Inspectie van elektrische installaties

Stevig trainingstraject inclusief online training.

Inhoud

Duur Drie dagen van 09.30 tot 16.30 uur (online training ca. 2 uur)
Aantal deelnemers Max.10 deelnemers
Voor wie Deze training is nuttig voor iedereen die inspecties uitvoert of opdrachten geeft voor het uitvoeren van inspecties. Bijvoorbeeld gebouweigenaren, installatie-/werkverantwoordelijken, leidinggevenden van technische diensten, installateurs, inspecteurs.
Prijs € 1.350 excl. BTW

Met uw vaardigheden op het gebied van meten en beproeven zit het wel goed. Maar in de praktijk loopt u als (aankomend) inspecteur tegen vragen aan:
• In welke situatie voer ik deze meting uit, en waarom?
• Wat meet ik dan eigenlijk?
• Hoe interpreteer ik de meetresultaten en hoe rapporteer ik ze vervolgens naar mijn klant?

Dit is een stevig trainingstraject waarbij u als inspecteur duidelijke handvatten krijgt bij het uitvoeren van uw vak. Gedurende de training voert u uw eigen praktijkopdrachten uit. Deze worden besproken op dag 3 van de training.

De training biedt een goede voorbereiding voor SCIOS scope 8 examen.

Trainingsopzet

De training 'Inspecties van elektrische installaties' is een blended training. Dat betekent dat de klassikale training wordt gecombineerd met online modules (e-learning).

Via de online training krijgt u alle nodige achtergrondinformatie waarmee u tijdens de klassikale dagen verder kunt.

Onderwerpen klassikale dagen:
• Dag 1: het vertalen van de klantvraag naar een inspectieplan
• Dag 2: het uitvoeren van het inspectieplan (wat en hoe)
• Dag 3: het maken van een inspectierapport

De training doorloopt u in twee weken. U sluit de training af met een online toets. Als u slaagt, krijgt u van NEN een certificaat.

Voorkennis

Voor de training 'Inspectie van elektrische installaties' is minimaal een middelbare elektrotechnische opleiding noodzakelijk. Bovendien heeft u toegepaste kennis van NEN 1010.

Heeft u nog onvoldoende kennis van NEN 1010, dan raden we u aan om eerst onze online training ‘NEN 1010: elektrische installaties in utiliteit’ of ‘NEN 1010: elektrische installaties in de industrie’ te volgen.

Leergang volgen

Voor of na de training 'Inspectie van elektrische installaties’ kunt u de verdiepingstraining: 'Inspectie van schakelkasten' volgen. Schrijft u zich in voor beide trainingen dan geldt een combinatiekorting. Meer informatie over Leergang inspecteren schakelkasten.


Bekijk de video: Docent Jay Smeekes legt uit wat u in de training kunt verwachten.

Resultaat

  • U kunt de relatie leggen tussen de inspectie-eisen van uw opdrachtgever en de scope van uw opdracht;
  • U kunt de klantvraag vertalen naar een inspectieplan;
  • U weet hoe u kunt bepalen welke inspectiemethoden en beoordelingscriteria u moet hanteren;
  • U weet hoe u vanuit het inspectieplan komt tot de daadwerkelijke uitvoering van de inspectie (wat en hoe);
  • U weet hoe u afwijkingen in de elektrische installatie beoordeelt;
  • U weet hoe u een deugdelijk inspectierapport opstelt.

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 1010:2015 nl
Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

NEN 3140:2011+A3:2019 nl
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

Wilt u NEN 1010 en/of NEN 3140 met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Programma

DAG 1 Vertalen van de klantvraag naar een inspectieplan
U leert de relatie leggen tussen inspectie-eisen v/d opdrachtgever en de scope van uw opdracht.
- Wat is de oorsprong van de klantvraag?
- Speelt wet- en regelgeving een rol?
- Heeft de klant zijn kwaliteitssysteem in gedachten?
- Heeft zijn verzekeraar eisen gesteld?
- Waarom is de klantvraag zo belangrijk bij het bepalen van de uitgangspunten van het inspectieplan.
DAG 2 Uitvoeren van het inspectieplan
Aan de hand van drie typen inspecties (NEN 1010, NEN 3140 en ‘een exoot’) leert u een relatie te leggen tussen het inspectieplan en de daadwerkelijke uitvoering van de inspectie.

De focus ligt op het beoordelen van afwijkingen in de elektrische installatie in relatie tot productinformatiebladen, productnormen en overige normen.
DAG 3 Maken van het inspectierapport
Uw klant wil weten wat de resultaten van de inspectie zijn. Om een goed rapport te kunnen opstellen, moet u:
- Weten wat de scope van de inspectie is
- Begrijpen wat de consequenties zijn als u rapporteert over zaken die buiten de scope vallen
- Weten hoe u een rapport logisch opbouwt
Aan de hand van voorbeeldrapportages, leert u wat de do's en don'ts zijn van een goed inspectierapport.

Docent

Jay Smeekes

Jay Smeekes

Jay Smeekes is directeur van een bedrijf dat onderzoeken uitvoert naar elektrisch falende systemen en adviseert organisaties over elektrische bedrijfsvoering en normalisatieprocessen. Hij is lid van de normcommissie NEC 623, elektrische bedrijfsvoering. In NEC 623 worden de normen NEN 3140, NEN 3840 en NEN 9140 beheerd. En ij is lid van de normcommissie NEC 64, Elektrische Installatie - laagspanning. Binnen NEC 64 is hij voorzitter van platform NEN 1010, waar de gebruikers van NEN 1010 vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zit Jay in het College van Deskundigen van SCIOS en is hij voorzitter van de opleidingscommissie SCIOS.

Datum en locaties

Inschrijven € 1.350 excl. BTW p.p.

Leergang

Voor deze leergang geldt een combinatiekorting. Als u zich gelijktijdig inschrijft voor de eendaagse training Inspectie van schakelkasten, betaalt u slechts € 1.750,00. U bespaart € 180,00.

Inschrijven