Inspectie van schakelkasten

Trainingstraject voor de inspecteur van schakelkasten

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20 deelnemers
Voor wie Inspecteurs, installatie-/werkverantwoordelijken, installateurs, schade-experts verzekeringen, veiligheidskundigen, arbodiensten die betrokken zijn bij risicoinventarisaties en –evaluaties, gebouweigenaren, leidinggevenden van technische diensten.
Prijs € --- excl. BTW

Deze blended training is nog in ontwikkeling. Als u op de hoogte wilt blijven van deze training, houd deze pagina dan in de gaten.

De training helpt u met het inspectieplan voor schakelkasten. Daarbij weet u wat u moet doen en waar u op moet letten bij het inspecteren van schakelkasten en wat u in de praktijk kunt beoordelen en wat niet. In veel gevallen maken schakel- en verdeelinrichtingen deel uit van de elektrische installatie, en dus van uw inspectieplan. Dat kan betekenen dat u naast de norm voor de elektrische installatie ook te maken krijgt met de productnorm voor schakel- en verdeelsystemen: NEN-EN-IEC 61439. Deze norm wordt daarmee onderdeel van uw inspectieplan.

De mate waarin u NEN-EN-IEC 61439 nodig heeft, hangt af van het uitgangspunt van de inspectie. Zo stelt een inspectie volgens de nieuwe NTA 8220 andere eisen dan een opleveringsinspectie volgens NEN 1010. Voor een thermografische meting kan NPR 8040 gehanteerd worden. Als er
echter discussie is over de beoordeling, zijn de eisen van NEN-EN-IEC 61439 bepalend.

Resultaat

  • Kent u de uitgangspunten van de verschillende normen die voor inspecties van schakelkasten van belang zijn;e, de betrokken mensen, de installatie en arbeidsmiddelen in relatie tot de artikelen uit de Arbo-wetgeving
  • Kunt u de relatie leggen tussen de inspectie-eisen van uw opdrachtgever en de scope van uw opdracht;
  • Kunt u de klantvraag vertalen naar een inspectieplan;
  • Weet u hoe u kunt bepalen welke inspectiemethoden en beoordelingscriteria u moet hanteren;
  • Weet u hoe u vanuit het inspectieplan komt tot de daadwerkelijke uitvoering van de inspectie (wat en hoe);
  • Weet u hoe u afwijkingen in de schakelkasten beoordeelt;
  • Weet u hoe u een deugdelijk inspectierapport opstelt.

Norm bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NTA 8220:2016 Ontw. nl

NEN 1010:2015 nl

Deze training sluit perfect aan op de training ‘Inspectie van elektrische installaties’ en geeft een verdieping op het uitvoeren van de inspectie van schakelkasten als onderdeel van de elektrische installatie. Iedereen die inspecties uitvoert of opdrachten geeft voor het uitvoeren van inspecties.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € --- excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen worden toegevoegd. Informeer naar de mogelijkheden.

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte