwbesluit. De nieuwe standaard voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Bereid u alvast voor.

In deze training leert u aan de hand van cases wat deze norm inhoudt en hoe u de EPG berekent.
Na afloop kent u de belangrijkste ins en outs van NTA 8800. Tijdens de training gaat u aan de hand van een case zelf aan de slag. U krijgt inzicht in de relevante parameters die de uitkomst van de EPG-berekening bepalen en u wordt bijgepraat over de belangrijkste tips en valkuilen. Daarnaast neemt de docent praktijkvoorbeelden met u door en krijgt u uitleg over de relatie met andere normen.

Toelichting

NTA 8800
Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Zo geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Dit betekent dat woningen en bedrijfsgebouwen gelijktijdig aan BENG-eisen moeten voldoen.

NTA 8800 is de nieuwe bepalingsmethode voor de Energie prestatie van Gebouwen en gaat o.a. NEN 7120 vervangen. Deze nieuwe methode is gebaseerd op de meest recente Europese normen en ook bedoeld voor zeer energiezuinige gebouwen. Deze methode is geschikt voor bestaande en nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Een groot verschil t.o.v. de huidige bepalingsmethoden en NTA 8800 is dat wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI en wordt overgegaan naar de indicator kWh/m2.y.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Resultaat

  • U kent u de achtergrond van de BENG-eisen;
  • U weet wat de belangrijkste verschillen tussen NEN 7120 en NTA 8800 zijn;
  • U kent de belangrijkste begrippen uit NTA 8800;
  • U weet welke invloed NTA 8800 op het gebouwontwerp heeft en welke energieconcepten daarbij passen;
  • U kent de schematiseringsregels en de bouwkundige en installatietechnische parameters die van invloed zijn op de uitkomst;
  • U kent een EPG-berekening maken en daarbij passende energieconcepten opstellen.

Programma

Achtergrond van de BENG-eisen kennen;
Belangrijkste verschillen tussen NEN 7120 en NTA 8800;
Belangrijkste begrippen uit NTA 8800;
Invloed NTA 8800 op het gebouwontwerp heeft en energieconcepten;
Schematiseringsregels en de bouwkundige en installatietechnische parameters
EPG-berekening maken en daarbij passende energieconcepten opstellen.

Docenten

Theo Haytink

Theo Haytink

Theo Haytink werkt bij bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en is werkzaam op de vakgebieden energie, bouwregelgeving en brandveiligheid. Hij combineert al vele jaren zijn werkzaamheden als adviseur, succesvol met het geven van cursussen op zijn vakgebied.

André Kruithof

André Kruithof

Ing. André Kruithof is werkzaam bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Hij is werkzaam op het vakgebied ‘energie en duurzaamheid’ en adviseert in de gebouwde omgeving: zowel nieuwbouw als bestaande bouw, zowel woningbouw als utiliteitbouw. Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van NTA 8800) en combineert al vele jaren zijn werkzaamheden als adviseur succesvol met het geven van cursussen op zijn vakgebied.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.