NEN 1010: Basis

Deze training is een combinatie van een klassikale training en een online module.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur (online training ca. 2 uur)
Aantal deelnemers Max. 18 deelnemers
Voor wie Deze training is nuttig voor monteurs die zich moeten verdiepen in NEN 1010 en werktuigbouwkundigen die elektrische installaties moeten ontwerpen en beheren. Aangezien deze training de basis is voor een aantal vervolgtrainingen, is hij ook zeer geschikt voor ontwerpers, engineers, adviseurs, calculatoren, werkvoorbereiders, installateurs en hoofden van technische diensten en serviceafdelingen
Prijs € 495 excl. BTW

NEN 1010 is dé norm voor ontwerp en realisatie van veilige en goed functionerende elektrische installaties. In de norm staat veel beschreven en de materie is complex. Het is een hele klus om daar op een gerichte manier doorheen te komen en díe aspecten te leren kennen die nodig zijn om uw werk goed te kunnen doen. En dat is wel van belang: U blijft immers nog jaren verantwoordelijk en aansprakelijk voor de installatie die u bouwt. Deze training is een combinatie van een klassikale training en een online module. In de klassikale training komt onder meer aan bod: opbouw NEN 1010, veiligheidsmaatregelen, leidingberekening, vereffening.

Blended training

De training 'NEN 1010: Basis' is een blended training. Dat betekent dat de klassikale training wordt gecombineerd met een online training. Via de online training krijgt u alle nodige achtergrondinformatie waarmee u tijdens de klassikale dag verder kunt. De online training is de voorbereiding op de klassikale training.

De online training bestaat uit vier modules:
1. Basiskennis elektrische installaties
2. Risico’s van elektriciteit
3. Wegwijs in de norm
4. Soorten netstelsels en hun kenmerken

Verdiepingstrainingen

Na de training 'NEN 1010: Basis' kunt u de verdiepingstrainingen: 'NEN 4010: Basis', 'NEN 1010: Utiliteit', 'NEN 1010: Industrie', 'NEN 1010: Ontwerpen' of 'NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten' volgen.

Resultaat

  • U kent uw weg in de norm en heeft u meer inzicht in het toepassingsgebied;
  • U kunt de basisprincipes toepassen waarmee u een veilige installatie bouwt;
  • U weet hoe u de standaardrisico’s het hoofd kunt bieden;
  • U weet welke maatregelen u kunt toepassen tegen schok, brand, kortsluiting en overstroom;
  • U kent de eisen die worden gesteld aan installatiemethoden;
  • U heeft meer inzicht in de onderwerpen: leidingberekeningen, vereffening en afschakeltijden;
  • U weet hoe u een aantal standaardvoorzieningen veilig aanlegt.

Normen bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 1010:2015 nl
Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

NPR 5310:2017 nl

Wilt u NEN 1010 en/of NPR 5310 met korting aanschaffen?

NEN 1010 bevat de uitgangspunten voor ontwerp en aanleg van een veilige en goed functionerende elektrische laagspanningsinstallatie. Onvoldoende kennis kan leiden tot gevaarlijke of onnodig dure installaties.

NPR 5310 geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden, bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning.

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

9.30 uur Aanvang
Wettelijk kader, toepassingsgebied en relatie met andere normen
Opbouw van NEN 1010
Oefening: Werken met de norm
Netopbouw en stelsels
Opdracht: Stelsels
Veiligheidsmaatregelen (tegen schok, sluiting, brand en overstroom) (deel 1)
Middag Veiligheidsmaatregelen (tegen schok, sluiting, brand en overstroom) (deel 2)
Opdracht: Leidinglengte
Opdracht: Vereffening in een woning
Opdracht: Afschakeltijden
Oefening: Leidingberekening
Methoden installatieontwerp en -bouw (woningbouw en kleine utiliteit)
Eerste inspectie
16.30 uur Afronding

Docenten

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed is lid van de Technische Commissie NEN 1010, NEC 623, de Werkgroep NEN 1010 medische ruimten, NEC 31 en NEC 17B. Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en voorzitter van NEC 44.

Bernard Peters

Bernard Peters

Bernard Peters werkt al 40 jaar in de elektrotechniek. Na zijn MTS-opleiding werkte hij o.a. als servicemonteur, inbedrijfsteller, werkvoorbereider, installatieverantwoordelijke en projectleider bij Alewijnse. Sinds 1995 treedt hij op als docent en vanaf 2003 ook als STIPEL-examinator. Verder heeft Bernard ruime projectervaring op het gebied van onderhoud en beheer binnen utiliteit en industrie.

Jay Smeekes

Jay Smeekes

Jay Smeekes is directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf dat onderzoeken uitvoert naar elektrisch falende systemen en adviseert grote landelijke en internationale organisaties over elektrische bedrijfsvoering en normalisatieprocessen. Jay is iemand die verbanden legt tussen inspectiewerkzaamheden, wetgeving en diverse normen die van toepassing zijn bij inspectie. Hij is lid van de normcommissie NEC 623, elektrische bedrijfsvoering. In NEC 623 worden de normen NEN 3140, NEN 3840 en NEN 9140 beheerd. Daarnaast zit Jay in het College van Deskundigen van SCIOS en is hij voorzitter van de opleidingscommissie SCIOS. Op het gebied van kwaliteitssystemen is hij ook actief. Jay heeft onder andere de herziening van BRL 6000 doorgevoerd en was lid van de certificeringscommissie voor Integraal Inspecteur Vastgoed.

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.