Leergang NEN 2767: Conditiemeting gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed

Compleet vernieuwde leergang!

Het belang van een goed opgeleide inspecteur is essentieel voor een goede toepassing van NEN 2767 in het onderhoudsproces. De leergang 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed' bestaat uit meerdere modules waarmee de inspecteur/adviseur optimaal wordt bediend.

360 graden insteek

Het doel van de 'Leergang NEN 2767: Conditiemeting gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed' is tweeledig. Enerzijds u optimaal te informeren in alle facetten van het onderhoudsproces, waarbij gebruik gemaakt wordt van de norm. Anderzijds u een volledige en zeer praktijkgerichte
NEN 2767-inspecteursopleiding aan te bieden.

Het juist toepassen van de norm stelt hoge eisen aan de kwaliteit van NEN 2767 onderhoudsinspecteur. Naast het begrijpen van de methodiek uit de norm, is ook vak- en materiaalkennis vereist en moet de deelnemer zelfstandig een volledige inspectie op locatie uit kunnen voeren. De leergang 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed' bestaat uit meerdere modules waarmee de (aankomend) inspecteur/adviseur optimaal wordt bediend.

  • De leergang NEN 2767 is dynamisch en heeft de juiste balans tussen theorie en praktijk en ontspanning.
  • De leergang NEN 2767 komt met de bekende betrouwbare kwaliteit van NEN.
  • Uitgelezen kans om tijd te nemen voor het verrijken van uw kennis en het opdoen van praktijkervaring

Verdieping in NEN 2767 helpt ons verder. We hebben nu ook een vollediger beeld van de risico’s die wij lopen. Dat was voor ons de grootste eye-opener van de trainingen. We kunnen nu betere keuzes maken.

Fred Jak, De Alliantie

Kwaliteitsgarantie

Voor wie
Deze leergang is nuttig voor iedereen die als inspecteur/adviseur daadwerkelijk zelf onderhoudsinspecties wil uitvoeren, of audits in verband met prestatiecontracten wil kunnen uitvoeren. Dit kunnen onderhoudsmonteurs, -inspecteurs of -adviseurs zijn met algemene ervaring, maar nog niet of beperkt op het gebied van NEN 2767, of zij die hun kennis hiervan willen opfrissen.


Vakdisciplines
Voor de modules 'Kennismaking met de praktijk' en de 'Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed' kunt u kiezen tussen de specialisatie Bouwkunde of Werktuigbouwkunde.
NEN is aan het inventariseren of er voldoende animo is voor de specialisatie Elektrotechniek. Bent u daarin geinteresseerd, laat het dan alstublieft weten via training@nen.nl.


Opleidingsduur
De totale opleidingsduur is circa 5 maanden (excl. examenvoorbereiding).


Direct aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de gehele leergang of voor losse modules.

Nu inschrijven

SCEV-examen
De leergang 'NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed' wordt verzorgd door NEN trainingen. Aansluitend op deze leergang kan, wanneer de kandidaat over voldoende specifieke vakkennis beschikt, bij SCEV het 'Certificaat NEN 2767 Methodiek' (na module 1 en 2) en het 'Certificaat NEN 2767-onderhoudsinspecteur' (na module 4) behaald worden. Dit certificaat ontvangt u bij het succesvol examen doen. Hiermee kunt u zich onderscheiden in de markt. Bekijk de SCEV-examendata. Lees meer op www.scev.nl.

Investering en korting
Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting. Uw korting kan hierbij behoorlijk oplopen.

Alle genoemde prijzen zijn geldig t/m 31 december 2019. Prijzen zijn excl. btw. en SCEV-examen. Prijzen zijn incl. trainingsmateriaal,
koffie / thee en lunch.