Gebouw(beheer) tijdens COVID-19

Bent u voorbereid op de heropening?

In verband met de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus te beperken zijn veel gebouwen (gedeeltelijk) gesloten geweest. Mogelijk ook gebouwen die onder uw beheer vallen. Waar moet u op letten en aan welke eisen moet u voldoen bij het heropenen van een gebouw?

NEN organiseert een webinar en een online training om u hierbij te ondersteunen. Zowel het webinar als de online training worden verzorgd door een expert uit de markt.

Webinar: Veilige en gezonde gebouwen in tijden van corona

Als beheerder/werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers van uw gebouw. Mogelijk is uw pand enige weken gesloten geweest en wilt u binnenkort uw gebouw weer openstellen. U vraagt zich af waar u als gebouwbeheerder of eigenaar rekening mee moet houden om medewerkers en bezoekers een veilige en gezonde werkomgeving te kunnen bieden voor nu en in de toekomst. De bescherming tegen de verspreiding van het coronavirus is daarin niet het enige punt van aandacht. Zo blijft aandacht voor brandveiligheid, elektrische veiligheid en Arbo van belang.

Tijdens dit korte webinar nemen experts Peter Willem van Calis en Stefan Laro u op hoofdlijnen mee in de zaken waar u aan moet denken als u het gebruik van het gebouw weer wil opstarten. Ze staan onder andere stil bij de volgende vragen: Welke zorgplicht hebben gebouweigenaren en beheerders en hoe kunnen ze invulling geven aan deze plicht? Wat zijn specifieke risico’s en hoe kunt u hiermee omgaan?

Resultaat
Na afloop van dit webinar weet u op hoofdlijnen waar u rekening mee moet houden bij heropening van gebouwen.

Training: Legionellabeheer na de coronamaatregelen

Door mogelijke sluiting van uw bedrijf zijn beheersmaatregelen voor legionellapreventie niet of beperkt uitgevoerd. Hoe zorgt u er nu voor dat de drinkwaterinstallatie veilig is en voldoet aan alle eisen? Ook het dagelijks gebruik van tappunten heeft niet plaatsgevonden. Hoe zorg je dat de drinkwaterkwaliteit op orde is?

Tijdens deze online training krijgt u praktische tips van NEN 1006 expert Eric van der Blom. Hij neemt u mee door de bepalingen uit NEN 1006 voor het uitvoeren, beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties en Waterwerkbladen WB 1.4 G & WB 2.4 en ISSO publicatie 55.2. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de specifieke eisen voor prioritaire installaties.Naast de praktische tips is voldoende ruimte om vragen te stellen.

Resultaat
Na afloop van deze online training weet u aan welke eisen u moeten voldoen, hoe u daar aan kunt voldoen en waar u rekening mee moet houden bij heropening van gebouwen.

Bedrijfstrainingen

Zijn er binnen uw organisatie meerdere collega's met dezelfde opleidingsbehoefte? Of wilt u groepsgewijs kennis delen, laten aanvullen of opfrissen door een praktijkgerichte docent die naar u toe komt? Al onze trainingen en leergangen zijn als standaard of maatwerk bedrijfstraining in te zetten.

Meer over bedrijfstrainingenAltijd op de hoogte blijven van onze NEN Bouwtrainingen en Bouwnormalisatie? Meld u dan nu aan voor onze e-mailnieuwsbrief.
Meer info