NEN 1010: Basis

Deze training is een combinatie van een klassikale training en een online module.

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur (online training ca. 2 uur)
Aantal deelnemers Max. 18 deelnemers
Voor wie Deze training is nuttig voor monteurs die zich moeten verdiepen in NEN 1010 en werktuigbouwkundigen die elektrische installaties moeten ontwerpen en beheren. Aangezien deze training de basis is voor een aantal vervolgtrainingen, is hij ook zeer geschikt voor ontwerpers, engineers, adviseurs, calculatoren, werkvoorbereiders, installateurs en hoofden van technische diensten en serviceafdelingen
Prijs € 495 excl. BTW

Training details
NEN 1010 is dé norm voor ontwerp en realisatie van veilige en goed functionerende elektrische installaties. In de norm staat veel beschreven en de materie is complex. Het is een hele klus om daar op een gerichte manier doorheen te komen en díe aspecten te leren kennen die nodig zijn om uw werk goed te kunnen doen. En dat is wel van belang: U blijft immers nog jaren verantwoordelijk en aansprakelijk voor de installatie die u bouwt.

Deze training is een combinatie van een klassikale training en een online training.

In de klassikale training komt onder meer aan bod: opbouw NEN 1010, veiligheidsmaatregelen, leidingberekening, vereffening. Via de online training krijgt u alle nodige achtergrondinformatie waarmee u tijdens de klassikale dag verder kunt.

De online training bestaat uit vier modules:

1. Basiskennis elektrische installaties
2. Risico’s van elektriciteit
3. Wegwijs in de norm
4. Soorten netstelsels en hun kenmerken

Resultaat

  • U kent uw weg in de norm en heeft u meer inzicht in het toepassingsgebied;
  • U kunt de basisprincipes toepassen waarmee u een veilige installatie bouwt;
  • U weet hoe u de standaardrisico’s het hoofd kunt bieden;
  • U weet welke maatregelen u kunt toepassen tegen schok, brand, kortsluiting en overstroom;
  • U kent de eisen die worden gesteld aan installatiemethoden;
  • U heeft meer inzicht in de onderwerpen: leidingberekeningen, vereffening en afschakeltijden;
  • U weet hoe u een aantal standaardvoorzieningen veilig aanlegt.

Normen bij deze training (niet verplicht, wel praktisch)

NEN 1010:2015 nl
Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

NPR 5310:2017 nl

Wilt u NEN 1010 en/of NPR 5310 met korting aanschaffen?

Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen.
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

 

Programma

Ochtend • Wettelijk kader, toepassingsgebied en relatie met andere normen
• Opbouw van NEN 1010
• Oefening: Werken met de norm
• Netopbouw en stelsels
• Opdracht: Stelsels
• Veiligheidsmaatregelen (tegen schok, sluiting, brand en overstroom) (deel 1)
Middag • Veiligheidsmaatregelen (deel 2)
• Leidinglengte
• Vereffening in een woning
• Afschakeltijden
• Leidingberekening
• Methoden installatieontwerp en -bouw (woningbouw en kleine utiliteit)
• Eerste inspectie

Docenten

Jay Smeekes

Jay Smeekes

Jay Smeekes is directeur van een bedrijf dat onderzoeken uitvoert naar elektrisch falende systemen en adviseert organisaties over elektrische bedrijfsvoering en normalisatieprocessen. Hij is lid van de normcommissie NEC 623, elektrische bedrijfsvoering. In NEC 623 worden de normen NEN 3140, NEN 3840 en NEN 9140 beheerd. En ij is lid van de normcommissie NEC 64, Elektrische Installatie - laagspanning. Binnen NEC 64 is hij voorzitter van platform NEN 1010, waar de gebruikers van NEN 1010 vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zit Jay in het College van Deskundigen van SCIOS en is hij voorzitter van de opleidingscommissie SCIOS.

Peter Schneiders

Peter Schneiders

Peter Schneiders heeft zich als Technical Support Specialist bij Getronics bijna 20 jaar bezig gehouden met het ontwerpen, schrijven, organiseren en geven van lesstof voor monteurs, het inspecteren ICT bekabelinginfrastructuren en het schrijven van procedures t.b.v. veilige bedrijfsvoering. Hij heeft zich daarbij onder meer bekwaamd in het geven van cursussen op het gebied van NEN 1010, NEN 3140 VOP en het uitvoeren van inspecties voor laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed

Pouw Jongbloed is lid van de Technische Commissie NEN 1010; van NEC 623 (over NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840); van NEC 31 (elektrisch materieel ATEX) en NEC 17B (de commissie die zich bezighoudt met normen voor paneelbouw (zoals de NEN-EN-IEC 60947-serie en NEN-EN-IEC 61439-serie). Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek). Pouw is bovendien voorzitter van NEC 44 (NEN-EN-IEC 60204-1 Elektrische uitrusting van machines). Hij adviseert bedrijven over elektrische bedrijfsvoering en installaties.

Rob Kaspers

Rob Kaspers

Rob is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van NEN 3140 en NEN 3840. Behalve trainen in techniek, heeft Rob ook veel ervaring met het trainen van softskills. Het trainen van competenties van medewerkers vindt hij belangrijk. Door deze combinatie heeft hij al vele NEN 3140 implementatietrajecten succesvol begeleid. Voor NEN geeft Rob de technische trainingen over NEN 3140 en NEN 1010 en de softskills trainingen voor IV/WV en monteurs.

Datum en locaties

Inschrijven € 495 excl. BTW p.p.