Inspectie van schakelkasten

Deze training helpt u met het inspectieplan voor schakelkasten.

Inhoud

Duur Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur (Online training ca. 3 uur)
Aantal deelnemers Max. 18 deelnemers
Voor wie Deze training is nuttig voor iedereen die inspecties uitvoert of opdracht geeft voor het uitvoeren van inspecties. Bijvoorbeeld: inspecteurs, installatie-/werkverantwoordelijken, installateurs, schade-experts verzekeringen, veiligheidskundigen, arbodiensten die betrokken zijn bij risico-inventarisaties en –evaluaties, gebouweigenaren, leidinggevenden van technische diensten.
Prijs € 580 excl. BTW

In veel gevallen maken schakel- en verdeelinrichtingen deel uit van de elektrische installatie, en dus van uw inspectieplan. Dat kan betekenen dat u naast de norm voor de elektrische installatie ook te maken krijgt met de productnorm voor schakel- en verdeelsystemen: NEN-EN-IEC 61439. Deze norm wordt daarmee onderdeel van uw inspectieplan.

De mate waarin u NEN-EN-IEC 61439 nodig heeft, hangt af van het uitgangspunt van de inspectie. Zo stelt een inspectie volgens de nieuwe NTA 8220 andere eisen dan een opleveringsinspectie volgens NEN 1010. Voor een thermografische meting kan NPR 8040 gehanteerd worden. Als er echter discussie is over de beoordeling, zijn de eisen van NEN-EN-IEC 61439 bepalend.

Deze training helpt u met het inspectieplan voor schakelkasten. Daarbij weet u wat u moet doen en waar u op moet letten bij het inspecteren van schakelkasten en wat u in de praktijk kunt beoordelen en wat niet.

Blended training

De training ‘Inspectie van schakelkasten’ is een blended training. Dat betekent dat de klassikale training wordt gecombineerd met online modules. Tijdens deze korte e-learnings krijgt u alle nodige achtergrondinformatie zodat u goed voorbereid bent voor de klassikale training. Door aanvullende uitleg van uw docent en het bespreken van praktijkvoorbeelden, wordt uw inspectiekennis tijdens deze dag verder verdiept.

De training bestaat uit 3 blokken. Blok 1 en 3 volgt u online. Blok 2 bestaat uit een e-learning en een dag klassikale training.

Training 'Inspectie van schakelkasten' sluit perfect aan op de training 'Inspectie van elektrische installaties' en geeft een verdieping op het uitvoeren van de inspectie van schakelkasten als onderdeel van de elektrische installatie.

Vervolgtrainingen

Na de training 'Inspectie van schakelkasten' kunt u de trainingen: 'Inspectie van elektrische installaties', 'NTA 8220 in één dag' en 'Thermografie met behulp van NPR 8040-1' volgen.

Combinatietraining

Voor of na de training 'Inspectie van schakelkasten’ kunt u de training: 'Inspectie van elektrische installaties' volgen. Schrijft u zich in voor beide trainingen dan geldt een combinatiekorting. Meer informatie over Leergang inspecteren schakelkasten.

Resultaat

  • U kent de uitgangspunten van de verschillende normen die voor inspecties van schakelkasten van belang zijn;
  • U kunt de relatie leggen tussen de inspectie-eisen van uw opdrachtgever en de scope van uw opdracht;
  • U kunt de klantvraag vertalen naar een inspectieplan;
  • U weet hoe u kunt bepalen welke inspectiemethoden en beoordelingscriteria u moet hanteren;
  • U weet hoe u vanuit het inspectieplan komt tot de daadwerkelijke uitvoering van de inspectie (wat en hoe);
  • U weet hoe u afwijkingen in de schakelkasten beoordeelt;
  • U weet hoe u een deugdelijk inspectierapport opstelt.

Normen bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN-EN-IEC 61439-1:2011 nl

NEN-EN-IEC 61439-2:2011 nl

NPR 8040-1:2013 nl

NTA 8220:2017 nl

Wilt u NEN-EN-IEC 61439-1, NEN-EN-IEC 61439-2, NPR 8040-1 en/of NTA 8220 met korting aanschaffen?

De normen NEN-EN-IEC 61439-1 en NEN-EN-IEC 61439-2 geven belangrijke voorschriften voor het bouwen en ontwerpen van veilige schakel- en verdeelinrichtingen.

De oude norm NEN-EN-IEC 60439 is op 1 november 2014 ingetrokken en geeft vanaf die datum ook géén vermoeden van overeenstemming meer met de Europese richtlijnen. Alléén het toepassen van NEN-EN-IEC 61439-1 en NEN-EN-IEC 61439-2 leidt tot overeenstemming met de eisen van de Laagspanningsrichtlijn en de EMC richtlijn.

NPR 8040-1 geeft de voorwaarden voor het meten van de temperatuur van een aansluiting of een component in een elektrische installatie met behulp van thermografie. Deze praktijkrichtlijn geeft vijf methoden voor het beoordelen van de gemeten temperatuur. Geadviseerd wordt deze methoden strikt toe te passen.

NTA 8220 bevat een beoordelingsmethode die is ontwikkeld voor bestaande elektrische installaties, elektrische apparaten en elektrische uitrusting van machines. Het doel van NTA 8220 is om de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te verminderen.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Programma

Blok 1 (online) Het vertalen van de klantvraag naar een inspectieplan.
U leert de relatie te leggen tussen inspectie-eisen van de opdrachtgever en de scope van uw opdracht. Wat is de oorsprong van de klantvraag? Speelt wet- en regelgeving een rol? Of heeft de klant zijn kwaliteitssysteem in gedachten? Of misschien heeft zijn verzekeraar eisen gesteld? En waarom is die klantvraag zo belangrijk bij het bepalen van de uitgangspunten van het inspectieplan. Uiteindelijk weet u hoe u de klantvraag vertaalt naar een inspectieplan. Hierin zijn de inspectiemethoden en beoordelingscriteria die u binnen de scope van uw opdracht hanteert, opgenomen.
Blok 2 (online + 1 dag klassikaal) Het uitvoeren van het inspectieplan (wat en hoe)
Het inspectieplan bepaalt wat en hoe u daadwerkelijk gaat inspecteren. Aan de hand van twee typen inspecties (NEN 3140/NTA 8220 en NEN-EN-IEC 61439) leert u een relatie te leggen tussen het inspectieplan en de daadwerkelijke uitvoering van de inspectie. Focus ligt op het beoordelen van afwijkingen in de schakel- en verdeelinrichting in relatie tot productinformatiebladen, productnormen en overige normen.

Tijdens de klassikale dag worden de volgende onderwerpen behandeld:
• relatie tussen de normen voor elektrische installaties (NEN 1010) en elektrische uitrusting voor machines (NEN-EN-IEC 60204-1) en de norm voor schakelkasten, NEN-EN-IEC 61439;
• relatie tussen normen zoals NEN 1010, NEN 3140 en NTA 8220, en het inspecteren van schakelkasten;
• de belangrijkste eisen uit NEN-EN-IEC 61439 die u moet kennen om beoordelingen te kunnen maken;
• eisen aan productinformatie;
• eindtesten die een bouwer voor een schakelkast volgens NEN-EN-IEC 61439 zelf moet uitvoeren;
• de eisen voor temperatuurstijgingen voor schakelkasten en het kunnen beoordelen van thermografische inspecties volgens NPR 8040-1;
• aan de hand van praktijkvoorbeelden: wat zijn de grenzen van een inspectie van schakelkasten: wat kunt u wel en wat kunt u niet?;
• de gevaren die aanwezig kunnen zijn bij het inspecteren van schakelkasten.
Blok 3 (online) Het maken van het inspectierapport
Uw klant wil weten wat de resultaten van de inspectie zijn. Om een goed rapport te kunnen opstellen, moet u:
• weten wat de scope van de inspectie is;
• begrijpen wat de consequenties zijn als u rapporteert over zaken die buiten de scope vallen;
• weten hoe u een rapport logisch opbouwt.

Docent

Roel Ritsma

Roel Ritsma

ir Roel Ritsma is voorzitter van de normcommissie NEC 17 BD Laagspanningsschakelmaterieel. Deze commissie heeft zowel de NEN-EN-IEC 60947 (industriële componenten) als NEN-EN-IEC 61439 (kastenbouw) onder zijn hoede. Roel Ritsma is tevens lid van verscheidene internationale IEC-werkgroepen, waaronder de werkgroep die zich met de IEC 61439-1 bezighoudt.

Datum en locaties

Inschrijven € 580 excl. BTW p.p.

Combinatiekorting

Voor deze training geldt een combinatiekorting. Als u zich gelijktijdig inschrijft voor de driedaagse training 'Inspectie van elektrische installaties' betaalt u slechts € 1.750,00. U bespaart € 180,00.

Inschrijven