Leergang NEN 2767: Conditiemeting Infrastructuur

Korte leergang die een brug slaat tussen theorie en praktijk

Om tot een eenduidig, gestructureerd en transparant inzicht in de technische staat van bouw- en installatiedelen en aanwezige risico’s te komen, wordt NEN 2767 toegepast. Ook voor infrastructuur. NEN heeft nu een praktijkgerichte leergang.

Conditimeting infra

Bij het opstellen van onderhoudsbudgetten én om tot goede onderhoudsafspraken te komen, is inzicht in de juiste decompositie van het areaal en een objectieve technische staat van bouw- en installatiedelen wenselijk. NEN 2767-4 biedt hiertoe een objectieve en eenduidige inspectiemethodiek. Deze vindt plaats op basis van een visuele inspectie van bouw- en installatiedelen. Inspectie conform NEN 2767-4 levert betrouwbare input voor het opstellen van een conditie- en risicogestuurd meerjaren onderhoudsplan en wordt veelvuldig als basis voor een prestatiecontract gebruikt.

Het juist toepassen van de norm stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de NEN 2767-onderhoudsinspecteur. NEN heeft daarom een leergang ontwikkeld, waarbij zowel de methodiek als de toepassing in de praktijk aan bod komen in alle facetten van het onderhoudsproces.

  • De leergang NEN 2767 is dynamisch en heeft de juiste balans tussen theorie en praktijk en ontspanning.
  • De leergang NEN 2767 komt met de bekende betrouwbare kwaliteit van NEN.
  • Uitgelezen kans om tijd te nemen voor het verrijken van uw kennis en het opdoen van praktijkervaring

Verdieping in NEN 2767 helpt ons verder. We hebben nu ook een vollediger beeld van de risico’s die wij lopen. Dat was voor ons de grootste eye-opener van de trainingen. We kunnen nu betere keuzes maken.

Fred Jak, De Alliantie

Voor wie
Deze leergang is onder andere bestemd voor beheerders en eigenaren van infrastructureel vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs en adviseurs en managers c.q. medewerkers van toeleveranciers (aannemers).

De leergang ook geschikt voor personen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop/aanbesteding van inspectiewerk ten behoeve van meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten onderhoud op basis van NEN 2767-4.

Opleidingsduur
De totale opleidingsduur is circa 1,5 / 2 maanden.

Investering
U vindt de prijzen van de trainingen op de trainingspagina's. Alle genoemde prijzen zijn geldig t/m 31 december 2019. Prijzen zijn excl. btw. Prijzen zijn incl. trainingsmateriaal, koffie / thee en lunch.